Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 MÅL & ÅTGÄRDER Detta är ett arbetshäfte där en strategi/handlingsplan skapas för varje specifik arbetsgrupp, kring hur uppsatta mål ska nås samt när.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 MÅL & ÅTGÄRDER Detta är ett arbetshäfte där en strategi/handlingsplan skapas för varje specifik arbetsgrupp, kring hur uppsatta mål ska nås samt när."— Presentationens avskrift:

1 1 MÅL & ÅTGÄRDER Detta är ett arbetshäfte där en strategi/handlingsplan skapas för varje specifik arbetsgrupp, kring hur uppsatta mål ska nås samt när målen ska vara klara, av vem och hur. SJU STEG (Förutsätter att arbetsgrupperna är klara) 1.Vilka mål vill gruppen uppnå? Tänk ”SMART” S- Specifika och skrivna M- Meningsfulla och Mätbara A- Angelägna och Accepterade R- Realistiska och Roliga T- Tidsatta 2. Brainstorma, ge detta tid! Notera, skissa, maindmappa m.m., allt möjligt och ”omöljligt” 3. Sortera och tydliggör åtgärderna 4. Ska/Vill/Kan? - att innan planering sjösätts testa hur bärkraftiga målen är. SKA VI?- Är detta vad vi ska pyssla med? Går det i linje med vår verksamhetsidé? VILL VI?- Lust, strävan och ambition! KAN VI?- Har vi tid, kunskap och kompetens? Har vi resurser (ekonomi och personal)? 5. Om JA- Prioritera 6. Konkret handlingsplan skrivs ner = *Vad? (målet) *Hur? (åtgärden) *När? *Vem? 7. Nyttja ”Parkeringen”, här skrivs funderingar etc. ner, som uppkommer men som inte har med denna uppgift att göra. Kan tas upp på nästa dagordnings möte t.ex Ert arbetsdokument för att skapa en handlingsplan/strategi för er arbetsgrupp

2 2 Verksamhets/ansvarsområde: Banor/plan Gruppmedlemmar: Anders, Jocke, Johan, Karin, Peter, Thomas. Mål vi vill uppnå – Varje mål skall vara SMART 1. Ultimateplan, discgolfbanan (tävlingsbana) i samma område som klubbhus. 2. Två banor, i olika delar av Örebro 3.Sammarbete med kommunen och andra aktörer, omgående 4. 5. 6. Tänk på! Formulera inte för många mål - Fler åtgärder istället STEG 1

3 3 BRAINSTORM - åtgärder för att nå målen Mål 1 – Åtgärder: Ultimate plan på udden alt. del av Rosta gärde så nära Strömsborg som möjligt. Omvandla Häthagsbanan till tävlingsbana. Inledningsvis nya hål. Nya korgar, konstgräsmattor. Handikappslinga? Barn/nybörjarslinga? Mål 3 – Åtgärder: Kontakt på fritidsförvaltningen, annan än Peter? Brev till förvaltningschefen? Kommunen måste på något sätt bistå med skötsel i Brickeberg. ALU/Feriearbetare? Vilka krav kan vi sätta? STEG 2

4 4 BRAINSTORM - åtgärder för att nå målen Mål 3 – Åtgärder: Mål 4 – Åtgärder:

5 5 BRAINSTORM - åtgärder för att nå målen Mål 5 – Åtgärder: Mål 6 – Åtgärder:

6 6 Åtgärder för att nå uppsatta mål Mål 1 – Åtgärder: För över och sortera BRAINSTORM-åtgärderna  Förvärva Strömsborg  Förbättra och bygga ut banan  Ultimateyta i anslutning till Strömsborg  Tillgängliggöra Ska vi? Är detta vad vi ska syssla med? Går det i linje med vår verksamhetsidé? TveksamtSjälvklart! Vill vi? Har vi lusten, strävan och ambitionen? TveksamtSjälvklart! Kan vi? Har vi tid, kunskap, kompetens, resurser (ekonomi och personal)? TveksamtSjälvklart! X X X OM JA!! –Prioritera. Börja med det viktigaste som nr 1  Förbättra banan  Förvärva Strömsborg  Ultimateyta och bygga ut banan  Tillgängliggöra banan  STEG 3 STEG 4 STEG 5

7 7 Åtgärder för att nå uppsatta mål Mål 3 – Åtgärder: För över och sortera BRAINSTORM-åtgärderna  Möte med Lillian. Ny kontakt på fritidsförvaltningen  Hjälp med skötsel av Brickeberg. Kommun, Öbo, Kunskapsskolan  Vilka krav kan vi ställa?  Ska vi? Är detta vad vi ska syssla med? Går det i linje med vår verksamhetsidé? TveksamtSjälvklart! Vill vi? Har vi lusten, strävan och ambitionen? TveksamtSjälvklart! Kan vi? Har vi tid, kunskap, kompetens, resurser (ekonomi och personal)? TveksamtSjälvklart! X X X OM JA!! –Prioritera. Börja med det viktigaste som nr 1  Möte med Lillian, ny kontakt på fritidsförvaltningen  Hjälp med skötsel av Brickeberg. Kommun, Öbo, Kunskapslyftet  Vilka krav kan vi ställa?  STEG 3 STEG 4 STEG 5

8 8 Handlingsplan för mål 1: * VAD * HUR Åtgärd/aktivitet: (Se prioritering, sid 6) * NÄR (Delmål?) * VEM Ansvarig person: Förbättra banan Vår/Vinter 2010 Bangruppen Förvärva Strömsborg 31/12-09 KFUM kansliet Ultimateyta 1/5 – 10 Anders B Bygga ut banan 1/6- 10 Nya bangruppen Tillgängliggöra banan 1/6- 10 Karin STEG 6

9 9 Handlingsplan för mål 3: * VAD * HUR Åtgärd/aktivitet: * NÄR (Delmål?) * VEM Ansvarig person: Möte med Lillian. Ny kontakt 28/2 – 2010 Anders Hjälp med skötsel Brickeberg 28/2 – 2010 Anders Ställa krav 28/2- 2010 Anders STEG 6

10 10 Parkering Allmänna tankar, idéer och tips! Anställning Fem stjärnor i discgolfguide Förstätta utveckla banan. Sikta högt! Räkna antalet utövare./spelade rundor, minidisc? Flytta ultimateplan till HH/Rosta gärde oavsett köp av Strömsborg eller inte. KFUM Örebro Frisbee Föreningsutveckling Processledning David Dahlström SISU Idrottsutbildarna 070-663 37 97 david.dahlstrom@sisuorebro.t.se STEG 7


Ladda ner ppt "1 MÅL & ÅTGÄRDER Detta är ett arbetshäfte där en strategi/handlingsplan skapas för varje specifik arbetsgrupp, kring hur uppsatta mål ska nås samt när."

Liknande presentationer


Google-annonser