Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trender inom statsförvaltningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trender inom statsförvaltningen"— Presentationens avskrift:

1 Trender inom statsförvaltningen
Viktoria Hagelstedt

2 Först några begrepp… Förvaltningen – offentliga organisationer, såsom statliga myndigheter, landsting och kommuner Kund – ett samlingsbegrepp för exempelvis medborgare, privatperson, invånare, brukare, patient, student, ombud, användare, företagare, företag och alla andra som har behov av tjänster eller service från offentlig verksamhet

3 Vad har påverkat utvecklingen den senaste tiden?

4 Tillgången

5 Mobiliteten

6 Enkelheten

7 Dialogen

8 Öppenheten

9 eGenerationen

10 Snabbt

11 E-utveckling

12 Hur ser målbilden ut?

13

14

15 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

16 Vilka krav ställer detta på statsförvaltningen?

17 Privatpersoner och företag önskar
enkla och mobila tjänster som utgår från deras behov Myndigheter ska vara effektiva och rättsäkra men ska ge service

18 Vi behöver förstå ”kundens” situation
Företagets hela livscykel Medborgarens hela liv

19 Detta kräver att myndigheter samverkar

20 Varför E-delegationen?

21

22

23 Vilka är med i E-delegationen?
16 myndigheter och SKL

24 Tjänster och information från en enskild organisation
Enklare Öppnare Effektivare Förälder Företagare Sjuk Nyanländ Arbetslös Student Bostadslös Efterlevande Enskilt Gemensamt Näringslivet Tjänster och information från en enskild organisation Gemensamma tjänster och information Tjänster och information från privata sektorn e-legitimation Mina ärenden E-arkiv och e-diarium Mina fullmakter Mina meddelanden Effektivare informationsförs. xx xx xx Förutsättningar för samverkan (vägledningar, standarder, arkitektur, kunskap, säkerhet)

25 Vad har E-delegationen gjort?
Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning Lämnat förslag på E-legitimationsnämnden, Statens servicecenter och Utvecklingsmyndigheter Vägledningar och riktlinjer Förstudier och projekt för förvaltningsgemensamma tjänster Förstärkt samordning - inrättat ett programråd och programkontor En nationell utvecklingsportfölj Följer upp utvecklingen av myndigheters e-förvaltning Nätverk och flera olika forum på sociala medier Seminarier och konferenser

26 En kollegial modell

27 Vägledningar Digital samverkan Nyttorealisering Sociala medier
Effektiv it-försörjning Direktåtkomst Behovsdriven utveckling Webbutveckling Återanvändning av offentlig information (PSI) m.m.

28 Nationella utvecklingsportföljen

29 Hur åstadkommer vi en sammanhållen förvaltning?

30 Nya tider ställer nya krav
Jag och min livshändelse står i centrum Samlade tjänster Enkelhet, tillgänglighet och service Rådgivning istället för information Öppenhet och inflytande

31 Gemensamma tjänster som är på gång
Mina meddelanden Min ärendeöversikt Fullmaktstjänster Effektivare informationsförsörjning E-arkiv och e-diarium Katalogtjänster över tjänster och information

32 Önskade framtidsscenarier
Utveckling utifrån livshändelser för medborgare och företag Effektivt informationsutbyte på ”baksidan” Möjligheter att anpassa ”min” dialog med myndigheter Samverkande tjänster gör att ”jag” får en helhetsbild Myndigheterna följs upp utifrån förmåga och nytta i samverkan inte enbart enskilt

33 Vad bör jag tänka på?

34 De små stegen är viktigast…

35 Hur kan du göra? Ta tillvara kund-synpunkter och använd den interna förslagslådan! Hur ser ”kundens” process ut och hur ser myndighetens process ut? Vilka myndigheter fler än vi har ”kunden” med att göra i detta fall?

36 Hur kan du göra? Mät nyttan och satsa på projekt som är effektiva båda för myndigheten och användaren Återanvänd lösningar och information! Ställ frågan: Vad bör vi göra, vad kan någon annan göra?

37 Några sista tips! Använd E-delegationens vägledningar!
Sök i den nationella utvecklingsportföljen och i tjänstekatalogen Hitta nätverk av kollegor på andra myndigheter

38 Tack för mig! viktoria.hagelstedt@regeringskansliet.se
edelegationen.se facebook.com/edelegationen twitter.com/edelegationen


Ladda ner ppt "Trender inom statsförvaltningen"

Liknande presentationer


Google-annonser