Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

De följande frågorna gäller din förmåga och dina upplevelser i samband med att höra och lyssna i olika situationer. Du svarade på samma frågor tidigare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "De följande frågorna gäller din förmåga och dina upplevelser i samband med att höra och lyssna i olika situationer. Du svarade på samma frågor tidigare."— Presentationens avskrift:

1 De följande frågorna gäller din förmåga och dina upplevelser i samband med att höra och lyssna i olika situationer. Du svarade på samma frågor tidigare innan du började använda dina hörapparater (eller hörapparat om du bara använder en). Vi vill be dig besvara samma frågor, men denna gång ska du jämföra din nuvarande förmåga och upplevelse (med dina hörapparater) med din förmåga och upplevelse innan du fick hörapparater. För varje fråga ber vi dig ange ditt svar genom att sätta ett streck på tvären på den tillhörande svarskalan, som går från -5 genom 0 till +5. Om du klarar dig bättre nu, med hörapparater – i den situation som beskrives i en viss fråga – ska du sätta ditt streck någonstans till höger om 0-punkten på skalan. Om du klarar dig sämre, ska du sätta strecket till vänster om 0-punkten. Om förhållandena inte har ändrat sig, ska du sätta strecket vid 0-punkten. Om du klarar dig mycket sämre, ska du sätta strecket nära -5; om du klarar dig mycket bättre, ska du sätta strecket nära +5. Vi tror att du kan känna igen alla situationerna från din vardag, men om en fråga beskriver en situation som du inte alls kan relatera dig till, ombeds du sätta ett kryss i “vet inte”. I ett sådant fall får du gärna (vid sidan av frågan) skriva en kort anmärkning om varför du inte kan svara på frågan. Var vänlig svara på nedanstående frågor innan du svarar på frågorna om din hörsel Namn: Datum: Ålder: Jag använder en hörapparat (vänster öra) Jag använder en hörapparat (höger öra) Jag använder två hörapparater (båda öronen) Hur länge har du använt din/dina hörapparat(er)? ______ år ______ månader eller ______ veckor Sätt kryss vid ett av följande alternativ: SSQ-B version 5.6 Goda råd om att besvara frågorna SSQ-B 5.6 sida 1 Om du använder två hörapparater och inte har använt dem lika länge ber vi dig ange hur länge du har använt varje apparat.

2 1.Du talar med en annan person och en TV är på i samma rum. Kan du följa vad den andra personen säger utan att minska volymen från TV-n? 2.Du talar med en annan person i ett tyst vardagsrum med heltäckningsmatta. Kan du följa vad den andra personen säger? 3.Du befinner dig i en grupp med fem människor som sitter runt ett bord. Det är för övrigt en lugn plats. Du kan se alla andra i gruppen. Kan du följa konversationen? 4.Du befinner dig i en grupp med fem människor i en livlig restaurant. Du kan se alla andra i gruppen. Kan du följa konversationen? 5.Du samtalar med en annan person. I bakgrunden är kontinuerligt buller, t.ex. från fläkt eller rinnande vatten. Kan du följa vad personen säger? Vet inte Mycket sämreMycket bättre -5-4-2 -3 0+2+1+4 +3 +5 Oförändrat Hur klarar du dig nu, jämfört med innan du fick hörapparater? Vet inte Mycket sämreMycket bättre -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Oförändrat Hur klarar du dig nu, jämfört med innan du fick hörapparater? Vet inte Mycket sämreMycket bättre -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Oförändrat Hur klarar du dig nu, jämfört med innan du fick hörapparater? Vet inte Mycket sämreMycket bättre -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Oförändrat Hur klarar du dig nu, jämfört med innan du fick hörapparater? Vet inte Mycket sämreMycket bättre -5-4 -2 -3 0 +2+1+4+3+5 Oförändrat Hur klarar du dig nu, jämfört med innan du fick hörapparater? SSQ-B 5.6 sida 2 SSQ-B (Del 1: Taluppfattning)

