Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällsansvar ISO Välkomna! Kul att se så många här!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällsansvar ISO Välkomna! Kul att se så många här!"— Presentationens avskrift:

1 Samhällsansvar ISO 26000 Välkomna! Kul att se så många här!
Det var fullt för tre veckor sedan, jätteroligt! Visar att detta ämne är angeläget och i tiden. I dag ska det handla om ISO – en standard för socialt ansvarstagande. Vi startade vår resa med denna nya standard för ca 1 år sedan. Idag redogöra för våra erfarenheter, men framförallt få en grundläggande beskrivning av vad detta och hur ni kan ta med er detta hem i era organisationer. LGA, HSB Göteborg.

2 DETTA ÄR HSB GÖTEBORG 2011 58 000 medlemmar Cirka 300 anställda
Förvaltar cirka lägenheter Byggstartar cirka 300 lägenheter per år 1 400 hyreslägenheter i egen ägo Omsätter cirka 500 Mkr Resultat cirka 25 Mkr 2011 Lite kort om vilka vi är: Bygger och förvaltar bostadsrätter. Hyresrätter – i egen regi…

3 ”Schyssta affärer, socialt ansvarstagande för både hjärtat och plånboken”
Kl Välkommen Kl Introduktion till Världens största standard ISO – Guidance on Social responsibility, Daniel Steinholtz Kl Paneldebatt - Vad kan ISO betyda för oss i bostadsbranschen? Kl ”En negers uppväxt” - föreställning med komikern Marika Carlsson (Wallenstamsalen) Kl Gemensam lunch och fortsatt diskussion Kl  Det bjuds på vernissage, kaffe och fralla i foajén till Stadsmuseet, entréplan.  Kl  Seminariet börjar i SA Hedlunds rum (två trappor upp). Kl  Paneldebatten startat. Ni står vid ståbord under debatten. Kl Paneldebatten slutar. Kl  Föreställning startar. Kl  Lunch.

4 ”det bästa anseendet i boendebranschen”
värderingar Hållbarhet Ekonomisk långsiktighet – Koden √ Ekologisk uthållighet – Klimatavtalet √ Nuläge – var står vi vårt arbete? HSBs kooperativa affärsmodell är som klippt och skuret för hållbarhetsarbete. Medlemmarna äger och styr oss ( inflytandedelen) Utvecklat boendestandarder inom miljö, ekonomi och inte minst socialt genom att ha funnits nära marknad, kunder medlemmar. Det finns i vår DNA. Vinsterna investeras tillbaka i verksamheten. Ni som var med i Cannes…. Vår resa i Götborg började för ca 5 år sedan, med att vi identifierade våra viktigaste intressenter. Sedan dess har vi fört en aktiv dialog med dem, framförallt medlemmarna. Alla intressenterna förväntar sig att en god boendeaktör arbetar med hållbarhetsfrågor visar de intressentdialoger som vi genomför regelbundet ( Hållbarhetsredovisningen, hela HSB). Socialt ansvarstagande – ISO 26000

5 Ansvarsstafetten Ansvarsstafetten skall vara en levande dialog om samhälls-, hållbarhets- och ansvarsfrågor för boendebranschen. HSB har initierat ansvarsstafetten eftersom vi anser att aktörerna i branschen tillsammans kan göra så mycket mer än vad alla var och en kan göra på egen hand. Idén är enkel. Branschaktörer bjuds in och engagerade parter träffas två gånger om året. Kunskapen som skapas är till för alla. Agendan för nästkommande forum bestäms av den löpare som har stafettpinnen. Vi har bjudit in er för att: Berätta om ett arbetssätt som vi tycker hjälper oss (och andra) att bli bättre i frågor kring samhällsansvar. En viktig del i arbetssättet (enligt standarden) är att föra dialog med sin intressesfär dvs. leverantörer, branschkollegor, politiker, kunder mm. Vilket vi bl. a gör på detta sätt. Vi försöker även sprida engagemang och kunskap via artiklar i facktidskrifter, medarbetar konferens, studentuppsats, GP-bilaga, utvecklingskonferens med kunder, mässdeltagande med CSR-Västsverige mm. Ansvarsstafetten skall vara en levande dialog om samhälls-, hållbarhets- och ansvarsfrågor för boendebranschen. HSB har initierat ansvarsstafetten eftersom vi anser att aktörerna i branschen tillsammans kan göra så mycket mer än vad alla var och en kan göra på egen hand. Idén är enkel. Branschaktörer bjuds in och engagerade parter träffas två gånger om året. Kunskapen som skapas är till för alla. Agendan för nästkommande forum bestäms av den löpare som har stafettpinnen. Nästa löpare kommer att presenteras efter paneldebatten - PP nr 5

