Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ewa Lidén Kassel Projekt No. 030300-2 Introduktion 2009 Verktygen 4 och 5 Kompetens- check (entreprenör) (förare)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ewa Lidén Kassel Projekt No. 030300-2 Introduktion 2009 Verktygen 4 och 5 Kompetens- check (entreprenör) (förare)"— Presentationens avskrift:

1 Ewa Lidén Kassel Projekt No. 030300-2 Introduktion 2009 Verktygen 4 och 5 Kompetens- check (entreprenör) (förare)

2 Ewa Lidén Kassel Projekt No. 030300-2 Introduktion 2009 COMFORs utvecklingspaket

3 Ewa Lidén Kassel Projekt No. 030300-2 Introduktion 2009 Verktyg 4: Kompetenscheck (entreprenör) Verktyget är bra för att klargöra vilken kompetens som krävs för att prestera bra den egna kompetensnivån Detta behövs för att identifiera behov av vidareutbildning kunna fokusera på och förkovra sig i de riktiga/viktiga arbetsområdena Viktigt för att förbli konkurrenskraftig!

4 Ewa Lidén Kassel Projekt No. 030300-2 Introduktion 2009 Användare om Kompetenscheck (entr) “Tvingar en att fundera över saker man vet är viktiga, men aldrig tar sig tid till.” “Gör mig medveten om min egen position  vad jobbet kräver” “Bra hjälp för att urskilja mina styrkor - och framförallt mina svagheter.” “Öppnar upp för företagsutveckling.” “Underlättar och möjliggör riktat sökande efter fortbildning.” “Det är ett användbart verktyg.”

5 Ewa Lidén Kassel Projekt No. 030300-2 Introduktion 2009 Arbetsområden (entr.) Ekonomi och inköp Ledning Virke & marknad Organisation och planering OBS: Arbetsuppgifter kan vid behov läggas till!

6 Ewa Lidén Kassel Projekt No. 030300-2 Introduktion 2009 Verktyg 5: Kompetenscheck (förare) Verktyget är bra för att klargöra förarnas styrkor områden inom vilka förarna kan förbättras Detta behövs för att få till stånd en säker hög och uthållig produktionsnivå. Bra vid de årliga utvecklingssamtalen!

7 Ewa Lidén Kassel Projekt No. 030300-2 Introduktion 2009 Användare om Kompetenscheck (fö) “Viktigt att kolla att (nya) förare har nödvändiga kunskaper.” “Bra hjälp att utröna behov av vidareutbildning.” “Får förarna att tänka till om sina maskiner, om planering och driften i allmänhet.” “Ger mig på ett enkelt sätt ett bra beslutsunderlag, för att välja ut passande kurser och utbildningar.” Verktyget togs emot mycket bra av förarna.

8 Ewa Lidén Kassel Projekt No. 030300-2 Introduktion 2009 Arbetsområden (förare) Teknik Skogsbruk Underhåll Säkerhet Miljö OBS: Lägg till arbetsuppgifter om det behövs!

9 Ewa Lidén Kassel Projekt No. 030300-2 Introduktion 2009 Arbetsmetod 1.Uppskatta vilken nivå uppgiften kräver

10 Ewa Lidén Kassel Projekt No. 030300-2 Introduktion 2009 Önskvärd kompetensnivå 1.Oumbärlig uppgift, jag behöver mycket bra kunskaper 2.Viktig uppgift, jag behöver bra kunskaper 3.Mindre viktig arbetsuppgift Använd all erfarenhet för att uppskatta behoven!

11 Ewa Lidén Kassel Projekt No. 030300-2 Introduktion 2009 Arbetsmetod 1.Uppskatta vilken nivå uppgiften kräver 2.Bedöm den nuvarande nivån

12 Ewa Lidén Kassel Projekt No. 030300-2 Introduktion 2009 Nuvarande kompetensnivå 1.Jag klarar mig mycket bra, lämnar inga problem olösta 2.Jag klarar mig ganska bra, löser vardagsproblem när de uppstår 3.Jag klarar mig, så länge inga problem uppstår

13 Ewa Lidén Kassel Projekt No. 030300-2 Introduktion 2009 Arbetsmetod 1.Uppskatta vilken nivå uppgiften kräver 2.Bedöm den nuvarande nivån 3.Notera var det finns behov av vidareutbildning

14 Ewa Lidén Kassel Projekt No. 030300-2 Introduktion 2009 Förbättringsbehov ÖnskvärdFaktiskFörbättra? Inte för närvarande Inget behov Ja

15 Ewa Lidén Kassel Projekt No. 030300-2 Introduktion 2009 Arbetsmetod 1.Uppskatta vilken nivå uppgiften kräver 2.Bedöm den nuvarande nivån 3.Notera var det finns behov av vidareutbildning 4.Prioritera 5.Kartlägg utbudet av kurser, etc.

16 Ewa Lidén Kassel Projekt No. 030300-2 Introduktion 2009 Tillgång till vidareutbildning Rådgör med din branschorganisation beträffande kursutbudet

17 Ewa Lidén Kassel Projekt No. 030300-2 Introduktion 2009 Arbetsmetod 1.Uppskatta vilken nivå uppgiften kräver 2.Bedöm den nuvarande nivån 3.Notera var det finns behov av vidareutbildning 4.Prioritera 5.Kartlägg utbudet av kurser, etc. 6.Besluta om och genomför vidareutbildning

18 Ewa Lidén Kassel Projekt No. 030300-2 Introduktion 2009 Verktyg 4 and 5: Kompetenscheck (entreprenör) (förare) Användningsområde Identifiera områden inom vilka kompetensen borde höjas Typ av verktyg Kartläggningsverktyg, underlag för beslut Dokument Pdf-fil Användningsfrekvens (rekommenderad) Årligen / Vartannat år


Ladda ner ppt "Ewa Lidén Kassel Projekt No. 030300-2 Introduktion 2009 Verktygen 4 och 5 Kompetens- check (entreprenör) (förare)"

Liknande presentationer


Google-annonser