Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Farligt spel – Inte bara ett arbetsmiljöproblem

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Farligt spel – Inte bara ett arbetsmiljöproblem"— Presentationens avskrift:

1 Farligt spel – Inte bara ett arbetsmiljöproblem
Säker Golf Farligt spel – Inte bara ett arbetsmiljöproblem Seth Strandin Seth Strandin

2 Var ligger ansvaret Klubbarna Distrikten Förbundet
Intresseorganisationerna Spelarna Seth Strandin

3 Klubbens ordförande Nästan alltid ansvarig NÄR det händer
Systematiskt arbetsmiljöarbete Aktivt säkerhetsarbete Involvera personal och medlemmar Använd checklistor Seth Strandin

4 Hur hanteras ansvaret Information Skydda Var finns de goda exemplen
Lagen kräver att vi skall ”förebygga” Skydda Lagen kräver att vi skall skydda Var finns de goda exemplen Hur kan vi få fram dessa Seth Strandin

5 Förebyggande åtgärder
Skydda Separera arbete & spel Startförbud 06:00 – 07:30 M,O,F Klipptåg Skyddsutrustning Möjliga framtida åtgärder Skyddande utrustning Ändrade arbetsrutiner och tider Seth Strandin

6 Säker Golf Ömsesidigt klartecken Spela inte, provsvinga inte
I Värmland I Stockholm I Småland Ömsesidigt klartecken Spela inte, provsvinga inte Spela inte mot green utan flagga Håll alltid uppsikt Seth Strandin

7 Golf i Sverige Den snabbast växande sporten Växtvärk
1980 fanns det 35 aktiva/golfhål 1990 fanns det 62,9 aktiva/golfhål 2000 fanns det 69,1 aktiva/golfhål Växtvärk Trängsel 5-timmars ronder Farligt spel Seth Strandin

8 Svenska Golfförbundet
Golf ska vara en idrott med Hög etik Hög moral Seth Strandin

9 Regler för golfspel Etikett – uppträdande på banan
Innan spelaren slår ett slag bör han försäkra sig om att ingen står så nära eller på ett sådant sätt att han kan träffas av klubban eller bollen som en följd av slaget Seth Strandin

10 Regler för golfspel Regel 6. Spelaren
Spelaren är skyldig att känna till reglerna och de bestämmelser som gäller Seth Strandin

11 Förseelsen Riksidrottsförbundets stadgar
14 kap; 2§; 14 punkten Bestraffning kan ådömas den som brutit mot SF:s, SDF:s eller annan tävlingsarrangörs regler Seth Strandin

12 Påföljder Tillrättavisning Böter Diskvalifikation
Den lindrigaste påföljden Böter Diskvalifikation Minst 1 vecka, högst 2 år Tävling, träning, uppvisning, uppdrag Seth Strandin

13 Straffmätning Tillrättavisning Ringa förseelse Förstagångsförseelse
Ingen skada eller fara för skada Seth Strandin

14 Straffmätning Diskvalifikation Avsiktligt Visat grov oaktsamhet
Vid allvarlig skada eller risk för sådan Seth Strandin

15 Diskvalifikation Grov förseelse Minimum 1 år Maximum 2 år
Seth Strandin

16 Exempel Diskvalifikation i 1 år
Två spelare slår ut från tee utan att ha fått klartecken från framförvarande fairwayklippare Slagit trots att banarbetare befann sig mindre än 100 meter framför Seth Strandin

17 Åtgärder Anmälan Namn på den anmälde Beskrivning av förseelsen
Beskrivning av omständigheterna Uppgifter om bevisning Namn på anmälaren Seth Strandin

18 Agerande Hövligt och sakligt Provocera inte – bli inte provocerad
Skriv ner fakta Informera om vad som skall ske Skriv anmälan och skicka till GDF Spelarens GDF handlägger anmälan Seth Strandin

19 GDF Utreder och samlar fakta Kallar till förhör Protokollför Beslutar
Informerar om beslut Seth Strandin

20 Överklagande Överklagande till Juridiska Nämnden Nästa instans
Både anmälare och anmäld kan överklaga Nästa instans Riksidrottsförbundet Seth Strandin

21 Ansvarsfördelning Klubbarna Policy mot farligt spel
Information till medlemmar Skyltning på banan Hantera och anmäla incidenter Verkställa diskvalifikationer Systematiskt arbetsmiljöarbete Seth Strandin

22 Ansvarsfördelning Distrikten Handlägga disciplinärenden
ERFA möten och ordförande träffar Utbilda förtroendevalda Bistå klubbar och enskilda med råd Seth Strandin

23 Ansvarsfördelning Förbundet Sprida information till golfens aktörer
Klubbar och distrikt Intresseorganisationerna Sprida information till golfspelarna Svensk Golf Golf.se Utbildning och licenskrav Seth Strandin

24 Ansvarsfördelning Intresseorganisationerna PGA SGA GAF
Utbildar spelare SGA Utbildar banpersonal GAF Utbildar administratörer Seth Strandin

25 Ansvarsfördelning Spelarna Regler och etikett Förståelse och hänsyn
Seth Strandin

26 Nästa steg Alla informerar vidare Använd distriktets skyltar
Ta upp på årsmöten etc. Skriv i klubbtidningen Använd distriktets skyltar Säker Golf i …. finns i flera distrikt Använd kunskapen Agera mot vårdslösa spelare Seth Strandin

27 Målet Säker Golf Inget farligt spel, inga diskvalifikationer
Tydlig information Tveklös inställning Enad front mot farligt spel Seth Strandin


Ladda ner ppt "Farligt spel – Inte bara ett arbetsmiljöproblem"

Liknande presentationer


Google-annonser