Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional samverkan och statlig länsförvaltning Regeringens proposition 2001/2002:7.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional samverkan och statlig länsförvaltning Regeringens proposition 2001/2002:7."— Presentationens avskrift:

1 Regional samverkan och statlig länsförvaltning Regeringens proposition 2001/2002:7

2 Huvuddragen Regionförsöken upphör 31/12 2002 Skillnaden för försökslänen dock i praktiken marginell Ny lag gäller hela landet Eniga län får bilda indirekt valda ”kommunala samverkansorgan” Samverkansorganen får ta över vissa uppgifter från länsstyrelserna (från 1/1 2003) I Västra Götalands och Skåne län får landstingen (på Gotland kommunen) ta över motsvarande uppgifter Öppet för fortsatta förändringar Ansvarsf ö rdelning stat/kommuner/landsting ses ö ver

3 Huvuddragen (forts) Samverkansorganen får ansvar för Regional utvecklingsplanering Infrastrukturplanering Regionala Tillväxtprogram (tidigare ”avtal”) Beredning av strukturfondsansökningar Vissa regionala utvecklingsmedel

4 Huvuddragen (forts) Samverkansorganen förhandlar med staten om utvecklingsmedel Staten kan ”överpröva” resultatet av förhandlingarna mellan stat och samverkansorgan Beteckningen ”regionfullmäktige” kvar i Skåne och Västra Götaland (utom på valsedlarna)

5 Huvuddragen (forts) Staten för över vissa administrativa medel till samverkansorganen Rättslig reglering av ”länsexperter” upphör Försöket med samordnad länsförvaltning på Gotland förlängs

6 Vad skiljer samverkansorgan från självstyrelseorgan? ” Samverkan” – inte ”Självstyrelse” Inga direktvalda organ Skör juridisk ställning varje kommun har vetorätt Inte samma medel att besluta om Nuvarande försökslän får dock besluta om samma medel som tidigare (utom ”kulturpåsen”)

7 Medel att besluta om Självstyrelseorgan Regional projektverksamhet Företagsstöd Medfinansiering av EU- program ”Kulturpåsen” (ej VG) Totalt 1 600 MSEK Länsstyrelsen har inga eller små regionala utvecklingsmedel Samverkansorgan Regional projektverksamhet Totalt 220 MSEK Länsstyrelsen har huvuddelen av de statliga regionala utvecklings- medlen

8 Skillnader? Självstyrelseorgan En stark ställning – ett självstyrande organ Landstinget är huvudman eller medlem Länsstyrelsen saknar styrelse Samverkansorgan Koordinatörsroll - ett samordnande organ Landstinget kan vara medlem Länsstyrelsen har styrelse som staten utser

9 Förbundens kommentarer Ett steg i rätt riktning Bättre möjligheter för medlemmarna att påverka i regionala utvecklingsfrågor (i ”icke försökslän”) Samverkansorgan skiljer sig från självstyrelseorgan Ställning Resurser Befogenheter

10 Förbundens kommentarer (forts) Det regionala företrädarskapet är oklart Landstingen bör vara påbjudna medlemmar Den aviserade översynen av ansvarsfördelningen är välkommen


Ladda ner ppt "Regional samverkan och statlig länsförvaltning Regeringens proposition 2001/2002:7."

Liknande presentationer


Google-annonser