Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU-kompetens Skåne Ett kommunalt, operativt nätverk för samverkan, projektutveckling och erfarenhetsutbyte. 29 augusti 2008 VÄLKOMNA!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU-kompetens Skåne Ett kommunalt, operativt nätverk för samverkan, projektutveckling och erfarenhetsutbyte. 29 augusti 2008 VÄLKOMNA!"— Presentationens avskrift:

1 EU-kompetens Skåne Ett kommunalt, operativt nätverk för samverkan, projektutveckling och erfarenhetsutbyte. 29 augusti 2008 VÄLKOMNA!

2 Ungdomar och kommunal ungdomsstrategi ur ett EU-perspektiv  Arbetet med ungdomsfrågor i EU. Prioriteringar och framtida ramverk  Hur kan man koppla den europeiska ungdomspolitiken till den kommunala?  Paus ca 10.45 - 11.15  EU-Barometer  Hur kan man jobba strategiskt med ungdomar i en kommun? Exemplet Lunds kommun  12.30 – 13.15 Lunch  Hur jobbar Malmö Stad? Exempel på lyckade ungdomssatsningar  Workshop om lokala utvecklingsinitiativ

3 Höstens aktiviteter Projektledarutbildning 18 sept, 21 okt Information och påminnelse kommer i första veckan av september Seminarium 21 nov Besök av 13 EU-samordnare från Göteborgsregionen Tema: ÖKS-programmet, ev. bjuda in danska kommuner

4 Vårens aktiviteter Brysselresa 26-28 jan 2009 Seminarium 27 februari Förslag på tema: Miljö och klimataspekten i EU-program -särskild inriktning mot Interreg-programmen Dag 1 Margot Wallströms kabinett Regionkommittén Ett Europa för medborgarna West Sweden Dag 2 DG Social Affairs - PROGRESS DG Environment - Intelligent Energy-Europe

5 EU-barometern Regionalfonden (strukturfokus) - Entreprenörskapsinitiativ hos unga/i utbildning - 10/9 (ej åtgärd 1.2), 7/1 2009, 28/3 2009 - www.nutek.se Socialfonden (individfokus) - främja ungas inträde på arbetsmarknaden, förebygga att ungdomar hamnar i utanförskap (PO2) - 12/9, 12/12, 13/3 2009, 4/9 2009 - Seminarium om integration och ungas etablering i arbetslivet 11 sept - www.esf.se ESF + ERUF - projekt

6 EU-barometern forts. Interreg IVA Öresund-Kattegat-Skagerrak - Programområde 3: främja vardagsintegrationen - Projekt som fokuserar på ungas delaktighet i öresundsregionen/ ÖKS- området - 15 sept (ÖS + ÖKS), 10 dec (ÖS), 17 mars (ÖS + ÖKS) www.interreg-oks.eu Interreg for beginners 21 okt, Köpenhamn

7 EU-barometern forts. Interreg IVA Södra Östersjön -Insatsområde 2: Attraktivitet och gemensam identitet – Lokala initiativ -20 okt – 9 jan 2009 www.southbaltic.eu Match Making Meeting 11 sept, Swinoujscie Lead Benificiary Seminar 22 okt, Karlskrona

8 EU-barometern forts. Ett Europa för medborgarna - Vänortsamarbeten och medborgarprojekt för att öka ungas delaktighet i samhället - Olika ansökningsfrister beroende på projekttyp tex. Vänorter-tematiska nätverk, 1 dec 2008 Genomförandeorganet EACEA http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm (programguiden, ansökningshandlingar och hotline för vänortsprojekt)

9 EU-barometern forts. EU: s program för livslångt lärande - Utbildningssamarbeten för ungdomar:från förskola till högskolenivå + yrkespraktik - Comenius: elever i förskola, grundskola och gymnasium - Erasmus: utbyte och praktik för studenter på högskola/universitet - Leonardo Da Vinci: praktik och utbytesprojekt inom grundläggande yrkesutbildning (gymnasienivå) Nordplus (nordiska+baltiska länder) www.programkontoret.se

10 EU-barometern forts. LEADER inom Landsbygdsprogrammet - Öka ungas aktivitet, engagemang och delaktighet på landsbygden - Exempel: Ystad-Österlenregionen - Ungdomspeng Mitt Skåne – Ungas delaktighet och inflytande www.m.lst.se/landsbygd Inom kort: www.leaderskane.se

11 Nytt från KFSK Ny profil Ny hemsida fr o m 1 sept Glöm inte: www.eukompetens.se


Ladda ner ppt "EU-kompetens Skåne Ett kommunalt, operativt nätverk för samverkan, projektutveckling och erfarenhetsutbyte. 29 augusti 2008 VÄLKOMNA!"

Liknande presentationer


Google-annonser