Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Thasse Ekonomisk Förening Framtidssäker internetuppkoppling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Thasse Ekonomisk Förening Framtidssäker internetuppkoppling"— Presentationens avskrift:

1 Thasse Ekonomisk Förening Framtidssäker internetuppkoppling
Nytt regelverk för tilldelning av bidrag för utbyggnad av fibernät i glesbyggd. Urvalskriterier, generellt Grundläggande och övriga krav Vad finns att fördela i ekonomiskt stöd? Vad är stödberättigat? Urvalskriterier, detaljerat Poängberäkning

2 Thasse Ekonomisk Förening Framtidssäker internetuppkoppling
1. Urvalskriterier: Tidigare: ”Först till kvarn” Nu, en ”tävling” med 4 st. bedömningskriterier: Prioriterat geografiskt område Hög anslutningsgrad Högt antal möjliga anslutningar Kunskap, kompetens och genomförandekapacitet Dessa fyra kriterier poängsätts, viktas och summeras.

3 Thasse Ekonomisk Förening Framtidssäker internetuppkoppling
2. Grundläggande krav för ekonomiskt stöd Projektet skall genomföras på landsbygden. Det får inte finnas ett befintligt NGA-nät. Marknadsaktörer får inte planera utbyggnad i samma område. Projektet är förenligt med befintlig regional och kommunal strategi. Samråd med kommunen i samband med att projektet planeras. Arbetsinsats

4 Thasse Ekonomisk Förening Framtidssäker internetuppkoppling
Övriga krav för att kunna få projektstöd från landsbygdsprogrammet Bredbandet skall kunna användas samtidigt av flera operatörer. Projektet får inte gynna någon särskild teknik-eller nätplattform. Befintlig infrastruktur skall användas där så är möjligt. Tredjepartsoperatörer skall beviljas ”grossisttillträde”. Priset för ett grossisttillträde skall vara marknadsmässigt. Grossisttillträde innebär att vem som helst skall kunna hyra in sig i det nät som föreningen bygger. Ingen operatör får nekas tillträde, d.v.s. ingen får heller ges exklusivitet till nätet.

5 Thasse Ekonomisk Förening Framtidssäker internetuppkoppling
3. Vad finns att fördela i ekonomiskt stöd? I Landsbygdsprogrammet finns 36 miljarder. Till fiberutbyggnad är 3,25 miljarder budgetterat, varav; 2 055 MSEK är säkrade 195 MSEK i resultatreserv till 2019 1000 MSEK behåller JV till senare fördelning Västra Götaland är tilldelade 530 MSEK I Västra Götaland utgår stöd med 40% av ”godkända” utgifter.

6 Thasse Ekonomisk Förening Framtidssäker internetuppkoppling
4. Detta kan vi få ekonomiskt stöd för: Projektering Planering, kostnadsberäkningar, tillståndsansökningar etc. Anläggningsarbeten Tjänster för att genomföra byggnationen, t.ex. grävning Material Allt material som behövs för investeringen Dokumentation Besiktning, inmätning, förvaltningsplan etc. Administration Projektledning, ekonomiadministration, upphandlingar etc.

7 Thasse Ekonomisk Förening Framtidssäker internetuppkoppling
Under vissa förutsättningar ekonomiskt stöd för: Moms om vi inte är momsredovisningsskyldiga Projektledning, Ekonomiadministration, inköp av teknisk kompetens, hjälp med upphandling. Maximerat till kr.

8 Thasse Ekonomisk Förening Framtidssäker internetuppkoppling
Vi får inte ekonomiskt stöd för: Aktiv utrustning Markintrångsavgifter eller ersättningar Inskrivningsavgift Förrättningskostnader Inköp eller hyra av befintlig passiv infrastruktur Indirekta kostnader såsom overheadkostnader Moms som du kan dra av Skuldräntor

9 Thasse Ekonomisk Förening Framtidssäker internetuppkoppling
5. Urvalskriterier Urvalskriterierna är nationella och kommer att användas för värdering av vår ansökan och för jämförelse med andra ansökningar

10 Thasse Ekonomisk Förening Framtidssäker internetuppkoppling
Nationella urvalskriterier Poängsättning Viktning Investeringen sker i prioriterat geografiskt område. 1 poäng: Tätort med mellan 501 och 1000 invånare ingår i projektet. 2 poäng: Tätort med mellan 201 och 500 invånare ingår i projektet. 4 poäng: Ingen tätort med mer än 200 invånare ingår i projektet. +1 poäng: Det finns minst en servicepunkt för kommersiell eller offentlig service som kommer att anslutas till nätet. 30 Projektet ger hög anslutningsgrad till bredbandsnätet. 1 poäng: 50 – 74 % anslutna inom avgränsat område för projektet. 3 poäng: 75 – 84 % anslutna inom avgränsat område för projektet. 5 poäng: 85 % eller fler anslutna inom avgränsat område för projektet. Hushåll+företag+(fritidshus)x3 35 Projektet har ett högt antal möjliga anslutningar till bredbandsnätet. 2 poäng: möjliga anslutningar inom avgränsat område för projektet. 3 poäng: 50 – 99 möjliga anslutningar inom avgränsat område för projektet. 4 poäng: 100 – 199 möjliga anslutningar inom avgränsat område för projektet 5 poäng: Minst 200 möjliga anslutningar inom avgränsat område för projektet. 25 Sökanden har kunskap, kompetens och genomförande-kapacitet för investeringen. +1 poäng: Det finns en finansieringsplan som säkrar likviditeten för hela projektet. +1 poäng: Det finns en projektledare utsedd för projektet. +1 poäng: Det finns en ekonomiansvarig utsedd för projektet. +1 poäng: Det finns en upphandlingskunnig utsedd. +1 poäng: Det finns en person med relevant teknisk kunskap utsedd för projektet. 10 Endast nationella urvalskriterier. Jordbruksverket har ändrat kriterierna sedan remissen skickades ut.

11 Maximal prioriteringspoäng
Thasse Ekonomisk Förening Framtidssäker internetuppkoppling Maximal prioriteringspoäng Urvalskriterium Maxpoäng Viktning Summa 1 5 30 150 2 35 175 3 25 125 4 10 50 500

12 6. Grov uppskattning av Thasses poäng
Thasse Ekonomisk Förening Framtidssäker internetuppkoppling 6. Grov uppskattning av Thasses poäng Urvalskriterium Thasse Viktning Summa Prioriterat område 4 30 120 Anslutningsgrad 1 35 Möjliga anslutningar 25 100 Genomförande- kompetens 10 40 295 (59 % av max.)

13 Thasse Ekonomisk Förening Framtidssäker internetuppkoppling
Frågor på detta ?

14

15


Ladda ner ppt "Thasse Ekonomisk Förening Framtidssäker internetuppkoppling"

Liknande presentationer


Google-annonser