Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IT-baserad kommunikation över myndighetsgränser

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IT-baserad kommunikation över myndighetsgränser"— Presentationens avskrift:

1 IT-baserad kommunikation över myndighetsgränser
ÖREBRO LÄNS LANDSTING IT-baserad kommunikation över myndighetsgränser (kommun – landsting) Karin Rydberg Britt Marie Horttana Karlskoga lasarett Landstings IT Örebro läns landsting Örebro läns landsting torsdag den 6 april 2017

2 Två projekt från Örebro län
ÖREBRO LÄNS LANDSTING Två projekt från Örebro län Över länsgränsen (Örebro – Värmland) Inom länsgränsen (Landsting – Kommun) Karin Rydberg Britt Marie Horttana Karlskoga lasarett Landstings IT Örebro läns landsting Örebro läns landsting torsdag den 6 april 2017

3 Samordnad vårdplanering Örebro län och Värmland
ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samordnad vårdplanering över länsgränsen mellan Örebro län och Värmland Karin Rydberg Britt Marie Horttana Karlskoga lasarett Landstings IT Örebro läns landsting Örebro läns landsting torsdag den 6 april 2017

4 Samordnad vårdplanering
ÖREBRO LÄNS LANDSTING Kommuner och vårdcentraler Meddelande från kommun Kvittering Kvittering Kvittering Justering Kvittering Samordnad vårdplanering Kvittering Svar Inskrivnings-meddelande Kallelse till vårdplanering Utskrivnings-meddelande Justering Slutenvård Karin Rydberg Britt Marie Horttana Karlskoga lasarett Landstings IT Örebro läns landsting Örebro läns landsting torsdag den 6 april 2017

5 Införde Meddix oktober 2005 Införde Meddix januari 2006
ÖREBRO LÄNS LANDSTING Införde Meddix oktober 2005 Införde Meddix januari 2006 Karin Rydberg Britt Marie Horttana Karlskoga lasarett Landstings IT Örebro läns landsting Örebro läns landsting torsdag den 6 april 2017

6 Landstinget i Värmland
ÖREBRO LÄNS LANDSTING Värmland Behörighets- och användarkontroll Landstinget i Värmland Storfors kommun Carema Närvård AB Kristinehamns kommun Filipstads kommun Karin Rydberg Britt Marie Horttana Karlskoga lasarett Landstings IT Örebro läns landsting Örebro läns landsting torsdag den 6 april 2017

7 Aktiv patient följer med
ÖREBRO LÄNS LANDSTING Örebro läns landsting Behörighetskontroll Behörighetskontroll ActiveDirectory Infomedix Klinisk portal Diver Aktiv patient följer med Karin Rydberg Britt Marie Horttana Karlskoga lasarett Landstings IT Örebro läns landsting Örebro läns landsting torsdag den 6 april 2017

8 Positiva krafter: Att ta hänsyn till: ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Användarnas behov och viljan Önskan om förbättring av arbetssätt Sedan tidigare en tradition av samverkan kring patienter mellan ÖLL och Värmland Att ta hänsyn till: Länsgränsen Rutiner Teknik/Säkerhet Inte för krångligt i vardagen Ingen ökad kostnad Karin Rydberg Britt Marie Horttana Karlskoga lasarett Landstings IT Örebro läns landsting Örebro läns landsting torsdag den 6 april 2017

9 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vad var målet ? En lösning för säker informationsöverföring över länsgränsen för att öka patientsäkerheten. En rutin för kommunikation mellan kommun och landsting oberoende av var patienten bor eller vårdas. Karin Rydberg Britt Marie Horttana Karlskoga lasarett Landstings IT Örebro läns landsting Örebro läns landsting torsdag den 6 april 2017

10 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vad blev resultatet? Vi har sedan 4 juni 2007 samma rutin för samordnad vårdplanering inom och över länsgränsen. Karin Rydberg Britt Marie Horttana Karlskoga lasarett Landstings IT Örebro läns landsting Örebro läns landsting torsdag den 6 april 2017

11 Samarbetspartners ÖREBRO LÄNS LANDSTING torsdag den 6 april 2017
Karin Rydberg Britt Marie Horttana Karlskoga lasarett Landstings IT Örebro läns landsting Örebro läns landsting torsdag den 6 april 2017

12 torsdag den 6 april 2017

13 Bakgrund och syfte Projektet startade 2004 Ökad patientsäkerhet
Banbrytare för gemensamma lösningar Pilot genomförd i fyra landsting Upphandling av Nationell Patientöversikt är genomförd torsdag den 6 april 2017

14 Status Etableringen av lösning pågår för fullt användargränssnitt
RIV-specifikationer gränssnittsspecifikationer tillämpningsanvisning test av funktion och innehåll Beställaren ansvarar för anslutning av Apotekets läkemedelsförteckning samordning och säkerställande av integration mot BIF-tjänster ta fram checklista för arbetet med anslutning ta fram en utrullningsplan ta fram avtal överlämning till förvaltning torsdag den 6 april 2017

15 Information om ospärrad/spärrad patientinformation
Patientrelation Samtycke Information om ospärrad/spärrad patientinformation Aktivt val torsdag den 6 april 2017

