Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vattenkraft.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vattenkraft."— Presentationens avskrift:

1 Vattenkraft

2 Vad är ursprungskällan till vattenkraft
Vad är ursprungskällan till vattenkraft? Hur bildas energin och hur förnyar vattenkraft sig? Vattenkraft är en energikälla som är förnybart och har solen som ursprungskälla. När solen skiner och delar med sig av sin värme får det vatten att avdunsta. När vatten avdunstar, bildar det moln som i sin tur ger snö och regn. Nederbörden som faller samlas då i ett vattenmagasin. I vattenkraftverk utnyttjas vattens lägesenergi mellan två nivåer. Desto större skillnad mellan dem nivåerna (alltså större fallhöjd) bildas då mer energi. Vattnet som strömmar från den högre nivån till den lägre nivån, måste passera en turbin. Vattnet trycker på turbinbladen som börjar då att rotera. Turbinen driver en generator som producerar elen. När vattnet har då passerat fortsätter det ut till sjöar och hav för att kunna avdunsta igen, och bilda fler moln för att sedan falla som nederbörd och fylla upp magasinen igen.

3 Hur fångar man in energi från vattenkraft?
Vid vattenkraft använder man energi från fallande/strömmande vatten. För att ta tillvara på kraften från vattnet bygger man en damm i en å eller en älv. En damm ser ungefär ut som en mur i vattnet, som hindrar vatten från att fortsätta. Vattnet ska sedan passera dammen, för att fallkraften ska sedan förvandlas till el. Vattennivån stiger på en sida av dammen och sjunker på den andra sidan av dammen. Man öppnar sedan en dammlucka för att låta vattnet komma förbi. När dammluckan har öppnats, strömma/faller vattnet extremt snabbt. Vattnet passerar en turbin, och vattnet pressar sedan på turbinens blad vilket får turbinen att snurra. Turbinen driver då en generator som producerar elen Ström går inte att spara till ett bättra tillfälle, utan strömmen måste användas samtidigt som strömmen skapas. Vattenkraft kan däremot spara på vattnet och sedan öppna dammluckan när man vill använda energin. Hur mycket el man får från vattenkraften beror på fallhöjden och hur stor älven och dammen är.

4 Kan vattenkraft bli realistiska framtidsalternativ till Sveriges och världens energiförsörjning?
Vattenkraft kommer att vara framtidsalternativ för både Sverige och världen. Anledningen till det är för att vattenkraft släpper inte ut koldioxid när energin bildas, utan det släpps endast ut koldioxid när man bildar artificiella dammar. Vattenkraft bidrar då inte till växthuseffekten, vilket är utmärkt eftersom, vi släpper ut för mycket koldioxid i världen vilket gör att isen vid Antarktis smälter och jordens värme blir högre. Skulle man endast använda vattenkraft i världen skulle vi inte släppa ut lika mycket koldioxid vilket då skulle göra att vattenkraft är en realistisk framtidsalternativ för Sverige och det mesta av världen. Det går däremot inte att bara använda sig av vattenkraft i världen eftersom ställen, som Afrikas horn till exempel, så finns det öken. Det betyder att det inte finns vatten som går att användas till vattenkraft även ifall man skapar artificiella dammar eller vattendrag. Däremot finns det länder, som Sverige, där det finns mycket älvar och åar, som sedan innebär att man kan bygga vattenkraft i vissa åar och älvar och sedan låta en del älvar och åar vara ifred. Konsekvenserna av detta är att fiskar kan simma uppströms och leka i vissa åar och älvar, och fiskare kan fiska. Man kan dessutom bygga laxtrappor i de åar och älvar där det finns vattenkraft. Vattenkraft är också den billigaste energin att producera vilket gör att inte bara rika länder utan också dem fattiga länderna har råd till att producera vattenkraft. Då med ett ny startad vattenkraft så kostar det som max 27 öre/timme och minst 25 öre/timme. En till anledning till varför vattenkraft är en realistisk framtidsalternativ är för att vattenkraft är förnybart. Det går dessutom att reglera vattenkraften. Det betyder att man kan själv bestämma hur mycket energi som ska skapas genom att öppna dammluckan. För att i sommaren är det varmt och det innebär att man inte använder lika mycket el som på vintern då det är kallt och man vill värma ens hus. Man kan då producera mer el på vintern och mindre på sommaren. Vattenkraft har större verkningsgrad än vad vindkraft och kärnkraftverk har. Det betyder att man kan använda vattenkraft mer än vindkraftverk till elektricitet. Vattenkraft går att använda hela året om, alltså vattenkraft slutar inte att rinna helt och hållet. Vattnet kanske skulle frysa på vintern, men det skulle fortfarande rinna lite grann. Produktionen av el skulle bli mindre, men den skulle aldrig sluta, om inte någonting stort skulle hända.

