Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fältforsks ämneskommitté Odlingssystem

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fältforsks ämneskommitté Odlingssystem"— Presentationens avskrift:

1 Fältforsks ämneskommitté Odlingssystem
Ämnesområdet omfattar jordbrukets växtodling som ekologiskt system. I fältförsöken studeras samspel mellan växt, mark och odlingsinsatser Ordf. Göran Bergkvist, SLU Uppsala Sekr. Erik Ekre, Hushållningssällskapet Halland 2007

2 Fältforsks ämneskommitté Odlingssystem
Prioriterade områden Jordbrukets energifrågor Mullbevarande jordbearbetningssystem Ogräs- och sjukdomssanering Arbetsgrupper: 1. Förfruktseffekter och mullbevarande jordbearbetning 2. Energieffektiva odlingssystem 2007

3 Fältforsks ämneskommitté Odlingssystem
1. Förfruktseffekter och mullbevarande jordbearbetning Beviljad SLF-ansökan okt 2006: Effekter av samspel mellan förfrukt och bearbetningssystem på patogena svampar i höstvete. Syftet är att bestämma hur förfruktseffekter beror av om växtrester plöjs ner eller bearbetas in ytligt att utreda stråbas- och bladfäcksvamparnas betydelse för förfrukteffektens storlek. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan de regionala försöksorganisationerna och SLU. Medverkande är Göran Bergkvist och Johan Arvidsson, SLU, Erik Ekre och Lennart Johansson från Hushållningssällskapet och Göran Gustafsson från Jordbruksverkets Växtskyddscentral i Linköping. 2007

4 Fältforsks ämneskommitté Odlingssystem
Effekter av samspel mellan förfrukt och bearbetningssystem på patogena svampar i höstvete. Sammanlagt nio försök startas under tre år. Liggtiden för varje försök är två år. Försöksplatserna ska vara goda vetejordar som har haft tydligt stråsädesdominerade växtföljder under lång tid. Faktor 1. Jordbearbetning inför sådd av höstvete Faktor 2. Fungicidbehandling av höstvete Faktor 3. Förfrukt 2007

5 Fältforsks ämneskommitté Odlingssystem
2. Energieffektiva odlingssystem SLF-ansökan okt 2007: Energigrödors effektivitet i odlingssystemet Syftet är att jämföra annuella grödor som bedömts potentiellt lämpliga för energiproduktion med perenna vid olika näringsnivåer med avseende på energiproduktion, nettoenergi-, kol-, kväve- och fosforutbyte. Medel söks för att anlägga, sköta och skörda tre basförsök Arbetsgruppen har bestått av : Göran Bergkvist, SLU Uppsala, Erik Ekre HS Halland, Christer Nilsson och Gunnar Svensson, SLU Alnarp, Gunnar Torstensson, SLU Uppsala, Lars Ericson, SLU Umeå och Jens Blomquist, Agraria Höganäs. 2007

6 Fältforsks ämneskommitté Odlingssystem
Energigrödors effektivitet i odlingssystemet 2007

7 Fältforsks ämneskommitté Odlingssystem
Energigrödors effektivitet i odlingssystemet Fältplan: 2007


Ladda ner ppt "Fältforsks ämneskommitté Odlingssystem"

Liknande presentationer


Google-annonser