Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gastrocentrum Medicin

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gastrocentrum Medicin"— Presentationens avskrift:

1 Gastrocentrum Medicin
Bukstatus Ghazaleh Mohammadian /Stephan Haas Gastrocentrum Medicin

2 70 % av diagnoser ställs med anamnes
90 % ställs med anamnes + status Tester och prover främst för att bekräfta misstankar

3 Anamnes Avföringsvanor Buksmärta Ikterus Hur länge
Konsistens, färg, svårspolad, form Antal tarmtömningar/d Nattliga besvär Blod, slem Måltidsrelation Smärtor Vikten Avföringsvanor Buksmärta Ikterus När Var Hur Hur länge I vilka situationer Epidemiologi Alkohol Narkotika Buksmärta Klåda Feber Avföring/urin – färg Läkemedel

4 Bukstatus Inspektion Auskultation Perkussion Palpation

5

6 Inspektion Symmetri Färg Ärr Utspänd Striae Venteckning
Navelförändringar Pulserande utbuktningar Andningskorrelerade rörelser Synlig peristaltik

7

8

9

10

11

12

13 Auskultation

14 Auskultation Tarmljud normal/hyperaktiva/hypoaktiv Blåsljud
Lyssna över aorta,iliaca and renala artärerna

15 Auscultation Hypoactiva tarmljud (tysta tarmljud) - ileus, intestinal obstruktion, peritonit? Intestinal obstruktion – ibland metalliska tarmljud ”droppar i plåtburk”

16 Generalized Ileus Supine Erect

17 Perkussion Teknik – pressa pekfinger på buken och slå med den andra pekfingret på den Dämpade eller tympanistiska tarmljud

18 Perkussion

19 Percussion Magsäcken - Liver - Tympanistisk pga ofta luft Dämpad
Börja från 6:e revbenet i MCL 8-12 cm dämpning

20 Undersökning av ascites
Flankutbuktning Flankdämpning Dämpningsförskjutning Vågslag 20

21 Palpation Samma sida Ligga plant? Böjda knän? Lugn och ro
Börja där det inte gör ont Varma händer Varsamhet Distrahera?

22 Lokalisation Olika uppdelning: 9 kvadranter
Under höger och vänster arcus Epigastriet Höger och vänster flank Periumbilikalt Höger och vänster fossa Ovan symfysen

23 4 kvadranter Höger övre kvadrant Höger nedre kvadrant Vänster övre kvadrant Vänster nedre kvadrant

24

25 Ofta ömt: Obehag vid palp:
över aorta under hö arcus hö + vä fossae i epigastriet

26 Common Diagnoses by Quadrant

27 Ytlig Djup Bimanuell palpation? Mjukhet Ömhet Muskelförsvar? Defense?
Lever Mjälte Urinblåsa Aorta Njurar (polycystiska) ”Vispa” inte Bimanuell palpation?

28 peritoneal irritation
Släppömhet peritoneal irritation

29 Palpation av levern

30 Murphy’s sign Elicitation: Palpate the right subcostal area while the patient inspires deeply Positive response: The patient feels pain upon this manoeuvre and may have an associated inspiratory cessation

31 Inte möjligt om normalstor
Palpation av Mjälten Inte möjligt om normalstor Känn på utandning

32 Palpation av aorta Pulserande resistens djupt centralt Ömmar ofta
Breddökning (svårt) vid aneurysm

33 ”Dunköm över njurarna”
Dunkömhet ”Dunköm över njurarna”

34 Exempel på bukstatusformulering
Mjuk och oöm utan palpabla resistenser eller organförstoring. Mjuk, diffust ömmande i nedre delen av buken. Levern palperas och perkuteras förstorad 5 cm nedom höger arcus med slät kant. Mjälten ej palpabel. Mjuk i buken. Distinkt ömhet under höger arcus med visst muskelförsvar.

35 Bukstatus Vad tänker jag på när jag undersöker? Närvaro!!
Rikta uppmärksamhet specifikt efter misstanke Sök och du finner! Sammanfatta ditt fynd Osäker? Säker? Tvärsäker? Verifiera patologiskt fynd med kompletterande undersökning

36 Rektalundersökning Inte obligat på denna kurs, övning på modell
Missas ofta - obehag för doktor - obehag för patient (tror doktorn) Inspektion Analöppningen Hemorrojder Fissurer Fistlar Palpation Sfinktern Ampullen Prostata Prostatit, normal, cancer Handsken! Var klockan kl 6 poost, Sfinctertonus, Gärna dubbla handskar, vänd ut och in Glidslem eller xylocaingel

37 Exempel på PR formulering
Vid inspektion ses ett flertal anal flikar och en liten fissur anteriort. Normal sfinkter-tonus. Slät slemhinna i ampullen. Prostata normalstor med tydlig mittfåra. Normalfärgad faeces på handsken.

38 Den svårt leversjuke patienten
Ascites Perifera leverstigmata Ikterus Spider naevi Gynekomasti Palmarerytem Caput medusae Parotisförstoring?

39 Ikterus Sclerae gula vid s-bilirubin >60-80
Man ser ikterus i sklerae vid ca 70 i bilirubin Sclerae gula vid s-bilirubin >60-80

40 Caput medusae Ej Sahlis krans ses hos äldre män har inte med leversjukdom att göra

41 Spider naevi V Cava Sup Okänd genes – hormonspegel ?
Ej Sahlis krans, Man får ha enstaka central arteriol V Cava Sup Okänd genes – hormonspegel ? Kan förkomma normalt (<5 st) hos medelålders/äldre kvinnor och hos gravida

42 Gynekomasti Bröstkörteln är förstorad dels pga spironolakton

43 Palmarerytem Även vid:
Hypothenar och thenar även hos friska, thyreotoxokos gravidtet leukemi och ra, Även vid: Tyreotoxicos, graviditet, leukemi, reumatoid artrit

44 Dupuyens kontraktur Mkt tveksamt om relaterat till alkohol/leversjukdom Ärftlighet!

45 80 % levercirrhos 10 % malignitet 5 % hjärtsvikt 5 % annat Ascites

46 Rektoskopi Inspektion Palpation Rekto-proktoskopi

47 Normal slemhinna Jämför munslemhinna

48 Proktit

49 Träna Se många patienter Var nyfiken Du är uppskattad


Ladda ner ppt "Gastrocentrum Medicin"

Liknande presentationer


Google-annonser