Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklingskraft för svensk livsmedelsindustri. Ett av KK-stiftelsens expertkompetensprogram Styrelsen hämtad från näringslivet och akademin Mötesplats.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklingskraft för svensk livsmedelsindustri. Ett av KK-stiftelsens expertkompetensprogram Styrelsen hämtad från näringslivet och akademin Mötesplats."— Presentationens avskrift:

1 Utvecklingskraft för svensk livsmedelsindustri

2 Ett av KK-stiftelsens expertkompetensprogram Styrelsen hämtad från näringslivet och akademin Mötesplats för kunskapsutveckling Målgrupp: små och medelstora företag inom livsmedels- och bioteknikområdet Behovsanpassade utbildningslösningar En unik satsning för långsiktig konkurrenskraft

3 Menyprogrammet Utvecklingskraft för svensk livsmedels- och bioteknikindustri. Expertkunskap i samverkan för kompetensutveckling. Nytänkande och behovsanpassade utbildningsverktyg. Plattform för effektivt kunskapsutbyte mellan industri och akademi.

4 Menys verktyg Webbaserade kurser Mentorskapsprogram Menycirklar Studenter i Småföretag

5 Webbaserade kurser Ett 30-tal olika kurser Flexibilitet i tid och rum En framstående expert som handledare Ett företagsspecifikt projekt under kursens gång Ett nytt nätverk bildas

6 Varför ska man gå en Menykurs? ”Meny har många bra och lätt tillgängliga kurser. Man kan själv välja när man har tid att läsa eftersom det är jag själv som till stor del styr. Jag skulle varmt rekommendera Meny om någon är i behov av en kurs.” Anja Wessman AB Stockmos Fruktindustrier, deltagare i Produktutvecklingsmetodik ”Det är krävande kurser och utbildningar men de ger mycket kunskap. ” Håkan Nilsson, Lithells AB, deltagare i HACCP

7 Menycirklar 6-10 företag med en gemensam frågeställning Initierar samarbetsprojekt kring problem eller utveckling Specialutbildad processledare från Meny Inbjudna forskare delar med sig av sin erfarenhet Tillsammans lösa problem, höja kompetensen och utbyta erfarenheter Ett nytt nätverk bildas

8 Vad har Menycirkeln gett dig? ”Jag har fått mycket ny kunskap om allergi och överkänslighet mot födoämnen och många pedagogiska tips och idéer. Dessutom har jag fått mycket material och framförallt tips om var man kan hitta mera och hålla sig uppdaterad. Och jag har fått lära känna nya trevliga människor, som kan Fungera som ett nätverk i allergifrågor, och se flera arbetsplatser med olika problem och lösningar i allergenfrågan.” Khirim Fager, Norrmejerier, Deltagare i cirkeln ”Egen allergiutbildare på företaget ”

9 Mentorskapsprogram Mentor från akademi – adept från industri Personligt utvecklingsstöd under ett år Fördjupad medvetenhet om sina egna och företagets starka sidor Ökad kunskap om aktuella forskningsresultat Hjälp att se företagets utvecklingspotential Ett nytt nätverk bildas

10 Vad ger mentorskapsprogrammet dig? ”Man får ett bollplank utanför koncernen. En person som man kan diskutera allt med och som stannar mellan oss två.” Rüdiger Schildfat, Selleberga Bageri, deltagare ”Man får prata i lugn och ro utan att någon avbryter. Man får prata utveckling och det ger inspiration. ” Eva Olsson, Mjukt och Gott, deltagare

11 Studenter i Småföretag Ett mindre företag som behöver hjälp med ett projekt En student och en handledare från ett av Menys lärosäten Fler studentarbeten i småföretag Ett nytt nätverk bildas

12 Vad har SiS gett ditt företag? ”Innan större beslut kan fattas behöver man fakta. Livsmedelsagronomstuderande Helena Fäldt sammanfattade aktuella forskningsresultat åt oss, som fungerar som ett bra underlag för framtida beslut.” Ulf Lindvall, VD Lindvalls Kaffe AB, SiS-projekt 5 veckor ”Det finns inte alltid tid och resurser för den utveckling av produkter som vi önskar göra. Samarbetet med studenter ger oss tillgång till kunskaper och tekniker som vi inte själva har och ger oss en skjuts framåt.” Patrik Andersson, VD Siljans Chark AB, SiS-projekt 20 veckor

13 o Menycirklar  Mentorskapsprogram Nära målgruppen! Våra cirklar och mentorskapsgrupper är spridda över stora delar av landet. Kurserna är geografiskt obundna…

14 Totalt antal Menydeltagare tom 2009 kurs: antal modulplatser, cirkel: antal cirkeldeltagare, mentorskap: antal adepter, SiS: antal projekt

15 Totalt antal genomförda utbildningsdagar i Meny 2002-2009

16 ur Menys kursutvärderingar: Vilket sammanfattande betyg ger du kursen? 102 svar; 1 = dålig; 10 = bra

17 ur Menys kursutvärderingar : Upplever du att ditt dagliga arbete har främjats av kursen? 97 svar; 1 = nej; 10 = ja

18 www.meny.se www.meny.se Behovsanpassade utbildningsverktyg

19

20


Ladda ner ppt "Utvecklingskraft för svensk livsmedelsindustri. Ett av KK-stiftelsens expertkompetensprogram Styrelsen hämtad från näringslivet och akademin Mötesplats."

Liknande presentationer


Google-annonser