Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LEADER i internationellt perspektiv Hur ser Landsbygdsprogrammet och LEADER ut i EU? Effekter och resultat av Leader? Nils Lagerroth Landsbygdsnätverkets.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LEADER i internationellt perspektiv Hur ser Landsbygdsprogrammet och LEADER ut i EU? Effekter och resultat av Leader? Nils Lagerroth Landsbygdsnätverkets."— Presentationens avskrift:

1 LEADER i internationellt perspektiv Hur ser Landsbygdsprogrammet och LEADER ut i EU? Effekter och resultat av Leader? Nils Lagerroth Landsbygdsnätverkets kansli EN RD Contact Point

2 LEADER i internationellt perspektiv  Leader – Liaison Entre Actions de Développement de l´Economie Rurale.  Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi SE EU Leader I1991 – 1994( - ) (400) Leader II1995 – 1999(12) (1200) Leader +2000 – 2006(12) (1000) Leader 2007 – 2013(63) (2125)

3 Indicative Global Rural Development Expenditure EAFRD : € 90,8 billion (43% of total) Public expenditure : € 57,6 billion (27% of total) Private expenditure : € 64,8 billion (30% of total) Rural Development Policy 2007-2013 State of play TOTAL : € 213,2 billion

4 Rural Development Policy 2007-2013 State of play EAFRD-Expenditure per axis

5 Rural Development Policy 2007-2013 State of play Ø 34,7 % Axis 4 split and added to the relevant axes Old MS New MS EAFRD-Expenditure in Axis 1(Competitiveness) as % of Total by MS

6 Ø 43,9 % Axis 4 splitted and added to the relevant axes Rural Development Policy 2007-2013 State of play Old MS New MS EAFRD-Expenditure in Axis 2 (Environment/Land management) as % of Total by MS

7 Old MS New MS Ø 18,6 % Axis 4 splitted and added to the relevant axes Rural development policy 2007-2013 State of play EAFRD-Expenditure in Axis 3 (Diversification and quality of life) as % of Total by MS

8 Rural development policy 2007-2013 State of play Ø 6,06 % Old MS New MS EAFRD-Expenditure for Leader as % of Total by Member States

9 Total EAFRD contributions allocated to axis 4 by Member State (absolute value and share of total expenditure)

10 Number of selected and expected LAGs (*) BE: The number of expected LAGs to be selected is not available for Wallonian programme. (**) UK: Number of selected LAGs for Northern Irleand not available.

11 LEADER i internationellt perspektiv Hur ser LEADER ut i EU? Hur är effekterna sen innan? Hållbarhet på projekten Nils Lagerroth Landsbygdsnätverkets kansli

12 Leader II Storsjöbygden*) 20 milj kr totalt där 10,3 milj var från EUs strukturfonder. 37 nya företag bildades 75 nya årsarbeten tillkom 165 företag deltog i produkt- och/eller kompetensutveckling 56 företag/organisationer angav ökad omsättning 42 företag/organisationer etablerade internationella kontakter 41 nya turistiska aktiviteter tillkom, ytterligare 50 företag genomförde produktutveckling. *) en D-uppsats från Mitthögskolan i Östersund, Institutionen för samhällsvetenskap ”Skapar EUs regionalpolitik arbetstillfällen” av Liselotte Johansson,

13 Utvärdering av NEDA – Leader Nedre Dalälven feb 2006 90 projekt och 26 ungdomsprojekt Total omsättning, inkl. ideell tid 118 MSEK Kommunernas insats har gett 10 ggr insatta pengar 5 254 i utbildning 301 nya nätverk, ex 7 AB, 60 id för., 10 ek för. och 7 stiftelser 233 helårsarbeten (108 kvinnor och 125 män) 127 nya företag (59 för kvinnor och 68 män) 137 000 nya dagbesök/gästnätter 141 nystartade affärsverksamheter 223 inflyttade personer Jämn fördelning av resultat i området

14 Leader som metod för att stödja landsbygdens långsiktiga utvecklingsförutsättningar’) Baserat på 25 telefonintervjuer med LAG verksamhetsledare och LAG ledamöter kan te resultat urskiljas: 1.Att projekten givet resultat i form av de kvantitativt mätbara mål som uppgivits i projektplanen och i Leaderplanen. 2.Att projektverksamheten leder till nya verksamheter och arbetssätt, d vs projekten sätter igång nya utvecklingsprocesser och initiativ. 3.Att projekten bidrar till lärande och kunskap, samverkan och relationer, och till organisering som ger adekvata strukturer för verksamheterna. *) rapport av Cecilia Waldenström & Lars Larsson, Tillväxtverket 2009

15

16 www.landsbygdsnatverket.se


Ladda ner ppt "LEADER i internationellt perspektiv Hur ser Landsbygdsprogrammet och LEADER ut i EU? Effekter och resultat av Leader? Nils Lagerroth Landsbygdsnätverkets."

Liknande presentationer


Google-annonser