Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

R E D A regionalt digitalt arkiv - ett samverkansprojekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "R E D A regionalt digitalt arkiv - ett samverkansprojekt."— Presentationens avskrift:

1 R E D A regionalt digitalt arkiv - ett samverkansprojekt

2 R E D A regionalt digitalt arkiv ”REDA for dummies” -dubbel bevarandestrategi -renodlat fokus på digitalt slutarkiv men med full integration mot verksamhetsanknutet mellanarkiv -stand alone - koncept (bygger ej på leverantörs standardprodukt) -strategisk och sektorsövergripande samverkan både regionalt och nationellt

3 R E D A regionalt digitalt arkiv Regional samverkan -upparbetade samverkansformer vid Arkivcentrum Syd -generell problematik och dryga utvecklingskostnader motiverande -obundet koncept -På minussidan: 2008 – ett förlorat år på grund av bristande synkronisering av budgetbeslut

4 R E D A regionalt digitalt arkiv E-arkiv i nationell samverkan avtal om gemensamt utbyte, utveckling och förvaltning av framtagen källkod (R7/SLL började och REDA hänger på) Initiativ till nationell samverkan i ENSAM (e- arkiv i nationell samverkan) med företrädare för stat, kommun och landsting: REDA/R7/SLL SAMBRUK LDB-CENTRUM RIKSARKIVET STOCKHOLMS STADSARKIV KUNGLIGA BIBLIOTEKET AGDA Rekommendation: METS basprofil för paketering i e-arkiv (ENSAMs metadatagrupp: rapport maj 2010) REDA SLLR7 ENSAM

5 R E D A regionalt digitalt arkiv Dubbel bevarandestrategi - två huvudspår för digital långtidslagring: 1."bit preservation" (bevarande av originalfilen) 2."functional preservation" (kontinuerlig migrering till läsbara format) - allt talar i nuläget för alt. 2 men varför välja om ekonomin tillåter en dubbel strategi? - med "bit preservation" finns alltid den ursprungliga bitströmmen kvar för ev. framtida emuleringar och "dataarkeologi" (som referens till den migrerade informationen, för " native look and feel" etc.)

6 R E D A regionalt digitalt arkiv Fokus på digitalt slutarkiv många e-arkivlösningar på marknaden är snarare att betrakta som verksamhetsanknuten mellanlagring många projekt har fokus på inleveransspecifikationer eller strategier för tillgängliggörande REDA-konceptet är ett verktyg i första hand för arkivfunktionen Primärt utvecklingsfokus för REDA

7 regionalt digitalt arkiv Stand alone-koncept ej uppbyggt kring någon leverantörs standardprodukt plattformsoberoende och ”portabelt”( Java) generellt och moduluppbyggt koncept full kontroll över källkod (rättigheter och dokumentation)

8 R E D A regionalt digitalt arkiv Projektstatus REDA acceptanstest pågår (startade 25/5) ACANDO levererar

9 R E D A regionalt digitalt arkiv En smygtitt: leverera till REDA Status på de 3 faserna i leveransen: 1.Viruskontroll 2.Validering 3.Inleverans Ladda upp till REDA

10 R E D A regionalt digitalt arkiv En smygtitt: komplettera metadata Uppdatera metadata Spara ny version

11 R E D A regionalt digitalt arkiv En smygtitt: söka i REDA Sök och avgränsa i redovisningsstrukturen (fritext eller metadata) Matchat resultat Detaljinfo om markerat objekt

12 R E D A regionalt digitalt arkiv En smygtitt: hantera jobb i REDA Välj aktivitet (migrering, kontroll av dataintegritet, viruskontroll etc.) Schemalägg aktiviteten Urval på vilket aktiviteten appliceras

13 R E D A regionalt digitalt arkiv En smygtitt: hantera jobb i REDA Dubbelklicka för logginformation om utförda jobb

14 R E D A regionalt digitalt arkiv Framtiden efter acceptans kommer Region Skåne att integrera REDA med mellanarkivslösning baserad på teknik från SLL och R7 e-arkiv breddad plattform för samverkan: SAMBRUK, andra i ENSAM-nätverket, övriga landsting? nationella strategier och standarder? på sikt ett ansvar för Riksarkivet, SKL

15 R E D A regionalt digitalt arkiv www.redaprojektet.se


Ladda ner ppt "R E D A regionalt digitalt arkiv - ett samverkansprojekt."

Liknande presentationer


Google-annonser