5 Hur mycket använder vi av vattenkraft i Sverige?
Vattenkraft används rätt mycket här i Sverige. Det finns cirka 1800 vattenkraft längs våra åar och forsar som tillverkar ungefär 45% av all den elektricitet som vi använder i Sverige.

6 Fördelar med vattenkraft
Vatten slutar inte helt och hållet att sluta rinna genom en turbin. Det kan frysa på vintern, vilket gör att produktionen av energi blir mindre, men det slutar inte helt och hållet. Om inte någonting radikalt skulle hända så klart. En fördel med vattenkraft, är att den inte släpper ut mycket koldioxid och andra farliga gifter. Däremot så släpper vattenkraft ut koldioxid och gifter när man måste bygga själva dammen för att kunna skapa elen. Annars kan man skapa hur mycket elektricitet som man vill och det kommer inte att bidra till växthuseffekten. Vattenkraft är en förnybar källa, vilket gör att man inte behöver oroa sig om när energikällans ursprungskälla kommer att ta slut. Som fossila bränslen och olja till exempel.

7 Fördelar med vattenkraft
En till fördel med vattenkraft är att den här tekniken är billig. Anledningen till varför den är så billig är för att man inte måste förbränna några naturresurser. Det innebär att människor som bor i fattiga områden i världen, har råd med att använda vattenkraft. Vattenkraft är positivt på ett annat sätt också, genom att man kan själv reglera och bestämma hur mycket el som ska produceras. Om man bara behöver lite elektricitet så kan man bara öppna dammluckan lite grann och släppa igenom vattnet. Verkningsgrad är hur mycket tillförd energi som vi kan använda oss av. Vattenkraft har större verkningsgrad än vad vindkraft och kärnkraft har. Vattenkraft har 75% verkningsgrad, medans vindkraft och kärnkraft har 35% verkningsgrad.

8 Nackdelar med vattenkraft
När man bygger vattenkraftverk och dammar påverkar det naturen mycket. Eftersom dammen är som en stor vägg i älven finns det fiskar som försöker simma uppström för att leka, kommer de inte förbi dammen. Det innebär att många fiskar kommer att dö och samspelet mellan djur och naturen kommer att hamna i obalans. Det påverkar inte bara naturen när dammar byggs, eftersom vissa människor kan förlora arbete när det blir försämrat fisk. Däremot så går det att bygga laxtrappor som gör att fiskar kan ta sig förbi dammen och ta sig till sina lekplatser. Vattenkraft på verkar också samspelet i naturen då vattenkraft kan göra att vissa ställen där det finns vattenkraft blir översvämmade eller torrlagda. Däremot så kan miljöpåverkan minskas med hjälp av dagens teknik. Även om vattenkraft är billigt, finns det vissa länder som ändå inte kan använda sig av vattenkraft, och det är de länder där det finns torka som på Afrikas horn till exempel. Eftersom vattenkraft behöver vatten och om det finns torka i ett land kommer det att var omöjligt för dem att använda sig av vattenkraft. Dammar kan också sprida sjukdomar som är vattenburna. Ett exempel på det är malaria. Det innebär att människor som arbetar nära dammar riskerar chansen att få malaria till exempel.

9 Vilka länder/områden satsar mycket på vattenkraft?
Vattenkraft är den mest allmänt och viktigaste förnybara källan som används. Av hela världens totala elproduktion, står vattenkraft för cirka 19% av den produktionen. Den största producenten av vattenkraft är Kina. Efter Kina kommer Kanada, Brasilien, USA, Ryssland och Norge.

10 Hur påverkar vattenkraft miljön?
Vattenkraft påverkar knappt miljön via gifter och avfall, förutom när man behöver bygga vattenkraften, däremot så håller kraftverk länge så man behöver inte bygga mer om inte man ska expandera vattenkraften. Däremot så kan det bli förändringar i naturen och översvämningar. I vissa delar i världen har det funnits landområden som har översvämmats och här i Sverige har många fiskarter påverkats av förändringar i Sveriges älvar och floder. Alla arter vandrar uppströms för att leka och samlas varje år, de kan däremot inte ta sig fram om det finns en damm i vägen. Det är ett seriöst hot mot de drabbade arterna. För att komma på sätt att förhindra det här problemet kom man på en lösning, att skapa Laxtrappor vid dammen. Det är en vattenfylld trappa som fisken ska ta sig uppför och förbi dammen. Man brukar ibland odla yngel och släppa dem bland andra fiskar för att beståndet inte ska minska.

11 Källor http://www.tekniskamuseet.se/1/836.html


Ladda ner ppt "Vattenkraft."

Liknande presentationer


Google-annonser