Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folkbildning som del av energi- och klimatstrategi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folkbildning som del av energi- och klimatstrategi."— Presentationens avskrift:

1 Folkbildning som del av energi- och klimatstrategi

2 Projektets syfte..att i samarbete med Länsstyrelsen Dalarna, Dalarnas kommuner och övriga aktörer inom nätverket "Energiintelligent Dalarna" arrangera folkbildningsverksamhet där invånarna i Dalarna får kunskaper som gör det möjligt att genomföra den klimat- och energistrategi som Länsstyrelsen Dalarna fastställt. Projektet är möjligt tack vare stöd från Energimyndigheten

3 Folkbildningens roll i energi- och klimatstrategin Åtgärder riktade direkt till privatpersoner: Hållbar konsumtion Energianvändning i bostäder Persontransporter

4 Folkbildningens uppdrag Sprida kunskaper och skapa motivation så att människor agerar i enlighet med energi- och klimatstrategin.

5 Folkbildningens insats Utveckla studiematerial och bildningsaktiviteter som stödjer länets energi- och klimatstrategi

6 Folkbildningsverksamhet skall få människor att Förstå problemet Känna sig berörda Veta vad de skall göra Uppleva att deras insats spelar roll

7 Folkbildningsverksamhet kännetecknas av Helhetssyn – grundkunskaper att bygga vidare på Positiva exempel– det går att förändra Positiva förtecken – om alla gör lite... Visa att många är engagerade

8 Folkbildningens arbetssätt ger förutsättningar för att skapa insikt Deltagarnas behov och erfarenheter är utgångspunkten Deltagarna styr nivå och innehåll Dialogen bär lärandet Små grupper där alla kan vara delaktiga Ledarens roll är att stimulera deltagarna

9 Mål med projektet minst 300 folkbildningsaktiviteter minst 3 000 deltagare får kunskaper om hur de kan göra klimatsmarta val. Minst 1 000 personer skall ange att de är beredda att agera som förebilder utveckla minst tre olika studiematerial och tio nya koncept för bildningsaktiviteter

10 Vad ska vi göra 70 Studiecirklar 250 Kulturarr/temakvällar utifrån många olika intresseområden anpassade till olika organisationer och grupper vi samverkar med Varje aktivitet utvärderas med enkät!

11 Vad ska vi göra tre olika studiematerial tio nya koncept för bildningsaktiviteter som vi kan sprida till andra län.

12 Budget Gemensamma utbildningar 50 000 kr Framtagande av studiematerial 70 000 kr Information 30 000 kr 70 studiecirklar á 1 500 kr 105 000 kr 250 kulturarr/temakvällar á 1 500 kr350 000 kr SUMMA605 000 kr

13 Påbörjat Upplägg för processamtal om omställning Utbildning för samtalsledare processamtal Koncept för att utbilda och inspirera ambassadörer för lokal mat Samtalsledare hälsa och hållbar utveckling

14 Samarbete i EiD Studieförbunden söker… Föreläsare, medverkande vi olika temakvällar Samtalsledare för olika teman olika grupper Cirkelledare kring mat och energi Idéer på teman och olika aktiviteter att utveckla


Ladda ner ppt "Folkbildning som del av energi- och klimatstrategi."

Liknande presentationer


Google-annonser