3 6.Du befinner dig i en grupp med fem människor i en livlig restaurant. Du kan INTE se alla andra i gruppen. Kan du följa konversationen? 7.Du samtalar med någon på en plats med mycket ekon, t.ex. i en kyrka eller en stor järnvägsstation. Kan du följa vad den andra personen säger? 8.Kan du samtala med någon när samtidigt en annan person talar vars röst har samma tonläge som den person du talar med? 9.Kan du samtala med någon när samtidigt en annan person talar vars röst har ett annorlunda tonläge jämfört med den person du talar med? 10.Du lyssnar på någon som talar till dig samtidigt som du försöker följa nyheterna på TV. Kan du följa vad båda personerna säger? Vet inte Mycket sämreMycket bättre -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Oförändrat Hur klarar du dig nu, jämfört med innan du fick hörapparater? Vet inte Mycket sämreMycket bättre -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Oförändrat Hur klarar du dig nu, jämfört med innan du fick hörapparater? Vet inte Mycket sämreMycket bättre -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Oförändrat Hur klarar du dig nu, jämfört med innan du fick hörapparater? Vet inte Mycket sämreMycket bättre -5-4 -2 -3 0 +2+1+4+3+5 Oförändrat Hur klarar du dig nu, jämfört med innan du fick hörapparater? Vet inte Mycket sämreMycket bättre -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Oförändrat Hur klarar du dig nu, jämfört med innan du fick hörapparater? SSQ-B 5.6 sida 3 SSQ-B (Del 1: Taluppfattning, forts)

4 11.Du samtalar med en person i ett rum där samtidigt många andra personer talar. Kan du följa vad personen du samtalar med säger? 12.Du befinner dig i en grupp och samtalet hoppar från en person till en annan. Kan du enkelt följa samtalet utan att missa inledningen av vad varje ny talare säger? 13.Kan du enkelt samtala i telefon? 14.Du lyssnar på någon i telefon och någon annan i din närhet börjar prata. Kan du följa vad som sägs av båda talarna? Vet inte Mycket sämreMycket bättre -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Oförändrat Hur klarar du dig nu, jämfört med innan du fick hörapparater? Vet inte Mycket sämreMycket bättre -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Oförändrat Hur klarar du dig nu, jämfört med innan du fick hörapparater? Vet inte Mycket sämreMycket bättre -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Oförändrat Hur klarar du dig nu, jämfört med innan du fick hörapparater? Vet inte Mycket sämreMycket bättre -5-4 -2 -3 0 +2+1+4+3+5 Oförändrat Hur klarar du dig nu, jämfört med innan du fick hörapparater? SSQ-B 5.6 sida 4 SSQ-B (Del 1: Taluppfattning, forts)

5 1.Du befinner dig utomhus på en okänd plats. Du hör någon använda en gräsklippare. Du kan inte se var de befinner sig. Kan du avgöra direkt varifrån ljudet kommer? 2.Du sitter runt ett bord eller på ett möte med många andra. Du kan inte se alla. Kan du avgöra var en person befinner sig så snart han börjar tala? 3.Du sitter mellan två personer. En av dem börjar tala. Kan du avgöra direkt om det är personen till vänster eller till höger utan att behöva se efter? 4.Du befinner dig i ett okänt hus. Det är tyst. Du hör en dörr smälla igen. Kan du avgöra direkt var ljudet kom ifrån? 5.Du befinner dig i ett trapphus I en byggnad med våningar både ovanför och nedanför dig. Du kan höra ljud från en annan våning. Kan du avgöra enkelt varifrån ljudet kommer? Vet inte Mycket sämreMycket bättre -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Oförändrat Hur klarar du dig nu, jämfört med innan du fick hörapparater? Vet inte Mycket sämreMycket bättre -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Oförändrat Hur klarar du dig nu, jämfört med innan du fick hörapparater? Vet inte Mycket sämreMycket bättre -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Oförändrat Hur klarar du dig nu, jämfört med innan du fick hörapparater? Vet inte Mycket sämreMycket bättre -5-4 -2 -3 0 +2+1+4+3+5 Oförändrat Hur klarar du dig nu, jämfört med innan du fick hörapparater? Vet inte Mycket sämreMycket bättre -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Oförändrat Hur klarar du dig nu, jämfört med innan du fick hörapparater? SSQ-B 5.6 sida 5 SSQ-B (Del 2: Rum och riktning)

