Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Individuellt val till 12/13

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Individuellt val till 12/13"— Presentationens avskrift:

1 Individuellt val till 12/13
Gå in på Användarnamn och lösen har ni fått utdelad till er. Senast den 23 januari 2012.

2 Steg 1 Klicka på ”Du har val att göra”

3 Steg 2 Klicka på Individuellt val

4 Steg 3 Välj Schemaposition och kurs

5 Steg 4 Spara

6 OBS! Du får en varning om du gjort val som krockar.

7 Steg 5 Gör reservval

8 Steg 6 Klicka på Programfördjupning

9 Steg 7 Välja Programfördjupningspaket SA
Väljes inför årskurs 3 Internationell samhällsvetenskap Kräver steg 4 i språkval Internationella utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter Brott och straff

10 Programfördjupningspaket EK inriktning ekonomi
Redovisning Marknadsföring och företagande Paketen heter: Marknadsföring organisation och ledarskap Marknadsföring Entreprenörskap Internationell ekonomi Förutsätter språk steg 4 som individuellt val.

11 Programfördjupningspaket EK inriktning juridik
Internationell juridik Förutsätter moderna språk steg 4 som individuellt val i åk 2. Lag och rätt

12 Välj programfördjupningspaket

13 Steg 8 Spara när allt är klart!

14 Sökvägar Information om meritpoäng Gy 11

15 GYMNASIEPOÄNG JÄMFÖRELSETAL MERITPOÄNG
OLIKA POÄNG !! GYMNASIEPOÄNG JÄMFÖRELSETAL MERITPOÄNG

16 Gymnasiepoäng Omfattning på kursen Sv p En p Ma p

17 Utökad kurs Mer än 2500 poäng – utökad kurs. Rektor beslutar.
Betyg i utökad kurs som ger meritpoäng räknas alltid med i jämförelsetalet. Betyg som krävs för behörighet räknas alltid med i jämförelsetalet.

18 Examensbevis Högskoleförberedande examen ska utfärdas om man som elev har: Betyg i 2500 gymnasiepoäng varav Godkänt i 2250 gymnasiepoäng Godkänt i svenska 300 poäng Godkänt i matematik 100 poäng Godkänt i engelska 200 poäng Godkänt betyg i gymnasiearbetet

19 Jämförelsetalet www. vhs
Jämförelsetalet Det tal du konkurrerar med för att komma in på högskolan F = 0 E = 10 D= 12,5 C = 15 B=17,5 A=20 Exempel: Betyg C i samhällskunskap ger 15 x 100 (kursens gy poäng). På detta sätt räknas betyget fram i varje kurs – betygsvärdet. Alla betygsvärden adderas, du få då fram en summa Detta sammanlagda värde divideras med de betygssatta kurserna, dvs poäng. Du får fram ett tal mellan 9-20,0. Max 20,0.p Därefter räknas eventuella meritpoäng med. Max blir 22,5 p. Gymnasiearbetet räknas inte med! Summan av alla kurser ________________________________________ = jämförelsetalet 2400 gymnasiepoäng (ej gymnasiearbetet)

20 Meritvärde Jämförelsetal + meritpoäng = Meritvärde
Om du söker till flera utbildningar som inte har samma behörighetskrav kan ditt meritvärde bli olika för de olika utbildningarna.

21 Meritpoäng Max 2,5 poäng som läggs på ditt jämförelsetal
Moderna språk (max 1,5 p) Matematik (max 1,5 p) Engelska (max 1,0 p)

22 Moderna språk Meritpoäng – moderna språk (max 1,5 p) Språk 1
Steg 3 – 0,5 meritpoäng. Steg 4 – 1,0 meritpoäng. Steg 5 – 0,5 meritpoäng. Språk 2 Steg 2 – 0,5 ,meritpoäng om du redan uppnått 1,0 p för språk 1 men inte fått 1,5 p. Maximalt 1,5 p Steg 3 och 4 ger 1,5 p Steg 4 och 5 ger 1,5 p (om steg 3 krävs) Steg 4 och 2 ger 1,5 p (om steg 3 krävs) Modersmål ger inte meritpoäng!

23 Engelska Meritpoäng – engelska (max 1,0) Engelska steg 7 – 1,0 p

24 Matematik Meritpoäng – matematik (max 1,5)
En nivå över behörighetsnivå – 0,5 p Två nivåer över behörighetsnivå – 1,0 p Tre nivåer över behörighetsnivå – 1,5 p Matematik specialisering – 0,5 p Matematik steg 5 -1,0 p (om du inte redan uppnått 1,5 p)

25 Grundläggande Behörighet
Följande krävs: Examensbevis 25 25

26 Särskild Behörighet Till många utbildningar krävs ofta mer förkunskaper än enbart grundläggande behörighet. Vilken särskild behörighet som krävs varierar från utbildning till utbildning men vanligast är krav på vissa gymnasiekurser, med lägst betyg E. 26 26

27


Ladda ner ppt "Individuellt val till 12/13"

Liknande presentationer


Google-annonser