Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barns tillgång till svenskt teckenspråk

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barns tillgång till svenskt teckenspråk"— Presentationens avskrift:

1 Barns tillgång till svenskt teckenspråk
16 september 2014 Tommy Lyxell

2 20 procent har annat modersmål än svenska

3 Beroende av språk Behov av språk

4 tala teckenspråk/ teckenspråkstalare använda teckenspråk/ teckenspråksanvändare

5 Språklagen 2009 ”Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja det svenska teckenspråket” ”Den som är döv eller hörselskadad […] ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket. ”

6

7 Undersökning 2010 Antalet förskolor som erbjuder svenskt teckenspråk,
döva/hörselskadade barn i dessa förskolor, teckenspråkiga pedagoger, barn (0–5 år) som är inskrivna hos hörselvården. Förändring över tiden (2000–2010).

8

9

10

11

12 ”Jag var så trött på att få lämna min grupp på dagis och i skolan för att träna på något jag inte ville lära mig.” ”Det jag ville lära mig, var att prata svenska.” ”Jag ville vara som andra.”

13 Några åtgärdsförslag Höj den språkliga kvaliteten i förskolorna.

14

15 Några åtgärdsförslag Höj den språkliga kvaliteten i förskolorna.
Bättre samarbeten mellan kommunerna.

16 ”Hon har verkligen blommat ut i språk och kommunikation.”

17 Några åtgärdsförslag Höj den språkliga kvaliteten i förskolorna.
Bättre samarbeten mellan kommunerna. Fler teckenspråkiga (tvåspråkiga) förskolor. Inrätta regionala resurscenter för språkrådgivning (föräldrastöd). Uppföljning av förskolornas verksamhet.

18 Funktionshinder eller språk
Sist men inte minst… ... attityder och värderingar Funktionshinder eller språk

19 Tack!


Ladda ner ppt "Barns tillgång till svenskt teckenspråk"

Liknande presentationer


Google-annonser