Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Siv Sandberg Åbo Akademi 2007 Nordens nya regioner Status och framtid ”Att bilda och driva region” Göteborg 24 maj 2007 Siv Sandberg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Siv Sandberg Åbo Akademi 2007 Nordens nya regioner Status och framtid ”Att bilda och driva region” Göteborg 24 maj 2007 Siv Sandberg"— Presentationens avskrift:

1 Siv Sandberg Åbo Akademi 2007 Nordens nya regioner Status och framtid ”Att bilda och driva region” Göteborg 24 maj 2007 Siv Sandberg siv.sandberg@abo.fi

2 Siv Sandberg Åbo Akademi 2007 Regionfrågans politiska lagbundenheter i Norden...men Politisk förankring Stor principfrågaBärs av smal politisk elit Folklig förankring Svag uppslutning runt regionidén – i princip Stark mobilisering kring (=mot) enskilda åtgärder Tidsperspek- tivet EvighetsfrågaKortvariga möjligheter till stora beslut

3 Siv Sandberg Åbo Akademi 2007 Den rörliga nordiska regionkartan försommaren 2007  Danmark: Nya regioner som söker sin plats  Finland: Ny regering och ny regionregim?  Norge: Förvaltningsreformens innehåll slås fast: att ge havre till en död häst – eller en seger för demokratin?  Sverige: Vilka blir de politiska slutsatserna av Ansvarskommitténs arbete?

4 Siv Sandberg Åbo Akademi 2007 Danmark: Nya regioner söker sin plats  Nya danska samhällsorganisationen trädde ikraft 1.1.2007  5 regioner: folkval, ingen beskattningsrätt  Uppgifter inom sjukvård, socialsektor och regional planering/utveckling  Barnsjukdomar: brist på flexibilitet i organisationen p g a finansieringssystemet och avsaknaden av kommunalfullmakt

5 Siv Sandberg Åbo Akademi 2007 Finland: Ny regering – ny regionregim?  Den nytillträdda borgerliga regeringen vill se över den regionala förvaltningsnivån (kommunala landskapsförbund & statliga länsstyrelser och sektormyndigheter)  Införa direktval eller beskattningsrätt på regionnivå är knappast aktuellt  Initiativ i ett i övrigt turbulent förvaltningspolitiskt läge har oklart prognosvärde  Kommunreformen  Metropolförvaltning  Reform av departementsindelningen

6 Siv Sandberg Åbo Akademi 2007 Norge: Förvaltningsreformen avancerar  Regeringens initiativ 2005 om förvaltningsreform som skapar nya regioner  Meddelande från regeringen december 2006  Beslut av Stortinget 10 maj 2007 om innehållet i reformen  Fortsatt tre folkvalda nivåer i Norge  Överföring av ett begränsat antal utvecklingspolitiska uppgifter  Indelningen bestäms i regionala processer

7 Siv Sandberg Åbo Akademi 2007 Sverige: Förslag väntar på handling  Förslag om en ny regional nivå  Den politiska responsen  Dynamiken nerifrån

8 Siv Sandberg Åbo Akademi 2007 Ingredienser i de ännu inte avgjorda regionreformerna Ändringar som rör: Finland (regerings- program) Norge (regering & storting) Sverige (kommitté- betänkande) PositionNej (formellt) Möjligen (status,uppg) Nej (formellt) Möjligen (status, uppg) IndelningJaJa (frivillig process) Ja (mål, ska uppnås frivilligt) Uppgifter från staten Ja SjukvårdNej Ja Uppgifter från kommunerna Nej Möjligen

9 Siv Sandberg Åbo Akademi 2007 Olika förvaltningsmodeller – samma regionideal  Den regionala förvaltningsnivån i Norden organiseras olika och har olika status  Uppfattningarna om vilken roll regionen borde spela i samhällsbygget är förvånansvärt lika oberoende av land  Samordning för tillväxt (offentlig sektor, näringsliv, utbildning)  Kapacitet och kompetens i offentlig sektor

10 Siv Sandberg Åbo Akademi 2007 Små steg mot starkare regioner 1. Små eller inga förändringar i regionernas formella position (folkval, beskattningsrätt, relation till andra nivåer) 2. Politiska beslut på nationell nivå är kompromisser mellan politiska och institutionella intressen 3. Regionernas frivilliga val i en nyckelposition när det gäller att skapa nya regioner

11 Siv Sandberg Åbo Akademi 2007 Också små steg leder till målet? ”Småtterier”?  Utan reella kompetensöver- föringar förblir den regionala nivån svag  Storregioner uppstår osannolikt på frivillig väg, utan tillräcklig storlek finns inga förutsättningar för starkare regional nivå ”Ett steg mot starkare regioner”?  Regionernas uppgiftsbörda växer med tiden (jfr kommunerna)  Frivilliga sammanläggningar skapar grogrund för effektiv och konfliktfri verksamhet

12 Siv Sandberg Åbo Akademi 2007 Frivillighetens tvetydiga nyckelroll  Om regionerna och andra aktörer kommer överens finns möjligheter (åtminstone i Sverige och Norge) till ett nytt slags regional nivå Men: den frivilliga aktiviteten stöter på regionfrågans politiska lagbundenheter  Smal politisk elit  Svagt folkligt intresse för och intensiv folklig mobilisering emot  Kort tid för reell handling

13 Siv Sandberg Åbo Akademi 2007 Utan kommunal och regionalt engagemang – inga nya regioner i Norden!  Den enda politiska elit som är att lita på i regionfrågan är den lokala och regionala  Brister engagemanget här stupar alla planer  Just nu finns nationell uppbackning – men hur länge?

14 Siv Sandberg Åbo Akademi 2007 ”I vilken mån den här möjligheten skapas beror alltid på omständigheterna, avsikterna och den politiska viljan.....utvidgningen av landskapsförbundens befogenheter kommer alltid att vara beroende av kommande politiska beslut” Finlands tidigare kommunminister Hannes Manninen (c) vid riksdagsbehandlingen av lagen om regional utveckling hösten 2005


Ladda ner ppt "Siv Sandberg Åbo Akademi 2007 Nordens nya regioner Status och framtid ”Att bilda och driva region” Göteborg 24 maj 2007 Siv Sandberg"

Liknande presentationer


Google-annonser