Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till: Alpint skidting 140524.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till: Alpint skidting 140524."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till: Alpint skidting

2 Alpint skidting 09:40 Start och summering av vintern som gått (Ulf) 10:00 Info om Värmlands Alpina (Ulf) 10:20 Diverse info 10:40 Värmlands alpina i framtiden (start diskussion) 10:50 Bensträckare 11:10 Utvärdering av träningsverksamheten 12/13 (Matti, Gunnar,Nette) 11:40 Presentation och diskussion träning 13/14 (Nette, Matti, Gunnar) 12:10 Lunch och spontana framtidsdiskussioner 13:15 Planering tävlingsprogram 2015 (Janne) 14:00 Info om Alpina skidgymnasiet och vägen dit (Helmut G) 15:00 Öppen diskussion om Värmlands alpina i framtiden 15:50 Summering av dagen/övrigt (Ulf) 16:00 Avslut

3 Utveckling Från ERFA 2006: ”Klarar vi inte rekryteringen efter denna vinter med backarna fulla av skid-barn, då klarar vi det aldrig…” Från ERFA 2007: ”Det kom ingen snö, och inga barn…” Efter 2009: ” Snön kom, och även ungarna!!! Var vi beredda??? Efter 2010: ” Århundradets vinter kom, och även ungarna!!!” Vi var beredda!!! Hur förvaltar vi detta och hur är beredskapen om vintern blir dålig? Efter 2011: ” Ännu en kanonvinter! Massor av tävlingsungdomar!!” Hur har vi det med ledarförsörjningen? Utbildning? Efter 2012: ” Bakslaget kom! Vintern kortare än normalt” Klarade vi att hålla intresset? Vissa, vissa inte… Vad gör vi för att möta fler ”normala vintrar”? Samverkan??? Efter 2013: ”Finfin vinter med åkning fem månader” Full verksamhet, flera lite vilande klubbar är i gång för fullt. Hur gick det till? Var det bara vädret eller..? Efter 2014: ”Kort säsong med sen start” Hur ligger det till med återväxten på ledarsidan och de yngsta barnen?

4 Alpint skidting 140524 Kort vinter.
Anläggningarna sent igång. Konsekvenser? Fortfarande många barn. Nya? Idrottsliga framgångar, flera åkare i landslag i Alpint, Speedski och SX. Inga nya värmlänningar på skidgymnasier (!) Lägerverksamheten genomförd Tävlingsprogrammet genomfört Närmare 200 anmälda på LVC-tävlingar. SC-final i Sunne (VSF/AK, Föräldrar/tränare på TSG) SX-tävlingar i Hovfjället Värmlandsträning i SkiSunne Anläggningsprojektet i Ski Sunne Nya ungdomsregler

5 Deltagare LVC/USM-kval

6 Deltagare LVC/USM-kval

7 Deltagare LVC/USM-kval

8 Deltagare LVC/USM-kval

9 Antal födda i Värmland

10 Det som klubbarna väljer att göra gemensamt
Alpint skidting Vad gör Värmlands Alpina??? Det som klubbarna väljer att göra gemensamt Träning Utbildning Materielpool Värmlandsträning i Sunne Träningssamverkan Tävlingsarrangemang Projekt + massor av administration… Vilka är Värmlands Alpina? Alla bidrar?! Vilka jobbar i Värmlands Alpina? AK, tränare…

11 Ansvarsroller Värmlands Alpina 2013/14
Alpina Kommittén Ordförande, träning Ekonomi Info/Websida Träning m.m. Tävling Ledamot Tävlingsgrupp Äldre träningsgruppen (00-äldre) Gruppadministratör 00-äldre Redovisning VSF-lägerbidrag Faktureringsansvarig deltagare Materielansvarig 1 äldre gruppen Materielansvarig 2 äldre gruppen Tränare f.00-äldre Yngre träningsgruppen (01-03) Gruppadministratör 03-01 Redovisning VSF-lägerbidrag Faktureringsansvarig deltagare/leverantör Materielansvarig 1 yngre gruppen Materielansvarig 2 yngre gruppen Materielansvarig 3 yngre gruppen Tränare f.01 Tränare f.02 Tränare f.03 Junior/Senior/skidgymnasie. Kontakt och träning Kontaktperson/samordnare Regionsverksamhet Kontaktperson Värmland LVC-sammanställning Värmland Samordnande USM-sammanställning Reg3 Samordnare Regionsfinal f.02-03 Samordnare Landsdelsfinal f.00-01 Materielgrupp Materielansvarig Tränargrupp Tränare

12 Alpint skidting Hur tänker vi kring träningsverksamhetens inriktning? Klubben: ”Allt till alla”. Basen i all ungdomsverksamhet Distriktet: ”Hjälp till alla (!) som verkligen vill” Region: ”Hjälp till de som kommit längre” Skidgymnasium: ”Allt för de som kommit längre” Landslag: ”Allt till de bästa” Klubbens/distriktets roll för de som är över 17 men inte är på skidgymnasium eller landslag???

