Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vägledarkonferens i Stockholm 28/10 Marwin Nilsson, analysavdelningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vägledarkonferens i Stockholm 28/10 Marwin Nilsson, analysavdelningen."— Presentationens avskrift:

1 Vägledarkonferens i Stockholm 28/10 Marwin Nilsson, analysavdelningen

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Generationsväxlingen på svensk arbetsmarknad

28

29 Varför diskutera Generationsväxlingen? Stora födelsekullar under 1940-talet leder till stora åldersavgångar de kommande åren En stor utmaning… …men också ett gyllene tillfälle

30

31 Utveckling av yrkesaktiv befolkning (16-64 år), 2011-2025

32

33

34 Åldersavgångar ur ett regionalt perspektiv

35 Åldersavgångar ur ett lokalt perspektiv

36

37

38 Åldersavgångar inom ett urval av yrken i riket år 2010-2025 YrkenAndel Speciallärare66,2 Distriktssköterskor64,9 Tandsköterskor61,0 Lokförare59,2 Barnsjuksköterskor58,2 Gymnasielärare, yrkesämnen56,2 Barnmorskor55,2 Biomedicinska analytiker54,8 Sjuksköterska, psykvård54,2 Tandläkare54,1 Lantmästare, trädgårdsingenjör53,6 Buss- och spårvagnsförare52,1 Ingenjörer, gruv- och metall51,5 Receptarier51,3 Röntgensjuksköterskor51,3 Psykologer51,2 Administratörer i offentlig förvaltning50,0 Driftmaskinister48,8 Läkare46,5

39 Generationsväxlingen – hot eller möjligheter? Vad händer med den ekonomiska tillväxten Kan vi få generell brist på arbetskraft Vad kan de regionala/lokala skillnaderna innebära Har vi outnyttjade resurser i samhället Tänkbara insatser att vidta.

40 Konsekvenser Ökningen av sysselsättning och BNP riskerar att bli lägre än det historiska genomsnittet Inte generell arbetskraftsbrist, däremot risk för betydande brist i vissa yrken och kommuner. Sämre utveckling av skatteinkomsterna för stat och kommun, vilket påverkar möjligheterna att finansiera välfärdssystemen.

41 Vi har outnyttjade resurser i samhället Ca 340000 arbetslösa (16-64 år) i september 2011 Lägre arbetskraftsdeltagande hos utrikesfödda => betydande tillskott om AK-deltagandet höjs Många som är undersysselsatta

42 Vad kan göras Den utrikesfödda befolkningen utgör den största arbetskraftspotentialen, särskilt kvinnorna. Att få fler utrikesfödda i arbete är därför av central betydelse. Minska antalet ungdomar som misslyckas i gymnasieskolan. Minska strukturarbetslösheten. Utbildningssatsningar inom komvux är en del av lösningen. Arbetskraftsinvandring mot bristyrken.


Ladda ner ppt "Vägledarkonferens i Stockholm 28/10 Marwin Nilsson, analysavdelningen."

Liknande presentationer


Google-annonser