6 Intressenter MEDLEMMAR SAMHÄLLE – lokalt och globalt MEDARBETARE
Nuläge – var står vi vårt arbete? HSBs kooperativa affärsmodell är som klippt och skuret för hållbarhetsarbete. Medlemmarna äger och styr oss ( inflytandedelen) Utvecklat boendestandarder inom miljö, ekonomi och inte minst socialt genom att ha funnits nära marknad, kunder medlemmar. Det finns i vår DNA. Vinsterna investeras tillbaka i verksamheten. Vår resa i Göetborg började för ca 5 år sedan, med att vi identifierade våra viktigaste intressenter. Sedan dess har vi fört en aktiv dialog med dem, framförallt medlemmarna och där kommer det fram att hållbarhetsarbetet är viktigt! Alla intressenterna förväntar sig att en god boendeaktör arbetar med hållbarhetsfrågor visar de intressentdialoger som vi genomför regelbundet ( Hållbarhetsredovisningen, hela HSB). Och hållbarhetsbegreppet, upplevde vi är, något svårdefinerat. Ekonomiskt och ekologiskt är väl inte så svårt, men social hållbarhet, hur definierar man det, hur får man vägledning i det och hur hittar man en metodik för det? Då dök ISO upp! En standard för socialt ansvarstagande! Och nu har vi sedan ett år inlett vårt arbete. Vi har genomlyst hela vår verksamhet utifrån 400 punkter. - Det handlar om den etniska profilen, inköpsrutiner, uppförandekoder, den lokala samhållsutvecklingen. Oerhört spännande! Och ett led i detta i vårt förbättringsarbete är att bjuda in till detta seminarium…. Ni är intressenter till oss. Och vi vill ha er med på tåget…. Återigen välkomna! Då ska jag presentera den som ska berätta för er vad detta är och som också kommer att vara moderator i paneldebatten senare….. LEVERANTÖRER OCH PARTNERS KUNDER

7 MÅL / Undersökning Attraktiv arbetsplats Stärkt varumärke
Cirka 96% vill att deras arbetsgivare ska arbeta aktivt med socialt ansvarstagande De skulle också vara stolta över att arbeta på ett företag som aktivt tar sitt sociala ansvar Stärkt varumärke 56% förväntar sig att företag arbetar aktivt med socialt ansvarstagande 63% tycker inte att företag kommunicerar sitt sociala ansvartagande tillräckligt tydligt Nya affärsmöjligheter Ca 85% skulle tänka sig att betala mer om företaget arbetar aktivt med socialt ansvarstagande De är också mer benägna att rekommendera företag som arbetar aktivt med socialt ansvarstagande Källa: YouGov, Undersökning SIS - september 2010 Det finns också undersökningar som visar på so

8 Att involvera, konsultera och bemöta intressenter är en grundbult i ISO 26000.

9 Uppgift till panel och åhörare;
Jobba, jobba, jobba… Uppgift till panel och åhörare; Vilka är boendebranschens viktigaste ”ansvarsfrågor”?

10 De mänskliga rättigheterna
Delområde 3. Undvika medskyldighet ”En organisation bör; Informera sig om de sociala och miljömässiga förhållanden under vilka inköpta varor och tjänster har producerats.

11 Det stora problemet är in de stora bolagen som är där
Det stora problemet är in de stora bolagen som är där. Det är de många som tror att de inte är det. The big corps in sweden are already on this. My focus as been not on the big dragons but on larger middle sized – from employees, although I worked large international banks and small firms as well. But Im talking of the ones just behind the leader in the industry. Those who are not always in the spot light. So I am focusing on solely one thing… I’m very narrowed minded 

12 De mänskliga rättigheterna
Delområde 1. Due diligence ”Respekt för de mänskliga rättigheterna, innebär att organisationer har ett ansvar att utöva due diligence för att identifiera, förebygga och hantera faktisk eller potentiell påverkan på de mänskliga rättigheterna, som orsakas av deras aktiviteter eller av aktiviteter som utförs av organisationer de har en relation till. Due diligence kan också uppmärksamma organisationen på dess ansvar att utöva inflytande på andras uppförande då de kan vara orsaken till överträdelser mot de mänskliga rättigheterna och där organisationen kan vara inblandad.”