13 Alpint skidting 140524 Utdrag ur VSF/AK´s Verksamhetsbeskrivning:
Syfte och inriktning Distriktets träningsverksamhet syftar till att bidra till att utveckla och stimulera de värmländska klubbåkare som är beredda att satsa på sin utveckling mot framtida elit. Distriktet bidrar med förutsättningar till träning för de aktiva MEN tar inte det långsiktiga personliga utvecklingsansvaret för den aktive. Detta ligger alltid hos den aktive själv och dennes hemmaklubb. Inriktningen är att arbeta individanpassat (efter ålder och färdighet) med att på kort och lång sikt, på samma villkor, utveckla alla deltagande aktiva mot Alpin nationell svensk junior/seniorelit. Med individanpassad träning menas att alla deltagare får den träning och uppbackning som är lämplig och nödvändig för denne oavsett kunskapsnivå. Gruppernas storlek och tillgång till tränare anpassas efter detta.

14 Vad innebär detta för Värmlands alpina?
Alpint skidting Vad innebär detta för Värmlands alpina? ” Vi arbetar mot elit men inte med elit”

15 Alpint skidting 140524 Våra värderingar: Den aktive:
Genom träningsdisciplin, efter egna förutsättningar, visa seriös vilja att utvecklas inom den alpina idrotten och ta ansvar för sin tekniska och fysiska utveckling. Prioritera ett gott studiearbete i samspel med skola, föräldrar och tränare/ledare Ta avstånd från eget och kamraters användande av tobak, alkohol och droger. Ta avstånd från våld, mobbing och rasism. Se sig själv som en viktig del i ett samspel mellan kamrater, vuxna och samhälle där man visar hänsyn, ger stöd och tar ansvar. Värmlands Skidförbund/AK´s ansvar Utbilda, stötta och utveckla ungdomar inom idrotten men också som sociala individer Skapa förutsättningar för skolarbete till exempel genom att bereda tid och stöd för skolarbete i samband med lägerverksamhet. Ge alla deltagare samma möjlighet till utveckling, oavsett förutsättningar och utvecklings-/mognadsnivå Bidra till att förmedla sunda värderingar och visa gott föredöme. Målsmans ansvar Stärka och stötta ungdomar och verksamhet genom att delta och agera som vuxna förebilder Stötta och hjälpa verksamhet och deltagare så att alla på samma villkor, får möjlighet till utveckling, såväl idrottsligt som socialt. Delta i och stödja prioriteringen mellan skola, socialt liv och idrottslig utveckling

16 Alpint skidting 140524 Nationellt: Distrikt:
Utrustningsregler för ungdom 2014/15 FIS ändrar regler för skidor men SSF gör en övergångsregel Nya regler för barnävlande genomfört VM 2019 ”Skidor vill” Utbildning Distrikt: Samarbete med BohuslänDal fortsätter (?) Rapportera utbildning till SISU (viktigt bl.a. för Idrottslyft) SISU-helgen Utbildning?

17 Alpint skidting 140524 Värmlands alpina i framtiden ? Vad är bra?
Vad kan bli bättre? Har vi en annorlunda framtid med nya behov och krav? Hur hjälps vi åt? Fria diskussioner under pauser. Diskussion i slutet av dagen.

18 Träningsverksamheten Stefan Westin, Björn Hofstedt och Nette Raij

19 Alpint skidting Tävling Jan Magnusson

20 Alpint skidting Hur fungerar ett skidgymnasium och hur ser vägen dit ut? Helmut Grassl

21 Alpint skidting 140524 Diskussion om Värmlands alpina i framtiden ?
Vad är bra? Vad kan bli bättre? Har vi en annorlunda framtid med nya behov och krav? Hur hjälps vi åt?

22 Alpint skidting Övrigt?

23 Det blir vinter i år igen…
Nu kör vi så det ryker! Det blir vinter i år igen…


Ladda ner ppt "Välkommen till: Alpint skidting 140524."

Liknande presentationer


Google-annonser