Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FÖRARINFORMATION Södermanland-Västmanlands Bilsportförbund 1/21 VÄLKOMMEN !

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FÖRARINFORMATION Södermanland-Västmanlands Bilsportförbund 1/21 VÄLKOMMEN !"— Presentationens avskrift:

1 FÖRARINFORMATION Södermanland-Västmanlands Bilsportförbund 1/21 VÄLKOMMEN !

2 FÖRARINFORMATION Södermanland-Västmanlands Bilsportförbund 2/21 BESTRAFFNING: - Tävlingsbestraffning (G 15) - Förbundsbestraffning (G 14) OBS! Två skilda bestraffningssystem

3 FÖRARINFORMATION Södermanland-Västmanlands Bilsportförbund 3/21 VEM FÅR TÄVLINGSBESTRAFFA? Tävlingsledare eller biträdande tävlingsledare Vad får en domarjury göra?

4 FÖRARINFORMATION Södermanland-Västmanlands Bilsportförbund 4/21 EN DOMARJURY FÅR ENDAST : - fastställa - sänka - eller upphäva en påföljd i samband med protest, och även… med protest, och även… - avvisa om saklig grund för bedömning saknas bedömning saknas

5 FÖRARINFORMATION Södermanland-Västmanlands Bilsportförbund 5/21 PåFöLJDER vid PåFöLJDER vid - Tillrättavisning - Böter, max 500 000 kr * max 50 000 för enskild medlem - Avstängning, max två år - Varning / Observation - Tidstillägg, poängtillägg/avdrag eller motsv. och uteslutning ur heat - Tävlingsböter, max 25 000 kr - Diskvalifikation (tidigare ”ute- slutning ur tävling”) får kombineras med tävlingsböter FÖRBUNDSBESTRAFFNING FÖRBUNDSBESTRAFFNING TÄVLINGSBESTRAFFNING TÄVLINGSBESTRAFFNING

6 FÖRARINFORMATION Södermanland-Västmanlands Bilsportförbund 6/21 BESTRAFFNINGSBESLUT M.M. VID TÄVLING dokumenteras både avseende skäl som tillämpad tävlingsregel meddelas till den TÄVLANDE - muntligt vid varning och tidstillägg etc. - vid annat beslut skriftligt TÄVLINGSLEDNINGENS TÄVLINGSLEDNINGENS RESULTATTAVLA RESULTATTAVLA beslut anslås beslut anslås tidpunkt tidpunkt signum signum

7 FÖRARINFORMATION Södermanland-Västmanlands Bilsportförbund 7/21 Vad är en protest? Kan man protestera mot vad som helst?

8 FÖRARINFORMATION Södermanland-Västmanlands Bilsportförbund 8/21 PROTEST är en prövning av - en tävlingsbestraffning - tillämpningen av tävlingsregler

9 FÖRARINFORMATION Södermanland-Västmanlands Bilsportförbund 9/21 Protest: Endast tävlande får lämna en protest Protest skall vara skriftlig och åtföljas av avgift! Vem som egentligen skriver den och fysiskt lämnar in den är fritt, bara den egenhändigt undertecknas av den tävlande Protest kan inte lämnas mot faktafunktionärs beslut såvida inte tävlingsledare ändrar beslutet. VEM ÄR FAKTAFUNKTIONÄR?

10 FÖRARINFORMATION Södermanland-Västmanlands Bilsportförbund 10/21 Lämnas till tävlingsledningen som skall - notera tiden TIDSFRIST? - ta emot och kvittera avgiften AVGIFT? - lämna protesten omedelbart till domarjuryn Till vem?

11 FÖRARINFORMATION Södermanland-Västmanlands Bilsportförbund 11/21 Protestavgift (2011)! Senior 1000 kr Junior under 18 år 500 kr OBS! RA och DR har delvis andra avgifter!

12 FÖRARINFORMATION Södermanland-Västmanlands Bilsportförbund 12/21 Innehåll? Inlämnad: datum och klockslag Protest mottagen av …… inkl.. kvittens av avgift …………kr Kopia till den protesterande ……… Namn/startnummer ….. … Händelse/annan tävlande ….. ……… Beskrivning ……….. ……… Yrkande ….. ……… ev. vittnen …..