6 6.Du befinner dig utomhus. En hund skäller högt. Kan du omedelbart avgöra var den är utan att behöva se dig omkring? 7.Du står på trottoaren på en livligt trafikerad gata. Kan du avgöra direkt vilken riktning en buss eller en lastbil kommer från innan du ser den? 8.När du befinner dig på gatan, kan du avgöra hur långt borta någon är med ledning av ljudet från hans röst eller fotsteg? 9.Kan du avgöra hur långt borta en buss eller en lastbil är med ledning av ljudet? 10.Kan du avgöra med hjälp av ljudet i vilken riktning en buss eller en lastbil rör sig, exempelvis från vänster till höger eller från höger till vänster? Vet inte Mycket sämreMycket bättre -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Oförändrat Hur klarar du dig nu, jämfört med innan du fick hörapparater? Vet inte Mycket sämreMycket bättre -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Oförändrat Hur klarar du dig nu, jämfört med innan du fick hörapparater? Vet inte Mycket sämreMycket bättre -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Oförändrat Hur klarar du dig nu, jämfört med innan du fick hörapparater? Vet inte Mycket sämreMycket bättre -5-4 -2 -3 0 +2+1+4+3+5 Oförändrat Hur klarar du dig nu, jämfört med innan du fick hörapparater? Vet inte Mycket sämreMycket bättre -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Oförändrat Hur klarar du dig nu, jämfört med innan du fick hörapparater? SSQ-B 5.6 sida 6 SSQ-B (Del 2: Rum och riktning, forts.)

7 11.Kan du avgöra med ledning av ljudet från en persons röst eller fotsteg i vilken riktning personen rör sig, exempelvis från vänster till höger om dig eller från höger till vänster? 12.Kan du avgöra med ledning av ljudet från en persons röst eller fotsteg om personen är på väg mot dig eller avlägsnar sig? 13.Kan du avgöra från ljudet om en buss eller lastbil kommer mot dig eller avlägsnar sig? 14.Verkar ljud från föremål som du kan höra komma inifrån huvudet snarare än utifrån omvärlden? 15.Visar det sig att ljud från människor eller föremål som du hör men först inte kan se befinner sig närmare än du väntat dig när du väl ser dem? Vet inte Mycket sämreMycket bättre -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Oförändrat Hur klarar du dig nu, jämfört med innan du fick hörapparater? Vet inte Mycket sämreMycket bättre -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Oförändrat Hur klarar du dig nu, jämfört med innan du fick hörapparater? Vet inte Mycket sämreMycket bättre -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Oförändrat Hur klarar du dig nu, jämfört med innan du fick hörapparater? Vet inte Mera inne i huvudetMera ute i omvärlden -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Oförändrat Hur är din upplevelse nu, jämfört med innan du fick hörapparater? Vet inte Mycket närmareMindre nära -5-4 -2 -3 0 +2+1+4+3+5 Oförändrat Hur är din upplevelse nu, jämfört med innan du fick hörapparater? SSQ-B 5.6 sida 7 SSQ-B (Del 2: Rum och riktning, forts.)

8 16.Visar det sig att ljud från människor eller föremål som du hör men först inte kan se befinner sig längre bort än du väntat dig när du väl ser dem? 17.Har du känslan av att ljud kommer exakt därifrån du väntar dem vara? Vet inte Mycket längre bortMindre långt bort -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Oförändrat Hur är din upplevelse nu, jämfört med innan du fick hörapparater? Vet inte Mycket sämreMycket bättre -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Oförändrat Hur är din upplevelse nu, jämfört med innan du fick hörapparater? SSQ-B 5.6 sida 8 SSQ-B (Del 2: Rum och riktning, forts.)

9 1.Tänk på när du hör två saker samtidigt, t.ex. en rinnande vattenkran och samtidigt en radio som står på. Har du känslan av att dessa ljud låter åtskilda? 2.När du hör mer än ett ljud samtidigt har du intrycket av att det låter som ett enda grötigt ljud? 3.Du befinner dig i ett rum och radion spelar musik. Någon annan i rummet pratar. Kan du uppfatta rösten som något åtskilt från musiken? 4.Tycker du att det är lätt att känna igen olika människor du känner från vars och ens röst? 5.Tycker du att det är lätt att höra skillnad på olika musikstycken som du är välbekant med? Vet inte Mindre åtskildaMera åtskilda -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Oförändrat Hur är din upplevelse nu, jämfört med innan du fick hörapparater? Vet inte Mera grötigtMindre grötigt -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Oförändrat Hur är din upplevelse nu, jämfört med innan du fick hörapparater? Vet inte Mindre åtskiltMera åtskilt -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Oförändrat Hur är din upplevelse nu, jämfört med innan du fick hörapparater? Vet inte Mycket sämreMycket bättre -5-4 -2 -3 0 +2+1+4+3+5 Oförändrat Hur klarar du dig nu, jämfört med innan du fick hörapparater? Vet inte Mycket sämreMycket bättre -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Oförändrat Hur klarar du dig nu, jämfört med innan du fick hörapparater? SSQ-B 5.6 sida 9 SSQ-B (Del 3: Höregenskaper)

