Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomisk planering med hjälp av INTERNREDOVISNING

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomisk planering med hjälp av INTERNREDOVISNING"— Presentationens avskrift:

1 Ekonomisk planering med hjälp av INTERNREDOVISNING
VÄLKOMMEN! Vad vi ska uppnå! Kursens uppläggning och genomförande Per Staffan Boström Internredovisning 722G76

2 Det handlar bara om Dig…
Att Du som affärsjurist ska kunna använda företagets redovisning för att ”ligga steget ” före” i den ”interna”, alltid lika aktuella dialogen, om den ekonomiska styrningen av ”Ditt” företag; ; tanken är att redovisningen av företagets Kostnader och Intäkter Utbetalningar och Inbetalningar kan ge Dig detta försprång! (men då måste Du också kunna några olika begrepp och metoder) Per Staffan Boström Internredovisning 722G76

3 ...och verkligheten Per Staffan Boström Civilekonom 1976 (ORU)
Forskarutbildning (ORU, HGU, LiU) Industridoktorand LiU (ABB) SAAB Personbilar, BC + MM RESCO AB, GKAM (ABB) ABB AB, Ledningskonsult Per Staffan Boström, PSB Internredovisning 722G76

4 Vad behöver Du veta om Ditt företag?
Vad är det för företag? Vad använder man för information för att styra företaget; vilken styrmodell? ”Ex ante” eller ”Ex post” Vad är mest intressant; resultat eller likviditet? Vem är den ”legitime ekonomen”? Per Staffan Boström Internredovisning 722G76

5 Vad är det för företag? Tjänsteföretag? Handelsföretag? Tillverkande?
Annan form? Stort, litet? Organisationstanke? Per Staffan Boström Internredovisning 722G76

6 Vilken styrmodeller? (Marginell intern (Kundnytta, (”Bred” förändring (Förändrade förändring) nytta för Partner) internt) spel/tumregler) In: K/I Ut: SvK/TB Produkt, funktion Metod: KI-analys Produktivitet Metod: Distrib. Q/Brist Metod: BSC/IC In: PK, KK Ut: Effektivitet Metod: SIMPLER In: Internränta Ut: R, ROI Metod: För/efterkalkyl Projekt/investering Effektivitet Metod: Kund/lev- bidrag Metod: ABC Kompetens- kostnad UT: RT %, Ratio Metod: ROR Enkelhet/relevans för resp org.-nivå In: Nuvärde Ut: Livslängd Metod: LCA/LCV Metod: EVITA Metod: EVA (ELUX) In: Intangibles, tyst kunskap/flöde Ut: Q%’ Metod: RT+ Grad av förändring och Nytta (= värdet för resp. målgrupp) Per Staffan Boström Internredovisning 722G76

7 Före eller efter? Definition of Ex Ante: Latin for "beforehand". In models where there is uncertainty that is resolved during the course of events, the ex antes values (e.g. of expected gain) are those that are calculated in advance of the resolution of uncertainty. (Econterms) = ekonomisk PLANERING och BUDGET, förkalkyl Definition of Ex Post: Latin for "after the fact". In models where there is uncertainty that is resolved during the course of events, the ex post values (e.g. of expected gain) are those that are calculated after the uncertainty has been resolved. (Econterms) = ekonomisk REDOVISNING och UPPFÖLJNING, efterkalkyl Per Staffan Boström Internredovisning 722G76

8 Vem är den ”legitime ekonomen”?
Diskuteras Per Staffan Boström Internredovisning 722G76

9 Den komplexa organisationens ”språk” används
för samma mål men utifrån olika intresse! Forskare FOU chef Produktionschef Jurist VD Servicechef Business controller Redovisningschef Marknadschef Försäljningschef Per Staffan Boström Internredovisning 722G76

10 UPPLÄGGNING och GENOMFÖRANDE
Per Staffan Boström Internredovisning 722G76

11 Begrepp och nivå i företaget
Föreläsning 1 (7/3) (Litteratur till idag: Kap 1-3) Ekonomistyrning genom planering och budget Totalanalyser, företagets resultat och likviditet Ekonomisk och finansiell planering Budget som styrmedel Övning; Begrepp och Totalanalys Utdelning uppgifter till 8/3 (a)(b) (Ö1.1 – 1.6) Per Staffan Boström Internredovisning 722G76

12 VIKTIGT! Resultatpåverkan eller likviditetspåverkan!
Resultaträkningen/kalkylering i olika företag ”Självkostnader” – varför och hur? Periodkalkyl – när och hur? Påläggskalkyl – när och hur? Orderkalkyl – när och hur? Kapitel 5 – 8 Balansräkningen/”Investeringskalkylering” – BETALNINGSFLÖDE! Kapitel Per Staffan Boström Internredovisning 722G76

13 Kalkylering Föreläsning 2 + 3 (9/3+ 10/3)
(Litteratur : Kapitel 5-8, 11 och 12) Ekonomistyrning genom Produktkalkyl Investeringskalkyl Övning; Period-, Pålägg- och Orderkalkyler samt Investeringskalkyl Utdelning övningsuppgifter till 14/3 (a) och 15/3 (b). (Ö 2:1 – 2:5 samt Ö 3:1 och 3:2) Per Staffan Boström Internredovisning 722G76

14 ”Activity Based Costing”
Föreläsning 4 (14/3) (Litteratur till idag: Kapitel 9) ABC-kalkylering Övning; ABC kalkyl Utdelning uppgifter till 15/3 (a,b) (Ö 4:1) Per Staffan Boström Internredovisning 722G76

15 Lönsamhetsbedömning Föreläsning 5 och 6 (21/3 samt 29/3)
(Litteratur till den 21/3: Kapitel 4) Vad är lönsamhet? Vad bidrar till lönsamhet? Hur gör man om det ändå gått snett? Kalkyler för särskilda beslut som påverkar lönsamheten Övning; Ledig kapacitet, trång sektion, produktval, nedläggning Utdelning uppgifter till 22/3 (a ) samt 30/3 (b) (Ö: 5:1 samt 5:8) Per Staffan Boström Internredovisning 722G76


Ladda ner ppt "Ekonomisk planering med hjälp av INTERNREDOVISNING"

Liknande presentationer


Google-annonser