Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärosätenas roll i den regionala och nationella tillväxten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärosätenas roll i den regionala och nationella tillväxten"— Presentationens avskrift:

1 Lärosätenas roll i den regionala och nationella tillväxten
Högskola och samhälle i samverkan Karlstad 4-6 maj 2011 Håkan Spjuth Verksamhetsledare, Grants and Innovation Office Karlstads universitet

2 Innovation ger tillväxt
– Innovation är lika nödvändigt för en framgångsrik, modern ekonomi som vatten är för liv. EU:s forskningskommissionär Maire Geoghegan-Quinn, februari 2011

3 Sverige bäst i Europa på innovation
EU-kommissionens rapport från februari 2011 ”Innovation Union Scoreboard” Sverige är det mest innovativa landet i EU Sveriges styrkor Väl fungerande högre utbildning Goda forskningsmiljöer Sveriges svagheter Låg andel investeringar i forskning och utveckling inom företagen Men EU som område tappar mark – hur kan lärosäten bidra till att höja Europas konkurrenskraft?

4 Tre satsningar vid Karlstads universitet som utvecklar universitetet, regionen och därmed nationen

5 OECD utvärdering Under 2006 deltog Karlstad universitet och regionen som helhet i en OECD utvärdering och den kan ses som startskottet på den strategiska utvecklingen och därmed konkreta utvecklingsaktiviteter. Två tydliga rekommendationer var Collaboration with other higher-ed institutes, enterprisis and other actors in the society in order to provide world-class education and research How to better make use of the competence within the academy and how to improve the utilization of research, i.e be a important part of the swedish innovationsystem

6 Det moderna universitetet
Samhälle Forskning som leder till tillämpning och innovation Yrkesrelevant utbildning Utbildning Forskning Akademisk utbildning Akademisk forskning Akademi DR M.Wedgwood, Manchester Metropolitan University

7 Utveckling av det moderna universitetet
LEDNINGS- PROCESS NYTTIGGÖRANDE- PROCESS FORSKNING & UTBILDNING SAMVERKANS- PROCESS SAMHÄLLE OCH STRATEGISKA PARTNERS Samhälle och strategiska partners Samhälle och strategiska partners

8 Nyckelaktörsprogrammet
Åttaårigt program (juli-07 till juni-15) finansierat av Vinnova (Näringsdep) Syfte och målsättning Utveckla förmågan (attityder, kultur, kompetens, metoder, processer, strukturer) så att universitetet blir en än viktigare aktör i det svenska innovations-systemet Fokus på ledningsutveckling Nyttiggörande av forskning Samarbete med andra aktörer i samhället (extra fokus på SME)

9 Innovationskontoret Fyrklövern
Treårig ( ) satsning från Utbildningsdepartementet med förhoppning/förväntan om förlängning Innovationskontoret stimulerar och stödjer nyttiggörande av forskning (utveckling av processer, metoder, kompetens) Särskilt fokus på tjänste-innovationer Unikt interregionalt samarbete

10 Avtal mellan Region Värmland och Karlstads universitet
Region Värmland och universitetet investerar 100 mkr (10 mkr var/år under ) Konkreta projekt som främjar samverkan inom regionen, men framförallt, etablering av 10 professurer Produktionsteknik, Fakultet T&N samt Stål & Verkstad Energieffektivisering, Fakultet T&N samt The Paper Province Materialvetenskap, Fakultet T&N samt Stål & Verkstad Energisystem, Fakultet T&N samt Glava Energicenter Användardriven förpackningsutveckling, Fakultet EKI (CTF) samt The Packaging Arena Test av programvarusystem, Fakultet EKI samt Compare Tjänstefiering inom verkstadsindustrin, Fakultet EKI (CTF) samt Stål & Verkstad Utveckling och verifiering av molntjänster (Cloud computing), Fakultet EKI samt Compare Skolutveckling, Fakultet Est&Fi samt utbildningsnämnder i Värmländska kommuner Regional utveckling, Fakultet S&L samt Region Värmland samt alla kluster

11 Utveckling av det moderna universitetet
LEDNINGS- PROCESS Nyckelaktörsprogrammet, innovationskontoret samt avtalet med RV bidrar till den fortsatta utvecklingen av det moderna universitetet Det moderna universitetet bidrar till den fortsatta utvecklingen av regionen och därmed nationen NYTTIGGÖRANDE- PROCESS FORSKNING & UTBILDNING SAMVERKANS- PROCESS SAMHÄLLE OCH STRATEGISKA PARTNERS Samhälle och strategiska partners Samhälle och strategiska partners