13 MILJÖ Direktiv — hållbar upphandling.
”En organisation bör, i sina upphandlings- eller inköpsbeslut, ta miljömässiga, sociala och etiska hänsyn igenom hela livscykeln för de produkter eller tjänster som upphandlas. Om möjligt bör man prioritera produkter eller tjänster med minimal påverkan och som tar hjälp av tillförlitliga och verkningsfulla oberoende verifierade märkningssystem eller andra system för verifiering, till exempel miljömärkning eller revisioner.”

14 Kort om ISO 26000 ISO ”Guidance for Social Responsibility” är idag världens största standard, ett 90-tal länder och 400 experter från hela världen har medverkat. En vägledande standard som inte certifierar vilket skapar möjligheter för mindre och medelstora företag samt förenklar för stora. Bygger på FN-dokument och andra internationella standards och normer Är tänkt att fungera för organisationer och företag oavsett storlek och bransch. Sverige och Brasilien har varit ordförandeländer i arbetet. Intressentgrupper från företag, fack, ideella organisationer, statliga myndigheter, forskare och konsulter. I Svenska arbetsgruppen har ca 40 organisationer varit representerade. Sommaren 2010 godkändes ISO i en global omröstning bland medlemsländerna. ISO26000 lanserades officiellt som färdig standard 2 december 2010. 99 länder, 17 språk, 8 länder har certifierande standards, många handböcker och stödjande verktyg, utbildningar och stöd

15

16 ISO 26000 och Samhällsansvar – ses som en affärsmöjlighet utvecklingsvärlden.

17

18

19 Eu on csr To fully meet their corporate social responsibility, enterprises should have in place a process to integrate social, environmental, ethical, human rights and consumer concerns into their business operations and core strategy in close collaboration with their stakeholders, with the aim of: – maximising the creation of shared value for their owners/shareholders and for their other stakeholders and society at large; – identifying, preventing and mitigating their possible adverse impacts.”

20

21 Ansvarsstafetten Ansvarsstafetten skall vara en levande dialog om samhälls-, hållbarhets- och ansvarsfrågor för boendebranschen. HSB har initierat ansvarsstafetten eftersom vi anser att aktörerna i branschen tillsammans kan göra så mycket mer än vad alla var och en kan göra på egen hand. Idén är enkel. Branschaktörer bjuds in och engagerade parter träffas två gånger om året. Kunskapen som skapas är till för alla. Agendan för nästkommande forum bestäms av den löpare som har stafettpinnen. Vi har bjudit in er för att: Berätta om ett arbetssätt som vi tycker hjälper oss (och andra) att bli bättre i frågor kring samhällsansvar. En viktig del i arbetssättet (enligt standarden) är att föra dialog med sin intressesfär dvs. leverantörer, branschkollegor, politiker, kunder mm. Vilket vi bl. a gör på detta sätt. Vi försöker även sprida engagemang och kunskap via artiklar i facktidskrifter, medarbetar konferens, studentuppsats, GP-bilaga, utvecklingskonferens med kunder, mässdeltagande med CSR-Västsverige mm. Ansvarsstafetten skall vara en levande dialog om samhälls-, hållbarhets- och ansvarsfrågor för boendebranschen. HSB har initierat ansvarsstafetten eftersom vi anser att aktörerna i branschen tillsammans kan göra så mycket mer än vad alla var och en kan göra på egen hand. Idén är enkel. Branschaktörer bjuds in och engagerade parter träffas två gånger om året. Kunskapen som skapas är till för alla. Agendan för nästkommande forum bestäms av den löpare som har stafettpinnen. Nästa löpare kommer att presenteras efter paneldebatten - PP nr 5

22 on implementing Social Responsibility
Learnings on implementing Social Responsibility Case Swedens largest Housing Corporation HSB Daniel Steinholtz, Allies Rio de Janeiro november 21st, 2011


Ladda ner ppt "Samhällsansvar ISO Välkomna! Kul att se så många här!"

Liknande presentationer


Google-annonser