Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bedömningskriterier för studentrapporter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bedömningskriterier för studentrapporter"— Presentationens avskrift:

1 Bedömningskriterier för studentrapporter
-       Universitetsadjunkt Bjarne Hinderssons perspektiv Fakta Respekt ÖRA Bjarne Hindersson (kontorstid)

2 Vad gör jag när jag inte förstår uppgiften?
Läs uppgiften noga. Kanske man förstår om man läser en gång till. Att lösa det hela med att delta i och förmedla ryktesspridning är nog aldrig att föredra. Ring eller maila läraren om du/ni i gruppen inte förstår eller tycker uppgiften är konstig. Dialog kring uppgifter man blir tilldelad med läraren är alltid att föredra framför att man som student ska gå och vara arg över för svåra/lätta/dumma/otydlig uppgifter.

3 Hur visar jag att jag läst kursen?
Undviker löst tyckande. Det är ju något man kan leverera utan att ha gått kursen Referenser till obligatorisk kurslitteratur Försök visa på en mognad i ämnet Checka att du redogjort för viktiga kursmoment Använd relevanta källor som har med kursen att göra

4 Kan handledaren hela boken utantill?
Vid, citat, referenser och hänvisningar till litteratur ange gärna exakt sida. Så kan handledaren gå dit och jämföra med det som studenten skriver.

5 Är formalia på rapporten viktigt?
Försättsblad Namn Grupp/gruppdeltagare med mailadresser (skolans) och telefonnummer Kurs: kursnamn, beteckning samt när kursen går Abstract/sammanfattning Innehållsförteckning Sidnumrering Referenser Bilagor Projektets fortskridande/Dagbok

6 Källkritik? Tid? Tendentiös? Primär- eller sekundärkälla?
Vems syften tjänar författaren? Vilket perspektiv har författaren? Skilj mellan hantverk och forskning?

7 Bilder i rapporten? Bild och text i samverkan? Vi är på ID!
Gärna bilder varvat med löptext? Seriell- eller radiell informationsgrafik? Jobbigt och ibland obegripligt att bläddra till bilaga. Endast text räknas vid angivande av sidantal.

8 Undvik när du skriver rapport
Delar som inte kommenteras och inte hänger ihop med rapporten i övrigt Många författare av rapporten med olika delar som inte hänger ihop Upprepning av samma eller liknande saker i rapporten Föreläsningar som källor Kan ha hört fel Kan vara ryckt ur sitt sammanhang Läraren kan ha sagt fel

9 Finns sanningar? Orsakssamband Kvantitativ frågeställning
Kvalitativ frågeställning

10 Bra att ha med I rapport Analys Påståenden måste vara styrkta
Diskutera Problematisera Använd fler källor Kunskap → Källa → Kritiskt förhållningssätt → Analys → Andra källor → Diskussion → Tydliga egna exempel → Egna reflektioner  →

11 Användande av ordet “jag”?
Är det förbjudet? Håller vi inte på med forskning? Kan det bakvägen göra att vi blir mindre stringenta?

12 Vad är validitet och reliabilitet?
Undersöker man det man ska? Är det relevant givet det problem man har? Reliabilitet Går det att upprepa under liknande omständigheter?

13


Ladda ner ppt "Bedömningskriterier för studentrapporter"

Liknande presentationer


Google-annonser