16 torsdag den 6 april 2017

17 torsdag den 6 april 2017

18 Vårdgivarens åtagande
Anpassad informatik informationsmängder mappade mot standard Regelverk för åtkomst till patientinformation Införande i verksamheten utbildning, stöd, förändringsarbete, kommunikation och information Samverkansavtal med andra vårdgivare (huvudmän) Anslutning av vårdsystem egen leverantör eller leverantören av Patientöversikten Utvecklings- och testarbete Uppföljning /utvärdering nyttovärdering, erfarenhetsåterföring Förvaltning första linjens support torsdag den 6 april 2017

19 Bakgrund Örebro I Örebro län finns samarbetsavtal (mellan kommuner och landstinget) sedan Utifrån avtalets intentioner har samverkans- organ bildats på politisk och tjänstemannanivå. Det finns samverkansgrupper för: Politiker Ledande tjänstemän Representanter från kommuner och landsting Lokala samverkansgrupper (länsdelar) torsdag den 6 april 2017

20 Bakgrund Örebro Örebro har sedan 2005 visat intresse för NPÖ-lösningen, med fokus på att dela vårdinformation mellan landsting och kommun Örebro kommun och Örebro läns landsting blir nu först i landet med en anslutning till Nationell Patientöversikt torsdag den 6 april 2017

21 Samverkan Örebro kommun och landsting
Gemensamt projekt Gemensam HSA katalog Samarbete runt SITHS (2 parallella projekt) Gemensam support Gemensam utvärdering Plats för bild torsdag den 6 april 2017

22 Örebroperspektivet – vad vill vi uppnå?
Öka patientsäkerheten genom att underlätta kommunikationen mellan huvudmännen Tillgängliggöra information på ett säkert sätt Förkorta ledtider genom direktåtkomst Möjliggöra säkrare bedömningar Förhindra ”onödiga” transporter av patient/brukare mellan vårdgivarna torsdag den 6 april 2017

23 Projektmål Örebro Huvudsyftet är att förbereda och säkerställa ÖLL:s och Örebro kommuns anslutning till nationell patientöversikt samt att genomföra en provdrift tillsammans med huvudprojektet för nationell patientöversikt I projektet ingår även två vårdboenden som drivs av en privat vårdgivare (Attendo Care) Inom detta projekt är tidplanen prioriterad som styrande, detta avgör omfattningen d v s hur många informationskällor som kan anslutas torsdag den 6 april 2017

24 Omfattning av testen NPÖ i Örebro
Används av hälso- och sjukvårdspersonal inom Örebro kommun, två privata vårdboenden och 11 läkare från landstinget för att läsa information från landstinget som ett eget fönster Totalt 500 användare Fem anslutningar till NPÖ skall testas Leverans till det nationella projektet 5/6 gällande provdriften Fortsatt test för värdering av nytta och uppföljning av förslag till fortsatta steg med leverans 4/9 torsdag den 6 april 2017

25 Tidplan / aktiviteter Hösten fokus infrastruktur, analys och planering Delprojektet HSA, klart för leverans 23/10 Organisation och avtal för delprojektet e-tjänstelegitimation, klart Analys av källsystem, klart Offertförfrågningar, klart Tillämpning av Patientdatalagen, pågår Tillämpning BIF, pågår Framtagande av utvärderingsmaterial, pågår torsdag den 6 april 2017

26 Tidplan / aktiviteter Våren 2009 - fokus delprojekt anslutning
Etablera anslutningstjänsterna Driftmiljöer Planering fortsatta steg närmast efter provdriften Tester innan provdrift Införande / utbildning Etablering av första linjen support Provdrift 6/4 – 4/9 2009 torsdag den 6 april 2017

27 HSA-katalog i Örebro län
Samtliga anställda i Örebro läns landsting Sjuksköterskor och arbetsterapeuter Anställda av Örebro kommun och Attendo care torsdag den 6 april 2017

28 Förutsättningar SITHS kort
Projektorganisation Avtal med Sjukvårdsrådgivningen Avtal med Telia Avtal med Sjunet HSA katalog torsdag den 6 april 2017

29 Företagskort - framsida
torsdag den 6 april 2017

30 Företagskort - baksida
torsdag den 6 april 2017

31 Fortsatta steg NPÖ i Örebro
Ansluta omsorgssystemet inom kommunen till NPÖ så att behörig personal inom landstinget på motsvarande sätt kan nå information från omsorgssystemet Att underlätta för hälso- och sjukvårdspersonalen så att NPÖ kan öppnas från befintliga systemstöd d v s omsorgssystem och portal lösningar Uppföljning av utvärderingsresultatet torsdag den 6 april 2017

32 Utvärdering NPÖ i Örebro
Hösten 2009 utvärdering provdriften - Enkät samt intervjuer med användare av NPÖ (arbetsterapeuter, läkare och sjuksköterskor) - Utvärderingsmaterialet tas fram i samarbete med Örebro universitet Därefter återkommande uppföljning med utvärderingar i samarbete med forskarskolan inom Universitetet Plats för bild torsdag den 6 april 2017

33 Hur kan ni följa arbetet med Nationell Patientöversikt?
Nationella projektets webbplats Möjlighet att prenumerera på nyhetsbrev Öppna informationstillfällen när testen är klar – vi återkommer med inbjudan! torsdag den 6 april 2017

34 torsdag den 6 april 2017


Ladda ner ppt "IT-baserad kommunikation över myndighetsgränser"

Liknande presentationer


Google-annonser