Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HSB-Båten 2009 Bostadsrättsjuridik Ola Thored. Bostadsrättsjuridik Medlemskap –Ska beviljas? –Får vägras? Andrahandsupplåtelse –Ska tillåtas? –Får vägras?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HSB-Båten 2009 Bostadsrättsjuridik Ola Thored. Bostadsrättsjuridik Medlemskap –Ska beviljas? –Får vägras? Andrahandsupplåtelse –Ska tillåtas? –Får vägras?"— Presentationens avskrift:

1 HSB-Båten 2009 Bostadsrättsjuridik Ola Thored

2 Bostadsrättsjuridik Medlemskap –Ska beviljas? –Får vägras? Andrahandsupplåtelse –Ska tillåtas? –Får vägras? »Frågor…?!

3 Medlemskap Styrelsen har (all) makt… § 5 Medlemskap ska beviljas (”får inte vägras” § 6) –Stadgarnas villkor uppfylls –Medlem i HSB! –Skäligen bör godtas –”Gräddfil” för närstående och sammanboende –Kommun och Landsting

4 Medlemskap Styrelsen har (fortfarande) (all) makt… Medlemskap får vägras –Ej uppfyllt kraven enligt stadgarna –Ej skäligen bör godtas –Permanent bosättning, spekulation –Ekonomisk oförmåga (rätt till kreditupplysning § 5) –Dokumenterade störningar –Juridisk person Får ej vägras på diskriminerande grund!

5 Medlemskap Ekonomisk oförmåga –Brf kan kräva att Brh ställer ekonomisk säkerhet, t ex borgen –Brf i allmänhet skyldig att godta den säkerhet som erbjuds

6 Medlemskap Om medlemskap vägras –Fysisk person har rätt till överprövning Styrelsens beslut => Hyresnämnden Hyresnämndens beslut => Hovrätten Om medlemskap vägras => ogiltig överlåtelse

7 Andrahandsupplåtelse ”…upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande…” Normalstadgarnas § 44 Bostadsrättslagen 7 kap 10 och 11 §§ Om styrelsen ger samtycke Om Hyresnämnden lämnar tillstånd

8 Andrahandsupplåtelse Gränsdragning mellan upplåtelse till annan och inneboende? –Självständigt brukande Hyresnämnden lämnar tillstånd –Brh har beaktansvärda skäl –Brf saknar befogad anledning att vägra »=> Tidsbegränsat tillstånd

9 Andrahandsupplåtelse Om otillåten upplåtelse –Skriftlig anmodan om rättelse (REK-brev) inom två (2) månader från kännedom Rättelse innebär –Upplåtelse upphör –Ansöker och får samtycke från styrelsen –Ansöker och får tillstånd från Hyresnämnden Om rättelse uteblir –Förverkande –Uppsägning för avflyttning

10 Frågor …?!


Ladda ner ppt "HSB-Båten 2009 Bostadsrättsjuridik Ola Thored. Bostadsrättsjuridik Medlemskap –Ska beviljas? –Får vägras? Andrahandsupplåtelse –Ska tillåtas? –Får vägras?"

Liknande presentationer


Google-annonser