Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Autonomiarbetet och Forskar/lärarkarriären Johan Schnürer 2011-03-21.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Autonomiarbetet och Forskar/lärarkarriären Johan Schnürer 2011-03-21."— Presentationens avskrift:

1 Autonomiarbetet och Forskar/lärarkarriären Johan Schnürer 2011-03-21

2 Arbetsgrupp Forskar/lärarkarriären (karriärspår) Utgångspunkter: Den ändrade lagstiftningen nödvändiggör en översyn av tjänste- strukturen vid SLU samt ställningstagande till befordringsfrågan. Den FLK-modell som SLU tidigare infört fungerar inte som avsett. Foma efterfrågar karriärspår för andra typer av anställningar än lärare/forskare. Även styrningsfrågor bör ses över för att skapa ökad harmonisering, transparens och effektivitet.

3 En arbetsgrupp tillsätts bestående av Vicerektor Johan Schnürer (sammankallande), Jan Holmström, Peter Högberg, Ylva Hillbur, Björn Ekesten, Eva Sundberg, Ann-Sofie Morén, Jan Stockfors, Marie Kimming, Linda Eklund (sekreterare). De fackliga organisationerna ska ges möjlighet att bidra till diskussionen. Referensgrupp Förslagen ska förankras hos Personalenheten och de fackliga organisationerna. Prefekterna ska få möjlighet att ge synpunkter vid prefektmötet den 22-23 mars, därefter görs bredare konsultation i hela organisationen.

4 Uppdraget är att genomföra en översyn av följande frågor: Hur bör Tenure-track-modellen tillämpas vid SLU? - Omfattning statsanlagsfinansiering ? - Vilken är Lärarförslagsnämndernas roll i FLK? Ska vi behålla befordransprofessurer? I så fall, från vilka anställningar? Möjlighet eller rättighet? Omfattning statsanlagsfinansiering ? Ska parallellrekrytering av professorer göras? Vilka typer av anställningar bör finnas i övrigt? Hur bör ett karriärspår för Foma se ut ?

5 Akademiska tjänster vid SLU 2010 - 12 -31 812 Doktorander 199 Adjunkter (odisputerade, disputerade, docent) 501 Forskare (Postdocs, ava, t v +/- docentkompetens) 90 Forskarassistenter 99 Lektorer 222 Professorer (befordrade, rekryterade)

6 Doktorand (4 år) Postdoc (2 år, ej SLU) “Biträdande lektor” ( 4år ?) Lektor ( tv) Professor (tv) (befordrad) Professor (tv) (rekryterad) Docent kompetens Urval: - Personlig kompetens - Verksamhetsbehov - Ekonomisk bärkraft ! Morgondagens FLK ? Forskare (AVA) ( 2 år) Professor (tv) (kallad)


Ladda ner ppt "Autonomiarbetet och Forskar/lärarkarriären Johan Schnürer 2011-03-21."

Liknande presentationer


Google-annonser