Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att skriva CV och personligt brev

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att skriva CV och personligt brev"— Presentationens avskrift:

1 Att skriva CV och personligt brev
Den viktigaste tentan? Kristin Sjölander Per Arvidsson Karriärcentrum

2 Vårt upplägg Information om Karriärcentrum Modell för jobbsökande CV
Brev Intervju Frågor

3 Vi finns på Zenit övre plan
Karriärcentrum LiU CV-granskning Företagskvällar CV-föreläsningar Karriärföreläsningar Karriärgrupper Vi finns på Zenit övre plan

4 Modell för jobbsökande
Inåt Utåt Framåt Vad kan jag? Vilka känner jag? Ansökan ( cv/brev) Vad vill jag? Vart finns jobben? Personliga kontakter Vilka värderingar har jag? Vart hittar jag jobben? Intervju Har jag några svaga länkar? Hur kan jag lära mig mer om ett jobb? Vart ligger mina kärnintressen?

5 Ex på nyckelkompetenser i en annons
Utbildad Civilingenjör eller motsvarande Analytisk förmåga Förmåga att samarbeta och arbeta i team Internationella erfarenheter Förmågan att ta ansvar och arbeta självständigt Goda datakunskaper Flexibel Kommunikativa färdigheter

6 Exemplifiera hur du matchar nyckelkompetenserna
Utbildad Civilingenjör Analytisk förmåga Förmåga att samarbeta och arbeta i team Internationella erfarenheter Förmågan att ta ansvar och arbeta självständigt Goda datakunskaper Flexibel Kommunikativa färdigheter Uppfyller Anna kraven? På vilket sätt? Ge konkreta exempel Mitt engagemang i utrikespolitiska föreningen har gett mig goda kunskaper i att kommunicera ut viktiga budskap till specifika målgrupper SAAB Anna Hur

7 CV-övning

8 CV struktur Omvänd kronologisk ordning Lättläst Överskådligt/tydligt
Rättstavat Max 2 sidor

9 CV-innehåll Kontaktuppgifter Mål/profil Utbildning
Arbetslivserfarenhet Språk Datakunskaper Förtroendeuppdrag/engagemang Övrigt/personligt Referenser

10

11 Personligt brev Max 1 A4 Formalia: namn, kontaktuppgifter
Vilken tjänst du söker som rubrik Lättläst, överskådligt, korrekt språk, luftigt

12 Struktur Intresseväckande Inledning
Beskriv dina formella kompetenser och koppla dem till tjänsten Beskriv dina egenskaper och koppla dem till tjänsten Trevligt avslut

13 Övning personligt brev

14 1. Inledning Jag är intresserad av tjänsten som arbetsförmedlare då jag har god kunskap om utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor kombinerat med personal- och arbetsvetenskaplig utbildning med inriktning mot kompetensförsörjning.

15 2. Formella kompetenser/erfarenheter
Min utbildning inom det personalvetenskapliga området har gett mig en bred grund inom områdena individ, grupp och organisation och jag har skrivit min uppsats om invandrade akademikers möjligheter på den svenska arbetsmarknaden vilket jag uppfattar som centrala frågor inom er verksamhet. Vidare har jag engagerat mig i studentkåren med frågor som rör arbetsmarknad vilket har gett mig ett bra nätverk av arbetsgivare inom Linköpings kommun. När jag arbetade extra som personalassistent på Proffice blev jag vidare certifierad enligt New Starts karriärcoachningsmetod vilken jag tror kan vara användbar för människor som är arbetssökande och letar nya möjligheter

16 3. Personliga egenskaper
Ni efterfrågar någon med driv och engagemang vilket är egenskaper som jag besitter och som visar genom mitt arbete med att starta upp en studentsektion inom PA-programmet. Jag har också initierat, planerat och genomfört arbetsmarknadsdagar i syfte att underlätta steget ut på arbetsmarknaden för studenter inom PA-programmet.

17 4. Avslut Jag tror att jag med goda kunskaper om arbetsmarknaden i Linköping kombinerat med ett genuint intresse för människor och metoder för att arbeta med omställning kan göra ett bra arbete som arbetsförmedlare i Linköping.

18 Sammanfattning Besvara två frågor: Varför är du intresserad av jobbet? Varför ska företaget anställa just dig? Arbetsgivarens perspektiv Visa på ansvar, resultat och nytta Tydlig koppling mellan dina kunskaper/egenskaper och företagets efterfrågade nyckelkompetenser Svara på varför du vill ha den specifika tjänsten Avsluta med att du ser fram emot att träffas personligen

19 Inför Anställningsintervjun
Läs på om Arbetsplatsen Läs igenom platsannonsen och dina ansökan igen Förbered dig på frågor ( även obekväma frågor) Kom i tid Klä dig passande Medtag intyg, referenser och betyg

20 Frågor på Anställningsintervjun
Berätta lite om dig själv Varför ska vi anställa just dig? Vad är du bra på? Vad är du mindre bra på ? Stress, ledarskap, samarbetsförmåga, initiativförmåga? Ge exempel Har du några frågor att ställa till oss?

21 Efter intervjun Om du får jobbet – GRATTIS! Löneförhandla
Se över företagets kollektivavtal dvs semester, förmåner, övertidsregler o s v innan du tackar ja Om du inte får jobbet - be om återkoppling på vad du kan tänka på till nästa gång och ge inte upp!

22 Vanliga frågor Bild? Säga något negativt om sig själv? Ringa innan?
Spontanansökningar Funktionshinder Luckor Sommarjobb från 1999? Ska referenserna vara utskrivna? Ska negativa egenskaper finnas med brevet? CV-databaser Ange löneanspråk i ansökan?

23 Tack för oss och lycka till!


Ladda ner ppt "Att skriva CV och personligt brev"

Liknande presentationer


Google-annonser