Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BILDA + SENSUS SENSUS + BILDA. Beslut och vision Utgångspunkter för en vision -att möta en omvärld i förändring -tillsammans är vi så mycket mer -utgångspunkter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BILDA + SENSUS SENSUS + BILDA. Beslut och vision Utgångspunkter för en vision -att möta en omvärld i förändring -tillsammans är vi så mycket mer -utgångspunkter."— Presentationens avskrift:

1 BILDA + SENSUS SENSUS + BILDA

2 Beslut och vision Utgångspunkter för en vision -att möta en omvärld i förändring -tillsammans är vi så mycket mer -utgångspunkter och vägledande värden Vilka vill vi vara och vad vill vi åstadkomma?

3 LEDSTJÄRNOR FÖR DET FORTSATTA ARBETET: Våga leda mot visionen

4 Pågående processer

5 Förändringsmodellens tre första steg (Y-modellen) Förändringsmodell, Y-modellen med tolv grupper som arbetar med tolv olika områden. Respektive grupp ska den 30 september presentera önskvärt läge och förändringsbehov samt en konsekvensanalys/PMI inom sitt område. Vi får ett underlag som blir vägvisare för det fortsatta arbetet med att bygga det nya gemensamma förbundet.

6 Arbetsgrupperna Livsfrågor, livstolkning Bildning Religion, kyrka, tro Kultur Rättigheter, mångfald Hållbarhet Mellanöstern/internationellt Ledarutveckling

7 Relationer MO, SP, deltagare och marknad Kvalitet och internkontroll HR och kommunikation Ekonomi IT

8

9

10

11 Stadgar Arbetet är påbörjat i gemensamt AU och styrelserna. Kort och substantiellt Ändamålsparagrafen och mandatfördelning Utgångspunkter och vägledande värden Ett material presenteras vid extra förbundsstämmorna den 28 november. Nya stadgar fastställs vid konstituerande stämma 29 maj 2015. Vid Bildas stämma gjordes ett medskick angående formuleringen ”kristen livsåskådning”.

12 Organisering och struktur Organisationen ska vara ett svar på och ett stöd för det vi vill uttrycka och vara, dvs både identitet, värden och verksamhet. Organiseringen ska vara en form för de innehåll och värden som beskrivs i visionen, ett stöd för det vi vill åstadkomma. Vi blir 3 gånger så stora som nuvarande Bilda och 1.5 så stora som Sensus. Hur vill vi vara närvarande lokalt?

13 Förbund – region, grad av självständighet, vad görs mest effektivt gemensamt? Hur fördelar vi uppgifter och samlar kompetens på bästa sätt Arbetet i Y-modellen, en genomlysning av Sverige och Senus-Bilda ur ett antal perspektiv, utgångspunkter för en vision och stadgearbetet ger vägledning till organiseringsfrågan. Arbetet kan påbörjas under hösten.

14 Var äger processerna rum? I gemensamt AU och förbundsstyrelserna I förändringsnavet I ordinarie organisation I särskilda arbetsgrupper Bland förtroendevalda och medarbetare Med MO och SP I kommunikation med bidragsgivare och andra samarbetsparter.

15 Extra förbundsstämmor och Dialogmöten Dialogmöten med MO och SP under 15 oktober – 15 november. Extra stämmor med workshops omkring olika frågor.

16 Hållplatser 1 juli 2015 – ett gemensamt studieförbund 29 maj Konstituerande stämma, stadgar, styrelse och valberedning. Maj 2015 – Sensus regionstämmor Mars/april – Bilda regionstämmor 28 november Extra stämmor, workshops, valberedning. Regionstämmor Sensus

17 Oktober- November, Dialogmöten med MO och SP. Process för arbete med stadgar och organisering. 30 september, kvalificerad rapportering från grupperna Beställning av genomlysning av olika perspektiv på Sverige och studieförbunden. Arbetsgrupper, stadgeberedning – pågående arbete med start under våren 2014. Beslut i Förbundsstämmorna

18 Y-modellen Nulägesbeskrivning Ett eller flera önskvärda lägen Identifiera förändringsbehovet

19 Önskvärt läge Hur ska området fungera, utformas? Vad har det nya studieförbundet för grundsyn på området? Tillämpning? En eller flera målbilder.

20 Förändringsbehov En bild av de förändringsbehov som ni ser för att ta sig till det önskvärda läget

21 Uppdraget och ansvaret Inte ansvar för ett slutförslag Ge möjliga förslag Viktiga delar i området som ni inte har hanterat

22 Slutrapport Levererad 30 september Förändringsnavet/ledningen Fas 1 Delar som ska bli en helhet, nycklar till ett organisationsbygge

23 LEDSTJÄRNOR FÖR DET FORTSATTA ARBETET: Våga leda mot visionen

24 LEDSTJÄRNOR FÖR DET FORTSATTA ARBETET: Genomföras med respekt för varandra, organisation och individ

25 LEDSTJÄRNOR FÖR DET FORTSATTA ARBETET: Genomsyras av delaktighet och samverkan

26 LEDSTJÄRNOR FÖR DET FORTSATTA ARBETET: Utgå från tron på att olika perspektiv berikar och leder till bättre problemlösning

27 LEDSTJÄRNOR FÖR DET FORTSATTA ARBETET: Omfatta hela organisationerna

28 LEDSTJÄRNOR FÖR DET FORTSATTA ARBETET: Leda till att synergier uppstår

29 LEDSTJÄRNOR FÖR DET FORTSATTA ARBETET: Tillvarata det viktiga i bådas nuläge


Ladda ner ppt "BILDA + SENSUS SENSUS + BILDA. Beslut och vision Utgångspunkter för en vision -att möta en omvärld i förändring -tillsammans är vi så mycket mer -utgångspunkter."

Liknande presentationer


Google-annonser