Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förväntade fördelar 1 1.Effektivare mer automatiserad beställnings- och betalningsprocess, som minskar administrativa resurser och risk för fel i alla.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förväntade fördelar 1 1.Effektivare mer automatiserad beställnings- och betalningsprocess, som minskar administrativa resurser och risk för fel i alla."— Presentationens avskrift:

1 Förväntade fördelar 1 1.Effektivare mer automatiserad beställnings- och betalningsprocess, som minskar administrativa resurser och risk för fel i alla led. Rätt från början. 2.Bättre transparens av behov på kort och lång sikt ger bättre kapacitetsutnyttjande, säkrare leveranser och mindre miljöpåverkan. 3.Nya arbetssättet och tillgängliga resurser ger kortare och effektivare byggtid med lägre totalkostnad. 4.Gemensamt artikelregister ger enklare registervård, minskar risk för missförstånd och ger bättre möjlighet till benchmarking och uppföljning.

2 Förberedelser inom Peab 2 Presentation och feedback från intressenter i organisationen, Kunder Transport och Maskin Täkter Betongtillverkning Miljö Ekonomi Inköp IT Ansvariga referenspersoner för branschgemensamma artikel- register utsedda. Säkerställande att pågående utvecklingsprojekt stödjer standarden. Tvärfunktionella diskussion kring tester och implementerings- ordning.

3 Framgångsfaktorer 3 Börja litet. Enkelhet i kommunikation och användarvänliga gränssnitt för beställare. Upplevt mervärde > Insats. Win - Win Användargrupper och ständiga förbättringar. Kraftsamla. Avsätt tid och resurser. Detta är inte bara en IT-fråga. Fortsatt gott samarbete mellan intressenterna i branschen.


Ladda ner ppt "Förväntade fördelar 1 1.Effektivare mer automatiserad beställnings- och betalningsprocess, som minskar administrativa resurser och risk för fel i alla."

Liknande presentationer


Google-annonser