Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverk närvård den 26 september 2014 Utveckling av tillnyktringsvården i Gävleborg Roger Larsson, processledare KtP.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverk närvård den 26 september 2014 Utveckling av tillnyktringsvården i Gävleborg Roger Larsson, processledare KtP."— Presentationens avskrift:

1 Nätverk närvård den 26 september 2014 Utveckling av tillnyktringsvården i Gävleborg Roger Larsson, processledare KtP

2 Bakgrund Ett tilltagande blandmissbruk mellan alkohol och andra droger, inkl "ungdomsdroger”, gör det svårare för polisen att bedöma den omhändertagnes tillstånd och tillgodose nödvändig medicinsk tillsyn, när personen hamnar i häkte med stöd av lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer (LOB). Ca 9 % av de omhändertagna förs till en sjukvårdsinrättning (i landet). En stor grupp, som vid första bedömningen inte har ett akut medicinskt behov, befinner sig alltså i ett risktillstånd. 6-8 personer per år avlider i häktet, med anledning av alkohol och/eller andra droger (ingen i Gävleborg under de senaste 24 månaderna).

3 Vilka omhändertas av polisen, och när? Berusade personer som bedöms inte kunna ta hand om sig själva, eller annars bedöms riskera skada sig själv eller andra, kan omhändertas med stöd av ”LOB”. 1.De ”erfarna” alkoholisterna som omhändertas regelbundet, dagtid och alla dagar i veckan. 2.De som överkonsumerar alkohol under (och inpå) helger. 3.De som använder narkotika (eller liknande), ofta i kombination med alkohol. Här finns en grupp ”erfarna”, samt en ungdomsgrupp som använder på helgen. I alla ”grupper” finns individer som blir omhändertagna upprepade gånger.

4 Hur ser det ut i länet? Polisen gör cirka 1200 omhändertaganden i Gästrikland och 600 i Hälsingland årligen, med stöd av LOB. Det är oklart hur många av dessa som kom i kontakt med sjukvården (eller vilken del inom sjukvården).

5 Vilka ingångar inom sjukvården finns för de som har ett behov av tillnyktring? Beroendecentraler HC Psykiatrisk akutvård Akutmottagningar Familjeläkarjour Det är oklart hur många individer som erbjudits kontakt med socialtjänsten vid besöket.

6 Vad gör socialtjänsten, när de tagit del av en LOB? En förhandsbedömning. Inleder ibland en utredning (oklart hur många leder till insats). Brev med information om vart den enskilde kan söka hjälp Inget? LOB-anmälan hanteras troligtvis olika i länets kommuner.

7 Stimulansmedel riktat mot tillnyktringsvården Regeringen beslutade den 27 mars 2014 att fördela 35 000 000 kronor per år, under en treårsperiod (2014- 2016), för att stödja ett lokalt och regionalt utvecklingsarbete i syfte att öka den medicinska säkerheten och förbättra omvårdnaden för personer som omhändertas av LOB.

8 Regeringens tankar om utvecklingsarbetet Landstingen och kommunerna, ska tillsammans med polisen och utifrån lokala behov, utveckla alternativa lösningar till förvaring i arrest, för de som omhändertas. Vilket är särskilt angeläget, då barn under 18 år omhändertas.

9 Regeringens mål med satsningen Målet är en tydlig och varaktig praxisförändring, så att betydligt färre personer förs till arresten än idag. Målgruppen ska omhändertagas på ett sådant sätt att den medicinska säkerheten och omvårdnaden förbättras, samt att fler ges möjlighet till fortsatt stöd och behandlingsinsatser.

10 Regeringens önskade omhändertagandekedja vid LOB Kommun Psykosocialt stöd/vård via socialtjänst. Landsting Medicinsk bedömning och tillnyktrings alt. abstinensvård. Polis LOB, men inte till arrest.

11 Villkor för medel 2015 Den lokala överenskommelsen ska vara förankrad på politisk nivå hos landsting och kommuner. Medlen kommer att fördelas i efterhand då länet redovisat att villkoret är uppfyllt. 2016 Effekter av satsningen ska kunna påvisas, dvs att vårdkedjan/ omhändertagandet för den enskilde förbättrats och färre förts till arresten. Medlen kommer att fördelas i efterhand då länet redovisat att villkoret är uppfyllt. 2014 Parterna ska vara överens om att utarbeta en överenskommelse, vilket ska vara förankrat på en politisk nivå.

12 Rekvirering Regeringen anser att stödet bör knytas till den regionala stödstruktur som KTP bidragit till i länet, för att knyta utvecklingsarbetet till en vidareutveckling av missbruks- och beroendevården. 1 437 000 kr per år, i tre år, är avsatt för Gävleborgs län. Medlen ska användas under det år de har rekvirerats. Rapport ska ske till Kammarkollegiet om hur pengarna använts. Ej utnyttjade medel ska återbetalas.

13 Vart befinner vi oss idag? Länsledningen har lämnat besked att huvudmännen är överens om att påbörja arbetet med en politiskt förankrad överenskommelse. Rekvirering av medlen har skett via FoU Välfärd, enligt länsledningens önskemål. Styrgruppen för GU - Riskbruk, missbruk, beroende – vuxna, har ett övergripande ansvar för arbetet. Styrgruppen har godkänt ett förslag på arbetsprocess. Projektledaransvaret delas mellan personal inom FoU Välfärd och Landstinget Gävleborg. Skapandet av arbetsgrupp har påbörjats. Kontakt har tagits med ett företag för att undersöka möjligheten att genomföra en kartläggning av målgruppen och den vård som erbjuds idag.

14 Arbetsprocessen

15 Frågor?


Ladda ner ppt "Nätverk närvård den 26 september 2014 Utveckling av tillnyktringsvården i Gävleborg Roger Larsson, processledare KtP."

Liknande presentationer


Google-annonser