Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Johan Malgeryd Jordbruksverket, Linköping

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Johan Malgeryd Jordbruksverket, Linköping"— Presentationens avskrift:

1 Johan Malgeryd Jordbruksverket, Linköping
Ammoniakavgång Johan Malgeryd Jordbruksverket, Linköping

2 Växtnäringsförluster

3 Varför ska vi minska växtnäringsförlusterna?
Ekonomi Miljö Hav Sjöar och vattendrag Grundvatten (brunnar m.m.) Känsliga ekosystem på land Goodwill Internationella överenskommelser/krav Undvika tvingande regler

4 2NH3 + H2SO4  (NH4)2SO4 Ammoniak bidrar till försurning och över-gödning H+ NH4+ NH4+ +2O2  NO3- + H2O + 2H+

5

6

7 Kvävedeposition till mark - trender

8 Långdistanstransport
(725) Långdistanstransport Deposition, 250 kg N eller S m-1 y-1 NHx 200 NOx SOx NHx halvering var 390 km 150 100 50 Avstånd från källan, km 500 1000 1500

9 Kortdistanstransport
70 µg NH3 m-3 60 juni 1997 augusti 1997 50 halvering var 35e m 40 30 20 10 Avstånd från centrum, m 20 40 60 80 100 120 140

10 Ammoniakavgången i siffror
Totalt ton i Sverige 2003 Jordbruket står för 84 % Djurhållningen svarar för 80 % av de totala utsläppen och 96 % av utsläppen från jord-bruket Mellan 1995 och 2003 minskade ammoniak-avgången från jordbruket med 18 % (övriga sektorer ökade med 30 %)

11 Det innebär att… Sveriges bönder förlorar kväve för 588 Mkr per år (räknat på kvävepriset 16 kr/kg) På gårdsnivå: 29 kr per ton stallgödsel 727 kr per ha stallgödslad åkermark

12 Vad kan vi göra åt det? Faktorer som påverkar förlusterna
Åtgärder i olika led: Utfodring Stall Lagring Spridning 7 tips för minskad ammoniakavgång

13 Faktorer som påverkar ammoniakavgången
Temperatur Luftväxling Gödselytans storlek Gödselns egenskaper, t.ex. pH, kol-/kväve-kvot och innehåll av ammoniumkväve Koncentrationen av ammoniak i luften närmast gödselytan

14 Ammoniakavgång, olika hanteringssystem

15 Strömedel – vatten- och ammoniakbindande förmåga

16 Effektiv urinavskiljning

17 Täckning av flytgödsel- och urinbehållare
Tak betonglock trä-/plåttak spänntak (”cirkustält”) av plastduk Flytande täckning flytande plastduk lättklinkerkulor (Leca) torv halm rapsolja svämtäcke

18 Täckningsalternativ för flytgödsel- och urinbehållare

19 Spänntak på betongbehållare

20 Flytande plastduk

21 Flytande täckning, behållare med jordvall

22 Investeringskalkyl, täckning av lagringsbehållare 2 000 m3
Nötflytgödsel Nöturin Spänntak (15 år) Sparat kväve 10 672 25 696 Minskad spridningskostnad 4 400 Summa besparing, kr/år 15 072 30 096 Investeringsutrymme, kr Flytande plastduk (10 år) 10 112 24 336 Ökad spridningskostnad -1 100 9 012 23 236 66 500 (N-pris 16 kr/kg, ränta 6 %, spridningskostnad 22 kr/m3)

23 Lagring av fastgödsel

24 Ammoniakavgång vid kompostering

25 Åtgärder för att minska ammoniakavgången vid spridning

26 Släpfotsramp

27 Öppen ytmyllning, V-formade skivor

28 Ytmyllning, hydrauliskt tryck

29 7 tips för minskad ammoniakavgång
Anpassa fodret till djurens behov Vid ny- till- och ombyggnad – välj i första hand flytgödselsystem Rensa urindräneringen regelbundet Sänk temperaturen i stallet Använd gärna torv som strö, särskilt i fastgödsel- och djupströsystem Täck urinbehållaren Mylla eller bruka ned all gödsel snabbt där så är möjligt


Ladda ner ppt "Johan Malgeryd Jordbruksverket, Linköping"

Liknande presentationer


Google-annonser