Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energikartläggning företag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energikartläggning företag"— Presentationens avskrift:

1 Energikartläggning företag
Kort Information om den nya energikartläggningsstödet SMF, lagen om EKL, stora företag Verktyg kring energikartläggningar Energitillsyn Min enhet som heter MÅ har haft ansvaret för energikartläggningsstödet till företag. Fram till kunde även stora företag söka. Vi kommer att sammanställa och utvärdera den nya perioden, även publicera.

2 Nya energikartläggningsstödet, SMF
Enklare administration för de sökande Högre och jämnare kvalitet på kartläggarna Flera företag som fortsätter arbetet på ett systematisk sätt Till SMF. Vi har tagit fram en ny modell som förhoppningsvis ska vara bättre. Jurister och upphandlare på myndigheten håller på och tittar på vårt nya förslag

3 Lag om energikartläggning Stora Företag
Lagen om energikartläggning-Stora företag, Hänvisar till standard för energikartläggning, SS-EN :2012) För mer information kontakta: Martina Berg Stora företag: anställda mer än 249 och årlig omsättning mer än 50 miljoner euro/43 miljoner euro årlig balansomslutning Två lagstiftningar, två olika system företag. Kanske 200 som ska tillsynas enligt MB (länsstyrelser och kommuner). Energiintensiva industriföretag. Invänta med stora företag. Ca 1 år. Sedan kan man begära energiplan. Naturvårdsverket och Miljösamverkan Sverige: energitillsynsprojekt – material kommer! Nästa år

4 Verktyg Helhetstänket: Planera, Kartlägga, Genomföra, följa upp DEFRAM - Databas för Effektivare FRAMtagning av energikartläggningar PFE, EKC och IAC ((Industrial Assessment Center) Youtube, film om DEFRAM: Energiaktiv.se: Industriföretag, Lokaler, fastighetsägare, lantbrukare, småhus samt transporter DEFRAM: Här kan du söka i energikartläggningsdata från Energimyndighetens projekt PFE, resultat från energikartläggningsstödet (de s.k. energikartläggningscheckarna), samt motsvarande data från USA som samlats in av organisationen IAC. Svenska data spänner över perioden 2004 och fram tills idag, medan amerikanska data sträcker sig så långt bakåt som Idag finns totalt över 4200 föreslagna (eller genomförda) energieffektiviseringsåtgärder från Sverige, och dessutom över åtgärder från USA, sökbara

5 Verktyg Olika branscher
Vad bör en energikartläggning innehålla? Det finns olika branscher och verksamheter Fastighetsverksamhet, Handel, övriga Lantbruksföretag Industriföretag

6 Verktyg Instruktioner

7 Verktyg till beställare/inspektörer
Industri Byggnader Allmän

8 Innehållsförteckning EKL Hur en energikartläggning ut?
Försättsblad Sammanfattning Inledning Beställaren Energistatistik Energibalans Energianalys och åtgärdsförslag Bilagor (mätningar, ritningar, etc.)

9 Exempel /bedömning av EKL
Exempel på energikartläggningsrapporter Hur kan man få en snabb uppfattning om kvalitén? Mätningar är en bra kännetecken Energistatistik över flera år Antal sidor, bilder, diagram Titta på exempel

10 Energiplan Hur ser en energiplan ut?
Åtgärder: Åtgärder som ska genomföras Beteckning, Kostnad, Besparing (MWh), Startdatum, Slutdatum Åtgärder som inte ska genomföras Beteckning, Kostnad, Besparing, Återbetalningstid Beskrivning varför åtgärden inte genomförs Visa 36615

11 Basdata Yta: Total yta kvm Uppvärmd yta kvm Energislag:
El, fjärv., fossilt, etc. i kWh, Svenska kronor Uppdelning av energianvändning: Ventilation, uppvärmning, etc

12 Verktyg Energikoll i små och medelstora företag

13 Verktyg Steg 2 och 3 och 4: Broschyren energikoll, energiaktiv
Verktyg Steg 2 och 3 och 4: Broschyren energikoll, energiaktiv.se Steg 5,6: Dokumenten att beställa EKL samt instruktioner om innehållet av EKL, Energiplan Steg 6: DEFRAM-databas Steg 7: Energiledning Var i processen passar olika verktyg? 1 projektplan, 2 info om energi, 3 skicka brev, 4 besök, 5 EKL, EP krävs, 6 Granskas av MI, 7 Uppföljning

14 Energitillsyn

15 Miljöbalken ställer krav
Krav att hushålla med energi samt att i första hand använda förnybara energikällor Tillsynsmyndigheten kontrollerar: Kunskap, egenkontroll Åtgärder genomförs som är miljömässigt motiverade, ekonomiskt rimliga Martina Berg

16 Energitillsyn steg för steg
Besök/samtal Energikartläggning som mynnar ut i energiplan Följ upp (inom några år) eller enligt energiplanen som är tidssatt Om inget händer efter några år kan åtgärder som är miljömässigt motiverade och ekonomiskt rimliga krävas, dock efter en utredning av varje enskild åtgärd.

17 Utformningen av energitillsyn
Energikartläggning Uppfyller kunskapskravet Analys Åtgärdsplan Uppfyller hushållnings-principen genom att genomföra åtgärder. Tillsyn

18 Tillsynsvägledning Vägledning, material, utbildning Samarbete Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Miljösamverkan Sverige Naturvårdsverket och Miljösamverkan Sverige: energitillsynsprojekt – material kommer! Nästa år Jordbruksverket tillsammans med länsstyrelsen Skåne lantbrukstillsyn

19 Broschyrer om energitillsyn
Tillsyn över energihushållning Vägledning för energitillsyn – Miljöbalken, övrig lagstiftning och rättsfall Tänk länge Vägledningsmaterial: tre broschyrer (2 för tillsynsmyndigheter, 1 för verksamhetsutövare Handlar om energitillsyn: Den första Tillsyn över energihushållning – Vad är det som gäller? är en översikt för tillsynsmyndigheter. Den andra Vägledning för energitillsyn – Miljöbalken, övrig lagstiftning och rättsfall är en mer djupgående genomgång av lagstiftning och tillämpning för tillsynsmyndigheter. Den tredje Tänk längre! – Vinn-vinn när företag sparar energi vänder sig till verksamhetsutövare.

20 Eneregikartläggningskostnader
Årlig energianvändning MWh Kartläggningskostnader i genomsnitt kronor < 500 34 000 56 000 50 000 65 000 72 000 > Man kan räkna ut kartläggningskostnaderna i procent genom att jämföra med årlig energikostnader

21 Kartläggningskostnaderna i procent i förhållande till energianvändning och energikostnader
Enligt Liu kartläggningskostnaderna inom SMF och specifikt inom tillverkningsbranschen borde ligga som lägst mellan 1,2 till 1,8 procent av de årliga energikostnaderna. 233 kartläggningar Ställ lägre krav på mindre företag. Under 500 MWh/år kommer nog inte ha rätt till EKS

22 Ställ rimliga krav på mindre företag
Dyrt för mindre företag med mindre energianvändning att beställa energikartläggningar De kommer förmodligen inte ha rätt till att söka stöd (energianvändning under 500 MWH/år) Koll på energianvändning, fördelning, ta tag i åtgärder som kräver låga investeringar EKRs roll viktigt här

23 Kontakt Lara Kruse 016-544 23 85 lara.kruse@energimyndigheten.se
Martina Berg


Ladda ner ppt "Energikartläggning företag"

Liknande presentationer


Google-annonser