Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Systemförståelse, systemiskt tänkande och grupprocesser

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Systemförståelse, systemiskt tänkande och grupprocesser"— Presentationens avskrift:

1 Systemförståelse, systemiskt tänkande och grupprocesser

2 Vad är ett system?

3 Varför arbeta med systemförståelse?
”Varje system är perfekt designat för att skapa precis det resultat det skapar. Om vi håller fast vid den övertygelse som vi alltid haft och insisterar på att göra precis som vi alltid gjort, kan vi förvänta oss att få precis de resultat som vi alltid fått. Källa: Don Berwick, IHI

4 Systemförståelse – vad menas med det?
Ett system är en helhet Består av många olika delar som påverkar och är ömsesidigt beroende av varandra. Systemperspektiv vid förändringsarbete - Att förstå att en förändring i en del ofrånkomligt får konsekvenser i de andra delarna. Kunskapen om system - Jag förstår min roll i sammanhanget. Delarnas relationer - Fokus ligger mer på interaktionen mellan delarna än på delarna själva. Vad är ett system? Och varför ska vi ha ett systemtänkande/systemförståelse? Ett system är en helhet som består av många olika delar som är ömsesidigt beroende av varandra och som påverkar varandra. Att ha ett systemperspektiv vid förändringsarbete innebär att vi är medvetna om att en förändring i en del, ofrånkomligt får konsekvenser i de andra delarna. Gör förändringar hos oss – påverkar andra i systemet, kanske till fördel för oss men oftast nackdel för den andra OM - Att som medarbetare ha kunskap om helheten och förstå min roll i det stora sammanhanget. Vem är jag beroende av för att utföra ett gott arbete? Exempel på system. Ett sjukhus är ett system på samma sätt som Ett primärvårdsområde En enskild vårdcentral Exempel En mottagning berättade att de har problem med ett stort antal återbesök som de inte själva genererar utan de kommer ifrån akutmottagningen. För att kunna komma vidare måste man då jobba med delarna i det system man befinner sig i. Systemtänkande hjälper oss att se och hitta samband och upptäcka mönster.

5 Mellan enheter/kliniker/organisationer
Systemnivåer Mellan enheter/kliniker/organisationer Kund Team/enhet Enskild vårdgivare Källa: Fredrik Nilsson, LTH

6 Varför systemiskt möte?

7 Agera och sätta i system
Systemaktörer – de individer som agerar i systemet Systemsättare – de individer som ”sätter” systemet

8 Systemiskt möte 4) Identifiera Val 5) Alternativa handlingar
3) Identifiera Mönster AKTÖRER 2) Frågor BERÄTTARE 6) Kvittens 1) Berättelse 7) Ledarskapet 8) Efterreflektion SYSTEMSÄTTARE

9 Samtalsledarutbildning
Programmet sträcker sig över en och en halv dag med teori blandat med övning i dialogform . Innehåll: Teori om systemförståelse, systemiskt tänkande och systemiskt möte Samtalsledarinstruktioner Praktisk övning Erfarenhetsutbyte

10 Grupprocesser ”En grupp är en samling människor som upplever sig ha ett gemensamt mål, ömsesidigt påverkar varandra, är psykologiskt medvetna om varandra och uppfattar sig själva som en grupp” ( Lennéer-Axelsson & Thylefors )

11 Storgruppsprocess En innovativ, dialogbaserad grupprocesser där upp till 40 personer möts för att gemensamt ta fram en nulägesanalys och via en framtidsbild forma en handlingsplan.

12 En grupprocess utvecklas beroende på:
Gruppens förutsättningarna (gruppmedlemmar, struktur, yttre omständigheter) Gruppens uppgift och dess värdeskapande Hur gruppen tar till sig uppgiften och finner nöjdhet i arbetet.

13 Arbetsgång Processen sker i flera steg som är idealisk för att en grupp gemensamt utforskar eller utvecklar ett valfritt tema eller idé.

14 Olika metodsteg Introduktion Nulägesbeskrivning Vision Engagemang
Handling Avslutning


Ladda ner ppt "Systemförståelse, systemiskt tänkande och grupprocesser"

Liknande presentationer


Google-annonser