Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är BRUK? … ett verktyg som Skolverket ställer till förfogande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är BRUK? … ett verktyg som Skolverket ställer till förfogande"— Presentationens avskrift:

1 Vad är BRUK? … ett verktyg som Skolverket ställer till förfogande
… kan granska, bedöma och utveckla kvalitet i skola och förskola … kan användas tillsammans med eller som alternativ till andra kvalitetssystem … kan användas som inspiration till enkäter … kan användas som underlag för uppföljning och utvärdering av den lokala arbetsplanen och lokala kursplaner

2 Varför finns BRUK? … många kommuner brast i uppföljning och
styrning … regeringen ansåg att kvalitet och likvärdighet inte hade prioriterats tillräckligt i skolan … Skolverket fick uppdraget att utveckla nationella indikatorer och kvalitetsmått … krav på skolor att upprätta skriftliga kvalitetsredovisningar … krav på att statliga utbildningsinspektörer skulle genomföra kvalitetsgranskningar

3 Tre huvudområden …Inom området Process - pekar indikatorerna på
förhållningssättet till verksamheten, hur man arbetar och hur utveckling och lärande går till. …Inom Måluppfyllelse visas resultaten av verksamheten. …De Bakgrundsfaktorer som har tagits med är sådana som bedömts kunna påverka verksamheten i någon riktning.


Ladda ner ppt "Vad är BRUK? … ett verktyg som Skolverket ställer till förfogande"

Liknande presentationer


Google-annonser