Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 A-kassan och facket A-kassans finansiering Bertil Holmlund Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet LO-seminarium om arbetslöshetsförsäkringen,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 A-kassan och facket A-kassans finansiering Bertil Holmlund Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet LO-seminarium om arbetslöshetsförsäkringen,"— Presentationens avskrift:

1 1 A-kassan och facket A-kassans finansiering Bertil Holmlund Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet LO-seminarium om arbetslöshetsförsäkringen, 31 januari 2006

2 2 A-kassan och facket A-kassans knytning till facket –bidrar till högre facklig organisationsgrad (Gentsystemet i Sverige, Danmark, Finland, Island) –konjunkturberoende svängningar: högre arbetslöshet, högre organisationsgrad

3 3 Höjt tak eller fackliga tilläggsförsäkringar? Tilläggsförsäkringar för medlemmar blir ett rekryteringsargument –Individuella eller kollektiva? (risk för sned rekrytering…) –Fördelningsaspekter: högre premier för arbetare än för tjänstemän

4 4 Bör facket fritt få välja tilläggsförsäkringar? Problem: huvuddelen av a-kassan finansieras av skattebetalarna Incitamentseffekterna av tilläggsförsäkringen internaliseras inte fullt ut av facket/försäkringsgivaren Tilläggsförsäkringar bör därför regleras

5 5 A-kassans finansiering Nuvarande system: skatter och medlemsavgifter Avgifterna oberoende av arbetslösheten i a-kassan Företagens bidrag till arbetslösheten påverkar inte deras kostnader Svaga incitament att ta hänsyn till arbetslöshetens kostnader

6 6 Alternativa finansieringsformer 1.Arbetslöshetsberoende skatter 2.Företagsfinansierad a-kassa 3.Arbetsmarknadens parter, egenavgifter

7 7 Arbetslöshetsberoende skatter Ju längre arbetslöshet, desto högre skatt i efterföljande perioder med arbete Heterogena individer och fördelnings- aspekter –Tur och otur på arbetsmarknaden –Olika förutsättningar

8 8 Företagsfinansierad a-kassa Företagsskatter som ökar med företagets bidrag till arbetslösheten genom uppsägningar –Experience rating (USA) Men företagen kan inte påverka arbetslöshets- periodernas varaktighet genom sina beslut om uppsägningar Skatt på uppsägningar blir detsamma som skatt på nyanställningar? Implicit beskattning av uppsägningar genom LAS

9 9 Arbetsgivarmedfinansiering av a-kassan? Nuvarande system innebär subvention av företag och branscher med –hög deltidsarbetslöshet –omfattande visstidsanställningar –stora säsongsvängningar Låt företagen betala en del av arbetslöshets- ersättningen till deltidsanställda på a-kassa Kan även gälla ersättningen till visstidsanställda

10 10 Jämför förslaget om stärkt rätt till heltidsanställning Heltidsutredningen: ökad juridifiering av anställningskontrakten –Domstol ska kunna pröva om rätt till heltid föreligger Medfinansiering innebär –ekonomiska styrmedel –mindre jobb för jurister –större effektivitet –minskad deltidsarbetslöshet

11 11 Arbetsmarknadens parter Återskapa sambanden mellan arbetslöshet och egenavgifter inom a-kassorna –Ökad arbetslöshet inom kassan skulle leda till högre egenavgifter –Effekter på lönebildningen –Incitament för att aktivera de arbetssökande


Ladda ner ppt "1 A-kassan och facket A-kassans finansiering Bertil Holmlund Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet LO-seminarium om arbetslöshetsförsäkringen,"

Liknande presentationer


Google-annonser