Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energiledningssystem - Arbeta systematiskt och strukturerat med energi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energiledningssystem - Arbeta systematiskt och strukturerat med energi."— Presentationens avskrift:

1 Energiledningssystem - Arbeta systematiskt och strukturerat med energi

2 Energiledningssystem En grupp sammanhängande och samverkande element som används för att upprätta energipolicy och mål samt för att nå dessa mål Planera, Genomföra, Följa upp och Förbättra

3 Strukturerad arbetsmetod - anpassad efter företagets storlek Energiledningssystem ISO 50 001 (uppbyggd på samma sätt som miljöledningssystemet) Energiplan Energikartläggning med handlingsplan

4 Omfattning Energiutredning – Hur ser användningen ut? Energipolicy – Vad vill vi göra åt det? Energimål – Hur når vi dit? Handlingsplan – Vad måste göras? Organisation – Vem gör vad? Rutiner – Hur ska det göras? Uppföljning – Hur har det gått? Förbättra – hur kan vi göra det bättre?

5 Förväntade resultat Optimerad energianvändning på sikt – arbeta långsiktigt! Ökad användning av förnybar energi Ökat energiutbyte med omgivande samhälle Mindre miljöpåverkan Lägre energikostnader

6 Jaha… OCH??? Vad gör vi då?

7 Hur motiverar vi honom att införa ett energiledningssystem?

8 Nulägesanalys EK Statistik/n yckelt al Policy/ mål Energiledningssystem

9 Vad kan VI göra? Gå igenom statistiken med ftg Se över lokalen Gör en översiktlig bedömning över enkel åtgärd – snabb ”pay- off” Ta fram ETT förslag Följ upp efter 1 år

10 Vad kan VI göra? Förslag: Sätta timer på motorvärmare Hur: Handla på CO(?) Ansvar: VD Kostnad: 1000 kr (?) Besparing: 26 250 kWh (50 kr för en enkel timer, 500W+1000W * 9 h * 5 d * 25 v = ca 1690 kWh anv: 2 h istället och 20 bilar)

11 Vad kan VI göra? Förslag: Tätning av klimatskal Hur: Tätning av 1 port samt rutiner för öppnande Ansvar: VD Kostnad: 1350 kr (släplist och karmtätlist) Besparing: 49 000 kWh

12 Vad kan VI göra? Förslag: Stäng av motorerna när man ska in och hämta något Hur: ??? Ansvar: Informationsansvar: VD Kostnad (?) Besparing: 4500 kr (fikarast 15 minuter, 4 bilar, 200 dagar)

13 Vad kan VI göra? Kyla och värme: Körs det samtidigt??? Ställ frågan och följ upp!

14 Fokusera på: Värme – men glöm inte de förutsättningar som finns på er ort, vad är en miljövinst? Kyla- hur kyler man? Förnybar energi

15 Frågor??


Ladda ner ppt "Energiledningssystem - Arbeta systematiskt och strukturerat med energi."

Liknande presentationer


Google-annonser