Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljögifter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljögifter."— Presentationens avskrift:

1 miljögifter

2 Vad är ett Miljögift? miljögift är ett kroppsfrämmande ämne som finns i så höga koncentrationer i miljön att man vet att det får en negativ effekt på människor, djur och natur.

3 Exempel på miljögifter
listan över miljögifter är inte så lång. PCB, DDT, dioxiner, tributyltenn, kvicksilver, kadmium och bly är några exempel där det finns bevis om att de utgör ett direkt hot mot biologiskt liv.

4 Varför är Listan på miljögifter så kort?
Därför att det är svårt och tar lång tid att bevisa att en substans är hälsoskadlig, eller har effekter på djur och natur. Till exempel så är inte bromerade flamskyddsmedel med trots att man i laboratoriebesök kan bevisa att det har toxisk effekt på möss. Man kan däremot inte bevisa att det har samma effekt ute i naturen. 

5 Två grupper av Miljögifter
Organiska föreningar Tungmetaller

6 Vad är organiska föreningar
Organiska miljögifter är föreningar som byggs upp av organiska molekyler. Med organiska menas att de innehåller kol och väte som är bundna till varandra och de utgör grunden för allt biologiskt liv och de finns i miljontals olika varianter.

7 KEMISTER HAR SKAPAT YTTRLIGARE MÅNGA MILJONER ORGANISKA FÖRENINGAR
KEMISTER HAR SKAPAT YTTRLIGARE MÅNGA MILJONER ORGANISKA FÖRENINGAR. EN DEL AV DESSA FÖRENINGAR HAR , AVSIKTILIGT ELLER OAVSIKTLIGT, FÅTT EGENSKAPER SOM KAN PÅVERKA MILJÖN NEGATIVT, TILL EXEMPEL KAN MAN HA SKAPAT ETT ÄMNE SOM SKA MINSKA ANGREPP AV NÅGON SKADEINSEKT PÅ GRÖDOR. DDT ÄR ETT SÅDANT ÄMNE.

8 KARAKTERISTISKA EGENSKAPER FÖR ORGANISKA MILJÖGIFTER
DE ÄR SVÅRNEDBRYTBARA DE ÄR GIFTIGA ÄVEN OM DE SÄLLAN ÄR AKUT GIFTIGA, ( FINNS DOCK UNDANTAG T EX VISSA DIOXINER) FÖRENINGARNA ANSAMLAS I LEVANDE ORGANISMER, I HÖGRE HALTER JU LÄNGRE UPP I NÄRINGSKEDJAN MAN KOMMER. TILL DE MEST KÄNDA HÖR DDT, PCB och OLIKA DIOXINER.

9 Vad är tungmetaller? De metaller som kallas tungmetaller kännetecknas av att de har en densitet som är högre än 5 g/cm3. När man pratar om tungmetaller i samband med miljögifter menar man i första hand kvicksilver, bly, kadmium. Arsenik och uran 

10 ANSAMLING AV MILOJÖGIFT I NÄRINGSKEDJAN
FÖRENINGARNA ANSAMLAS I LEVANDE ORGANISMER OCH I HÖGRE HALTER JU HÖGRE UPP I NÄRINGSKEDJAN MAN KOMMER. HUR GÅR DET TILL? MÅNGA AV MILJÖGIFTERNA ÄR FETTLÖSLIGA VILKET GÖR ATT DE LAGRAS I KROPPENS FETTVÄVNAD OCH FÖRSVINNER INTE UT MED URINEN UTAN ANSAMLAS MER OCH MER.

11 VÄXTPLANKTONEN ÄTS I SIN TUR AV DJURPLANKTON ELLER MINDRE KRÄFTDJUR.
VÄXTPLANKTONEN TAR UPP DET GIFTIGA ÄMNET UR VATTNET. VI KAN SÄGA ATT KONCENTRATIONEN AV DET GIFTIGA ÄMNET I VARJE VÄXTPLANKTON ÄR 1. VÄXTPLANKTONEN ÄTS I SIN TUR AV DJURPLANKTON ELLER MINDRE KRÄFTDJUR. DET GIFTIGA ÄMNET FÖLJER MED OCH LAGRAS I FETTVÄVNADEN. Bildkälla planktonbild: phytoplankton by Sasukee88 from public domain/Desaturated from original Bildkälla kräftdjur: Meganyctiphanes norvegica2 byØystein Paulsen 2 CC BY-SA 3.0/Desaturated from original

12 DJURPLANKTONEN FÅR DET GIFTIGA ÄMNET MED SIN FÖDA( VÄXTPLANKTON)
DJURPLANKTONEN FÅR DET GIFTIGA ÄMNET MED SIN FÖDA( VÄXTPLANKTON). KONCENTRATIONEN AV DET GIFTIGA ÄMNET HAR NU STIGIT TILL 5 I VARJE ORGANISM Bildkälla kräftdjur: Meganyctiphanes norvegica2 byØystein Paulsen 2 CC BY-SA 3.0/ Desaturated from original

13 DJURPLANKTONEN ÄTS I SIN TUR AV SMÅ FISKAR
Bildkälla strömming: Herringadultkils by Uwe Kils/ CC BY-SA 3.0/ Desaturated from original

14 FISKARNA FÅR DET GIFTIGA ÄMNET MED SIN FÖDA,( SMÅ KRÄFTDJUR) OCH DET GIFTIGA ÄMNET LAGRAS I FISKENS FETTVÄVNAD. KONCENTRATIONEN AV DET GIFTIGA ÄMNET HAR NU STIGIT TILL 15 I VARJE ORGANISM

15 Herringadultkils by Uwe Kils/CC BY-SA 3.0/
Desaturated from original

16 ÖRNEN FÅR DET GIFTIGA ÄMNET MED SIN FÖDA( FISK)
ÖRNEN FÅR DET GIFTIGA ÄMNET MED SIN FÖDA( FISK). DET LAGRAS I FETTVÄVNADEN OCH ANSAMLAS DÄR. KONCENTRATIONEN AV DET GIFTIGA ÄMNET HAR NU STIGIT TILL 45 I VARJE ORGANISM Herringadultkils by Uwe Kils/CC BY-SA 3.0/ Desaturated from original

17 UPPGIFT Frågeställningar: Vad är ett miljögift?
Vilka miljögifter har Östersjön varit utsatt för? Ge exempel på någon effekt som något miljögift haft på organismer i Östersjön. Ge exempel på och beskriv någon åtgärd som har lett till positiv utveckling för någon organism i Östersjön. Filmer: Miljögifter som minskar Så mycket gifter har vi i våra kroppar Uttrar och miljögifter Länkar:


Ladda ner ppt "Miljögifter."

Liknande presentationer


Google-annonser