Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Försöksverksamhet med övningsskola och övningsförskola

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Försöksverksamhet med övningsskola och övningsförskola"— Presentationens avskrift:

1 Försöksverksamhet med övningsskola och övningsförskola
Försöksverksamhet med övningsskola och övningsförskola

2 Försöksverksamhet med övningsskola och övningsförskola
Övergripande mål Höja kvaliteten i lärarutbildningen och stärka studenternas professionsutveckling genom ett närmare samarbete mellan högskoleförlagd och verksamhetsförlagd tid Hur kan ett närmare samarbete ske Försöksverksamhet med övningsskola och övningsförskola

3 Implementering – inventering Hösten 2014
Fördjupning av vårt Partnerskoleavtal Systematiskt skapa förutsättningar för samverkan mellan högskola och partnerskola Övningsskolans/förskolans roll Handledarens roll VFU-lärarens roll Studentens roll Kartläggning av förväntningar och möjligheter Ta vara på erfarenheter som redan finns Försöksverksamhet med övningsskola och övningsförskola

4 Skolans roll – att skapa framstående skolmiljöer
Inkludera hela skolan i samverkan Arbetslagets och handledarens roll Information till skolorna Handledarutbildningen – en naturlig ingång i utvecklingsarbetet Information ute i verksamheten till större grupper - planering av 7,5hp Studenten är en del i arbetslaget Försöksverksamhet med övningsskola och övningsförskola

5 Försöksverksamhet med övningsskola och övningsförskola
VFU-lärarens roll VFU-lärare knyts till övningsskolor Fördjupad samverkan Seminarier/workshops Handledarutbildning Samtalsmodeller Länk mellan högskolan och skolan för att stärka studenternas utveckling Försöksverksamhet med övningsskola och övningsförskola

6 Försöksverksamhet med övningsskola och övningsförskola
Studentens roll Studenternas erfarenheter och utvärderingar efter VFU-kursen kommer skolan till nytta, för den fortsatta utvecklingen i försöksverksamheten Möjligheter för alla studenter att ta del av högskoleförlagda föreläsningar/seminarier/workshops Försöksverksamhet med övningsskola och övningsförskola

7 Handledarutbildning 7,5 hp
Övningsskolor – antagna ht 2014 Handledarutbildning 2015 under två terminer Övningsskolor – antagna ht 2015 Handledarutbildning 2016 under två terminer Höstens samtal och nätverk ger möjligheter för att anpassa och vara lyhörda för de behov som finns i övningsskolorna Försöksverksamhet med övningsskola och övningsförskola

8 Kvalitetsarbete för att stärka lärmiljöer
Stärka strukturer för studenternas arbete under VFU-kurserna Fördjupat arbete ”På väg mot läraryrket” Strukturer för utvärdering och reflektion Planering & Strukturer Handledar- utbildning 7,5hp Utvärdering & reflektion Seminarier& kvalitetsarbete Implementering Cyklist arbete som löper under försöksverksamheten där utvärdering och reflektion från studenter - vfu-lärare och handledare ligger till grund för fortsatt arbete Försöksverksamhet med övningsskola och övningsförskola

9 Information och nätverk
Nätverk och samtal under hösten för att planera arbetet Samverka i regioner, kommuner och inriktningar Samverkan där arbetets utformas på likvärdig grund De önskemål och förslag som vi fångar upp från övningsskolor samverkar för att arbetet ska ta lika riktning Försöksverksamhet med övningsskola och övningsförskola

10 Försöksverksamhet med övningsskola och övningsförskola
Kontakt Samordnare för övningskola och övningsförskola Inger Mauritzson mobil: Försöksverksamhet med övningsskola och övningsförskola


Ladda ner ppt "Försöksverksamhet med övningsskola och övningsförskola"

Liknande presentationer


Google-annonser