Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.cero.nu Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.cero.nu Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009)"— Presentationens avskrift:

1 www.cero.nu Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009)

2 Ekonomi och klimat hänger ihop - plocka lågt hängande frukter först för att skapa lönsamhet i klimatarbetet! CERO kartlägger sambandet utsläpp-reskostnader baserat på data från medarbetarnas resor i Landstinget

3 CERO-analysen bygger på ”backcasting” 123

4 Ambitiöst klimatmål, behov av handlingsplan! – delmål om 20% CO 2 -reduktion under 2011 – fossilbränslefritt till år 2030

5 Kartläggning - Pendlingsresor med bil är den klart dominerande utsläppsposten - Klimatmål realistiskt om pendlingsresor inkluderas (störst potential)

6 Skäl 1: Gott stöd bland medarbetarna ”60 % av medarbetarna upplever att det finns potential att effektivisera tjänsteresandet”

7

8 Skäl 2: Resvanor och motionsvanor hänger ihop -Hälsomedveten personal i Landstinget! Fysiskt aktiv arbetspendling påverkar: halverad risk för hjärt-/kärlsjukdomar 30 - 50 % lägre risk för typ 2 diabetes motverkar höga blodfetter och högt blodtryck motverkar övervikt och fetma (Folkhälsoinstitutet, 2007; Department of Health; Hemmingsson, et al., 2005)

9 Skäl 3: Guld och gröna skogar i potten! Klimatmål 20% -regionalt föredöme Besparingspotential >5 Mkr/år

10 Besluts- och processledningsunderlag: ”smörgåsbord av 1% CO2-reduktioner”

11 Exempel på ett reduktionspaket för 2020 baserat på smörgåsbordet: - 20% CO 2 -reduktion och 5,3 Mkr/år i besparing

12 Nästa steg i CERO-processen Handlingsplan 2012 Landstingsdirektörens ledningsgrupp föreslås besluta att åtgärder inom nedanstående två punkter blir första steget i åtgärder för att nå klimatmålen inom Landstinget i Kalmar län Effektivisera tjänsteresor med landstingsbilar med ruttoptimering alternativt utökad samåkning. Spar 1 330 000 kronor. Effektivisera tjänsteresor med landstingsbilar med virtuella mötesformer. Spar 1 330 000 kronor.


Ladda ner ppt "Www.cero.nu Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009)"

Liknande presentationer


Google-annonser