Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eva Göransson TRESON Kompetens & Utveckling AB Konsulter sedan 1981

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eva Göransson TRESON Kompetens & Utveckling AB Konsulter sedan 1981"— Presentationens avskrift:

1 Eva Göransson TRESON Kompetens & Utveckling AB Konsulter sedan 1981
Ledarutvecklingsprogram Ledningsgruppsträning Teamutveckling Projektledning Presentationsteknik och retorik Förhandlingsteknik Skräddarsyr ; Träning, Utbildning, Program för grupper och individer © TRESON

2 Mål Få idéer och tankar kring hur man kan utveckla ledarskap och kommunikation.
Paradigm och förändring Struktur – kultur, hur påverkar vi resultatet Kommunikation och kommunikationsprofil Ledarskap – att nå resultat VIA andra © TRESON

3 På tal om samarbete…… Om människor som inte förstår varandra, åtminstone förstår att de inte förstår varandra, så förstår de varandra bättre än när de – utan att förstå varandra – inte ens förstår att de inte förstår varandra…….. Gustav Ischkerser © TRESON

4 Paradigm?! Mönster som styr….
© TRESON

5 Vilka paradigm skulle vi behöva bryta, för att bli än mer framgångsrika?!
© TRESON

6 Förändringsprocessen (?)
Vision Nuläge Färdigheter Resurser Handlingsplan Uppföljning FÖRÄNDRING! ………. Nuläge Färdigheter Resurser Handlingsplan Uppföljning FÖRVIRRING Vision ……….. Färdigheter Resurser Handlingsplan Uppföljning OREALISM Vision Nuläge …………….. Resurser Handlingsplan Uppföljning ORO Vision Nuläge Färdigheter ………….. Handlingsplan Uppföljning FRUSTRATION Vision Nuläge Färdigheter Resurser ……………… Uppföljning ”BARA PRAT” Vision Nuläge Färdigheter Resurser Handlingsplan ……………. UTEBLIVEN MOTIVATION © TRESON

7 ”I learned in life, that we tend to meet any new situation by reorganising – a wonderful method for creating the illusion of progress while producing confusion, inefficiency and demoralisation” Caius Petronicus BC © TRESON

8 Together Everyone Accomplishes More
T E A M Together Everyone Accomplishes More © TRESON

9 Vårt gemensamma mål?! © TRESON

10 ”En ledningsgrupp ska balansera behovet av att representera olika delar av verksamheten med ett gemensamt ansvar för helheten” Tydlig uppgift. Klara mål som är möjliga att följa upp. Förståelse för andras verksamheter och för helheten. En väl fungerande process för hur man arbetar tillsammans. Man känner varandra väl. Högt engagemang. Effektivitet i beslutsfattandet och tydlig ansvarsfördelning. Agerar för helhetens bästa snarare än som representant för en viss del. Förtroende för varandras kompetens. Tar ansvar för varandras framgångar. Öppenhet och tillit. © TRESON

11 Koppla ihop verksamhetens mål…..
Organisationens chans…. Koppla ihop verksamhetens mål….. Struktur Förädlingsprocess beteenden Mål! Resultat! Resurser …med personliga mål ”Kultur” © TRESON

12 © TRESON

13 Deras uppfattning blir din verklighet!
© TRESON

14 A D S I Hur ser du dig själv….? Korrekt Tystlåten Noggrann
Reflekterande Systematisk Beslutsam Drivande Målmedveten Rak Resultatinriktad A D Lojal Omtänksam Pålitlig Tålmodig Vänlig Entusiastisk Flexibel Lättsam Optimistisk Spontan S I © TRESON

15 Hur andra kanske ser dig….?
Misstänksam Perfektionist Petig Reserverad Undvikande Aggressiv Befallande Kontrollerande Otålig Påstridig A D Avvaktande Envis Förändringsovillig Oengagerad Omständlig Egenkär Okoncentrerad Pratsam Självupptagen Ytlig S I © TRESON

16 Analytisk Drivande Diplomatisk Inspirerande
4 Kommunikationsprofiler Analytisk Drivande Diplomatisk Inspirerande ________________________________________________________

17 Drivande ”Gör det nu!” - ”Jag har bestämt att vi gör….” +
Fattar beslut Uttrycker åsikter Målinriktad Övertygande Rak - Saknar tålamod Kontrollerar Intolerant Dålig lyssnare ________________________________________________________ ”Jag har bestämt att vi gör….”

18 Inspirerande ”Låt oss ha trevligt också!”
+ Entusiasmerar Ger gruppen energi Sällskaplig Kreativ Positiv - Pratsam Ytlig Självupptagen Dålig lyssnare ________________________________________________________ ”tja, nu när jag är här….”

19 Diplomatisk ”Vi gör det tillsammans!”
+ Lyssnar Lojal Tillför insikter Avspänd - Obeslutsam Omständlig Tveksam Konflikträdd _______________________________________________________ ________________________________________________________ ”..det känns som….”

20 Analytisk ”Gör det rätt!”
+ Följer riktlinjer Samlar information Observerar Går på djupet med problem - Pedantisk Beslutsvånda Känslokall Detaljfixerad ________________________________________________________ ”..undrar hur man gör här….?”

21 Ledningsgrupp Exempel = Grundbeteende = Anpassat beteende © TRESON

22 att utveckla ledarskapet och teamet. Observera Förutsäga
..att utveckla ledarskapet och teamet.. Observera Förutsäga Beteenden Påverka © TRESON

23 ”Förändringens 4 rum” Nöjdhet Inspiration Kaos Förnekelse © TRESON

24 ”Allt det du drömmer om att göra, gör det,
ty i djärvheten finns snille, kraft och magi” Goethe © TRESON


Ladda ner ppt "Eva Göransson TRESON Kompetens & Utveckling AB Konsulter sedan 1981"

Liknande presentationer


Google-annonser