10 6.Kan du höra skillnad mellan olika ljud, till exempel en bil jämfört med en buss eller kokande vatten i en kastrull jämfört med mat som steks i en stekpanna? 7.När du lyssnar på musik, kan du avgöra vilka instrument som spelar? 8.När du lyssnar på musik, låter den klar och naturlig? 9.Låter vardagsljud som du kan höra klara (inte förvrängda)? 10.Låter andra människors röster klara och naturliga? Vet inte Mycket sämreMycket bättre -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Oförändrat Hur klarar du dig nu, jämfört med innan du fick hörapparater Vet inte Mycket sämreMycket bättre -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Oförändrat Hur klarar du dig nu, jämfört med innan du fick hörapparater Vet inte Mindre klar och naturligMera klar och naturlig -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Oförändrat Hur är din upplevelse nu, jämfört med innan du fick hörapparater? Vet inte Mindre klaraMera klara -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Oförändrat Hur är din upplevelse nu, jämfört med innan du fick hörapparater? Vet inte Mindre klara ock naturligaMera klara och naturliga -5-4 -2 -3 0 +2+1+4+3+5 Oförändrat Hur är din upplevelse nu, jämfört med innan du fick hörapparater? SSQ-B 5.6 sida 10 SSQ-B (Del 3: Höregenskaper, forts)

11 11.Verkar vardagliga ljud som du hör ha en artificiell och onaturlig karaktär? 12.Låter din egen röst naturlig för dig? 13.Kan du lätt bedöma en annan persons sinnesstämning från hur dennes röst låter? 14.Måste du koncentrera dig hårt när du ska lyssna på någon eller något? 15.Måste du anstränga dig mycket för att höra vad som sägs i samtal med andra? Vet inte Mindre naturligaMera naturliga -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Oförändrat Hur är din upplevelse nu, jämfört med innan du fick hörapparater? Vet inte Mindre naturligMera naturlig -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Oförändrat Hur är din upplevelse nu, jämfört med innan du fick hörapparater? Vet inte Mycket sämreMycket bättre -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Oförändrat Hur klarar du dig nu, jämfört med innan du fick hörapparater? Vet inte Mera behov av koncentrationMindre behov av koncentration -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Oförändrat Hur är din upplevelse nu, jämfört med innan du fick hörapparater? Vet inte Mera ansträngningMindre ansträngning -5-4 -2 -3 0 +2+1+4+3+5 Oförändrat Hur är din upplevelse nu, jämfört med innan du fick hörapparater? SSQ-B 5.6 sida 11 SSQ-B (Del 3: Höregenskaper, forts)

12 16.När du kör bil kan du lätt höra vad någon säger som sitter bredvid dig? 17.När du är passagerare i en bil kan du lätt höra vad föraren som sitter bredvid dig säger? 18.Kan du lätt bortse från andra ljud när du försöker lyssna på något speciellt? Vet inte Mycket sämreMycket bättre -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Oförändrat Hur klarar du dig nu, jämfört med innan du fick hörapparater? Vet inte Mycket sämreMycket bättre -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Oförändrat Hur klarar du dig nu, jämfört med innan du fick hörapparater? Vet inte Mycket sämreMycket bättre -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Oförändrat Hur klarar du dig nu, jämfört med innan du fick hörapparater? SSQ-B 5.6 sida 12 SSQ-B (Del 3: Höregenskaper, forts)


Ladda ner ppt "De följande frågorna gäller din förmåga och dina upplevelser i samband med att höra och lyssna i olika situationer. Du svarade på samma frågor tidigare."

Liknande presentationer


Google-annonser