Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jeanette Edblad Näringsdepartementet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jeanette Edblad Näringsdepartementet"— Presentationens avskrift:

1 Jeanette Edblad Näringsdepartementet
EU:s sammanhållningspolitik efter 2013 Regeringens initiala synpunkter på kommissionens förslag Jeanette Edblad Näringsdepartementet

2 November 2011 – lägesbild förhandlingsarbetet
Förståelse och analys av förslagen pågår i rådet genom t ex. tekniska seminarium och genomgångar Få detaljerade sv positioner än så länge Polska ordförandeskapet: Strategisk programmering, tematisk koncentration och territoriell utveckling Informellt ministermöte i Polen

3 Regeringens ståndpunkter
Totala budgeten för sammanhållningspolitiken minskas marginellt från 348 till 336 mdr € SE motsätter sig till förslaget om en ny kategori för övergångslösningar – ett nytt mellanliggande mål SE anser att stödet till mer utvecklade regioner bör minskas SE positiv till en ökning av det territoriella samarbetet Välkomnar särskilda budgetposten för de glest befolkade regionerna och vill fortsatt värna om gleshetskriteriet.

4 Regeringens ståndpunkter
SE positiv till ett gemensamt strategiskt ramverk för de olika EU-fonderna Bra att koncentrera resurserna till ett begränsat antal huvudprioriteringar Motiverat med partnerskapsavtal och konditionalitet – dock bl.a. risk för ökad administrativ börda Nationell medfinansiering – grundläggande princip för ökad effektivitet SE vill se att medelsfördelningen mellan regionalfonden och socialfonden sker i förhandling med KOM Viktigt med principerna om proportionalitet och förenkling – se upp för nya administrativa krav

5 THE COMMON STRATEGIC FRAMEWORK THE PARTNERSHIP CONTRACT
ERDF, ESF, CF, EAFRD, EMFF EU level National level THE PARTNERSHIP CONTRACT ERDF, ESF, CF, EAFRD, EMFF Operational Programmes for ERDF Rural development programmes (EAFRD) Operational Programmes for (EMFF) Operational Programmes for ESF National or regional level Operational Programmes for CF Multifund Operational Programmes for ERDF, ESF, CF

6 Det svenska genomförandet – principer och utgångspunkter
Genomförandet av strukturfonderna i Sverige den kommande programperioden ska präglas av: ett resultatorienterat arbetssätt/resultatkultur en samordning mellan olika program och insatser för att undvika överlappning och främja synergier ett förenklat genomförande med fokus på de som genomför projekten en harmonisering av regelverk för att underlätta genomförandet av territoriella samarbetsprogram främja en ökad medverkan av näringslivet

7 Tack! Kontakt: Jeanette Edblad Näringsdepartementet
Enheten för Regional tillväxt Tel: Epost:


Ladda ner ppt "Jeanette Edblad Näringsdepartementet"

Liknande presentationer


Google-annonser