12 Hållbara och uthålliga satsningar
Samarbetspartners och nationella organ (myndigheter) måste vara uthålliga i sina satsningar De satsningar som görs måste vara uthålliga över tid för att de skall ge någon effekt, nationellt och regionalt Nationella initiativ/satsningar måste vara utformade så att de bidrar till långsiktig regional utveckling och därmed nationell utveckling Lärosäten måste bygga hållbara strukturer och processer Incitament och meriteringssystem (och andra stödsystem) som hanterar alla perspektiven (forskning-utbildning, akademi-samhälle) Interna organisationer som kan balansera de akademiska och samhälliga perspektiven kopplat till både forskning och utbildning

13 Incitamentsystem, meriteringssystem
Ännu inga större förändringar genomförda, men, förändringsarbetet har påbörjats: Intern fördelningsmodell avseende forskningsanslag innehåller publikationer externa medel ”in-kind” tid i forskningsprojekt Steve Garlic: Jag har inte sett någon annan region i världen bygga ett regionalt innovationssystem på så kort tid som i Värmland Phil Cooke: Det ni gör i Värmland har inte kommit in i läroböckerna ännu (appropå klusterarbetet och The Packaging Arena) Lars Clarhäll och Slim-utvärderingen: Värmland ligger före i klusterutveckling och med ett lärosäte som är inriktat mot samverkan. Slim + EU-kommisionen Hur får vi systemet att leverera bättre mer resultat i form av innovationer, entreprenörskap, nya och växande, regionexporterande företag? DfV en rersurs: mäta, lära, insatser för utveckling och samspel, sätta in insatser. Många upplever brist på entreprenörer, men det finns innovationer och affärsmöjligheter.

14 Intern organisation som “gränsgångare”
Forsknings- och innovationsrådgivning - överblick utlysningar stöd i ansöknings- processen tidigt identifiera innovationsmöjligheter i forskningsprojekt stöd i nyttiggörande-processen och brygga mot näringslivet Grants and Innovation Office Strategiska och långsiktiga externa relationer Regionalt Nationellt Internationellt Alumni och fundraising utveckla och underhålla relationer - ansvar för metoder, processer och system

15 Utvecklas universitetet och därmed regionen ?
Ja !

16 PURE, uppföljning av OECD utvärdering under 2010
In the area of Regional Innovation Strategies, we witnessed a number of significant achievements both in terms of regional cluster organisations, and overall regional architecture to connect different strategic players, both locally and internationally. The links between regional clusters and the University have developed substantially over the year. In terms of the strategic relationship between region and Karlstad University, one of the most important achievements over the last 12 months is the prospective appointments of professors partly financed by the Region Värmland with close links with the clusters. Steve Garlic: Jag har inte sett någon annan region i världen bygga ett regionalt innovationssystem på så kort tid som i Värmland Phil Cooke: Det ni gör i Värmland har inte kommit in i läroböckerna ännu (appropå klusterarbetet och The Packaging Arena) Lars Clarhäll och Slim-utvärderingen: Värmland ligger före i klusterutveckling och med ett lärosäte som är inriktat mot samverkan. Slim + EU-kommisionen Hur får vi systemet att leverera bättre mer resultat i form av innovationer, entreprenörskap, nya och växande, regionexporterande företag? DfV en rersurs: mäta, lära, insatser för utveckling och samspel, sätta in insatser. Många upplever brist på entreprenörer, men det finns innovationer och affärsmöjligheter.

17 Mätningar bland klusterföretagen
Resultat från mätningar genomförda inom projektet SLIM (interregprojekt Värmland, Dalarna, Gävleborg) Omgivade näringslivs attityd till samverkan med universitetet, andel som samarbetar 2008 : 78% 2009 : 83% Omgivade näringslivs attityd till samverkan med universitetet, andel som vill samarbeta 2008 : 94% 2009 : 97%

18 Ledar- och medarbetarundersökningen 2009
Av de 70% som svarat anser: 79 % att en fortsatt satsning på moderna universitetet är viktigt för framtiden 88 % att det finns en positiv attityd till samverkan på universitetet 79 % att det moderna universitetet främjar samverkan 95 % att samverkan ger bättre forskning 85 % att forskningen bör sträva efter samhällsnytta 91 % att forskningen vid Karlstads universitet bidrar till samhällsnytta

19 Så, kan lärosäten ha en viktig roll i den regionala och nationella tillväxten ?
Ja !

20 både inom och utanför akademin
MEN det handlar om långsiktiga KULTUR & ATTITYDFÖRÄNDRINGAR både inom och utanför akademin


Ladda ner ppt "Lärosätenas roll i den regionala och nationella tillväxten"

Liknande presentationer


Google-annonser