Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FINLANDS KEMISKA INDUSTRI

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FINLANDS KEMISKA INDUSTRI"— Presentationens avskrift:

1 FINLANDS KEMISKA INDUSTRI
Johan Brenner, Borealis Polymers Oy Johan Brenner 15 Oktober 2010

2 Johan Brenner 15 Oktober 2010

3 Finlands kemiska industri
En av de tre största industrisektorerna i Finland Bruttoproduktionsvärdet är 17% av den nationella industrins brutto värde (2009) 75 % av produktionen exporteras antingen direkt eller som ingredient i andra exportproducter (2009) Sysselsätter 9 % av den totala arbetskraften i Finlands industri (ca personer år 2008) Investerade 356 millioner EUR i forskning och utveckling år 2009 vilket är 10 % av industrins totala FoU investeringar. Johan Brenner 15 Oktober 2010

4 Bruttovärdet av kemiindustrins produktion år 2009
Sammanlagt milj. eur Källa: Statistikcentralen 15 Oktober 2010

5 Industribranchernas produktionsutveckling
Källa: Statistikcentralen 15 Oktober 2010

6 Kemiindustrins arbetskraft år 2008
Källa: Statistikcentralen Totalt Johan Brenner 15 Oktober 2010

7 Kemiindustrins export år 2009 per produktgrupp
Totalt milj EUR Källa: Tullstatistik 15 Oktober 2010

8 Kemiindustrins största exportländer år 2000 och 2009
milj. € Källa: Tullstatistik 15 Oktober 2010

9 Kemiindustrins utveckling har varit stabil
Kemianteollisuus on yksi tärkeimmistä teollisuuden aloistamme. Huolimatta talouden heilahteluista Suomen kemianteollisuus on säilyttänyt hyvin asemansa tärkeänä vientialana. Myös kemianteollisuuden henkilöstömäärä on säilynyt melko vakaana. Ala työllistää tällä hetkellä noin henkilöä, kun enimmillään kemianteollisuus on työllistänyt yli henkilöä. 15 Oktober 2010 9 9

10 Kemiindustrin rf - intressebevakning
430 medlemsföretag som sysselsätter personer Bevakar kemiindustrins intressen i Finland och inom EU (via Cefic) Focuserings områder är Arbetsmarknadsfrågor Miljö, hälsa och säkerhet Kompetens och undervisning Kemiindustrin rf sysselsätter 35 personer Johan Brenner 15 Oktober 2010

11 Den globala kemikaliemarknaden per region
15 Oktober 2010

12 Internationell jämförelse av tillväxten i den kemiska industrin
15 Oktober 2010

13 Europas kemiska industri; förutsättningar för en hållbar utveckling
Policyområden där åtgärder krävs Flera innovationer är en nyckelfråga Ändamålsenlig lagstiftning – garanterad kemikaliesäkerhet Utveckling av mänskliga resurser och kompetens – högre prioritering Energi och råvaror - kritiska element för konkurenskraft Klimatförändringspolicy – både hot och möjlighet Logistik – en konkurrensfaktor Globaliseringens ökande tryck Källa: High Level Group on the Competitiveness of the European Chemicals Industry, European Commission and Cefic Johan Brenner 15 Oktober 2010

14 Kemin som vägvisare - målsättningar
En innovationspolitik som stöder kemibaserad affärsverksamhet Förutsättningarna för en långsiktig grundforskning måste säkras Långsiktig finansieringsstruktur, infrastruktur Finlands Akademis studie ? Från innovation till lönsam affärsverksamhet Offentligt FoU stöd på konkurrenskraftig nivå Beskattning som gynnar forskning och utveckling Effektivare nyttjande av Universitetsforskningen Effektivare finansiering av tillväxtföretag Fungerande kapitalmarknader och bättre förutsättningar för privatfinansiering 15 Oktober 2010

15 Identifierade affärsmöjligheter för Finlands kemiska industri
Miljövårds relaterad verksamhet Förnyelsebar energi Biomassabaserade produkter Kemikalier för elektronikindustrin Nya läkemedel och ny diagnostikteknologi Gruvindustrin Källa: Puhtaasti asiakkaalle - suomalaisen kemianteollisuuden menestyksen tekijät globaalissa kilpailussa, Tekes* översikt 268/2010 (Utredning gjord av PricewaterhouseCoopers Oy för Tekes) *Utvecklingscentralen för teknologi och innovationer 15 Oktober 2010

16 Företagens FoU utgifter per branch åren 2007-2009
milj. eur Lähde: Tilastokeskus 15 Oktober 2010 16

17 Kemin och de globala utmaningarna
Klimatförändringen Energifrågor Naturresurser Rent vatten Livsmedelstillgången Hälsa och välfärd Befolkningsökningen 15 Oktober 2010

18 Johan Brenner 20 August 2009


Ladda ner ppt "FINLANDS KEMISKA INDUSTRI"

Liknande presentationer


Google-annonser