Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad lärde vi oss av Emma ? Tillämpa alltid basala hygienrutiner -minskar problemen vid oväntade fynd ! -MRSA bara en indikator Tänk på överrapportering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad lärde vi oss av Emma ? Tillämpa alltid basala hygienrutiner -minskar problemen vid oväntade fynd ! -MRSA bara en indikator Tänk på överrapportering."— Presentationens avskrift:

1 Vad lärde vi oss av Emma ? Tillämpa alltid basala hygienrutiner minskar problemen vid oväntade fynd ! -MRSA bara en indikator Tänk på överrapportering vid flyttning inom och mellan enheter patientsäkerhet behov riskfaktorer Ha en bra diagnos innan antibiotika sätts in – avvakta ?! Var frikostig med sårodling – läkarordination !

2 Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner är en realitet överallt där äldre får vård och omsorg – inte bara på sjukhus De äldsta är högkonsumenter av antibiotika, ibland -utan läkarbedömning -”för säkerhets skull”

3 Antibiotikaanvändning
Det är vanligt att antibiotika förskrivs utan att läkaren har någon direkt kontakt med den boende Diagnostik av UVI ? Hög användning av kinoloner Ofta för lång behandlingstid för nedre UVI

4 Vårdhygien God hygienisk standard är en naturlig del i uppdraget -inom socialtjänst och hälso- och sjukvård Varken vårdtagare/patienter eller personal ska utsättas för smitta. Arbetsgivaransvar att tillhandahålla skyddsutrustning Tydligare krav på god hygienisk standard –en ledningsfråga utrustning lokaler kompetens

5 Hur går vi vidare ? ”Enskild säkerhet = delad säkerhet” Den enskilde vårdtagaren/patientens behov och säkerhet är utgångspunkten. Utbilda och påverka förhållningssätt – läkare – rationell antibiotikaanvändning ! - åter till Semmelweiss basala hygienrutiner är god hygienisk standardkvalitet -”Det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel” - ”Teamutbildningar” i stället för olika grupper för sig ? Samordning samarbete/samverkan Respektera/ utnyttja kompetens hos olika aktörer/ yrkesroller ! -Låt oss lära av varandras goda exempel !

6

7

8

9 Handdesinfektion Före… …efter

10 Ringar, läkare

11

12 Ibland går det lika bra med selleri!


Ladda ner ppt "Vad lärde vi oss av Emma ? Tillämpa alltid basala hygienrutiner -minskar problemen vid oväntade fynd ! -MRSA bara en indikator Tänk på överrapportering."

Liknande presentationer


Google-annonser