13 FÖRARINFORMATION Södermanland-Västmanlands Bilsportförbund 13/21 Innehåll? Vad har hänt? Hur har det hänt? Vad vill jag?

14 FÖRARINFORMATION Södermanland-Västmanlands Bilsportförbund 14/21 - Innan protest avgörs skall inblandade parter och ev. vittnen kallas för att redovisa omständigheterna - Parterna får ha biträde med sig HUR MÅNGA? FÅR MAN SKICKA OMBUD I STÄLLET? - Parterna skall ha möjlighet att närvara och kunna yttra sig under hela den muntliga redovisningen - Protokoll skall föras Hur skall den behandlas?

15 FÖRARINFORMATION Södermanland-Västmanlands Bilsportförbund 15/21 Vid bestraffning gäller det först av avgöra - skuldfrågan - fällande eller frikännande - sedan påföljden - vilket straff - domarordföranden har ej utslagsröst - majoritetsbeslut Om det vid avgörandet av skuldfrågan blir lika röstetal för frikännande respektive fällande, blir beslutet ett frikännande. Vid beslut om påföljd, där ingen påföljd fått egen majoritet, skall de röster som avgetts för den strängaste påföljden anses avgivna även för den närmast lindrigare påföljden. Hur fattar en domarjury beslut?

16 FÖRARINFORMATION Södermanland-Västmanlands Bilsportförbund 16/21 Vid annat beslut än tävlingsbestraffning har domarordföranden utslagsröst Hur fattar en domarjury beslut?

17 FÖRARINFORMATION Södermanland-Västmanlands Bilsportförbund 17/21 BESTRAFFNINGSBESLUT M.M. VID TÄVLING dokumenteras både avseende skäl som tillämpad tävlingsregel meddelas skriftligt till den protesterande och den som protesten riktas mot instans för överklagan skall anges DOMARJURYNS DOMARJURYNS RESULTATTAVLA RESULTATTAVLA beslut anslås beslut anslås tidpunkt tidpunkt signum signum

18 FÖRARINFORMATION Södermanland-Västmanlands Bilsportförbund 18/21 Åtgärder vid tävling - inom en timme AVSIKT ATT ÖVERKLAGA? AVSIKT ATT ÖVERKLAGA? RESULTATTAVLA RESULTATTAVLA Domarordföranden Domarordföranden Tävlingsledaren Tävlingsledaren Tävlingsrapport Tävlingsrapport Den tävlande Den tävlande noteras anslås

19 FÖRARINFORMATION Södermanland-Västmanlands Bilsportförbund 19/21 VAD KAN INTE ÖVERKLAGAS? VAD KAN INTE ÖVERKLAGAS? faktafunktionärs bedömning varning ojust körning brott mot säkerhetsbestämmelse

20 FÖRARINFORMATION Södermanland-Västmanlands Bilsportförbund 20/21 ETT ÄRENDES GÅNG…...

21 FÖRARINFORMATION Södermanland-Västmanlands Bilsportförbund 21/21 BESTRAFFNINGSORGAN BESTRAFFNINGSORGAN Tävlingsledning FÖRBUNDSBESTRAFFNING FÖRBUNDSBESTRAFFNING TÄVLINGSBESTRAFFNING TÄVLINGSBESTRAFFNING Riksidrottsnämnden (RIN) SBF/DN SBF/JK Domarjury Överklagan Överklagan Protest Protest Anmälan Anmälan SBF/DN Överklagan Överklagan Riksidrottsnämnden (RIN) SBF/JK Överklagan Överklagan Överklagan - ev. efter prövningstillstånd Överklagan - ev. efter prövningstillstånd Överklagan - prövningstillstånd krävs Överklagan - prövningstillstånd krävs DN = Disciplinnämnden JK = Juridiska kommittén

22 FÖRARINFORMATION Södermanland-Västmanlands Bilsportförbund 22/21 Blanketter och mallar SBF:s hemsida > LADDA HEM > JURIDIK - domarsammanträde - anmälan till förbundsbestraffning - förhörsprotokoll - meddelande om överklagan - observatörsrapport - tävlingsbestraffning - bilaga böter


Ladda ner ppt "FÖRARINFORMATION Södermanland-Västmanlands Bilsportförbund 1/21 VÄLKOMMEN !"

Liknande presentationer


Google-annonser