Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Basgenomgång Vilka objekt i basen/filen ska ha en höjd? Dessa bör listas inför omräkning. Utjämnade höjdfixar som ej ska ha skiftkorrektion skiljs ut.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Basgenomgång Vilka objekt i basen/filen ska ha en höjd? Dessa bör listas inför omräkning. Utjämnade höjdfixar som ej ska ha skiftkorrektion skiljs ut."— Presentationens avskrift:

1 Basgenomgång Vilka objekt i basen/filen ska ha en höjd? Dessa bör listas inför omräkning. Utjämnade höjdfixar som ej ska ha skiftkorrektion skiljs ut. Finns det data som ej ska ha höjduppgift men ändå har höjdvärdet ”0” i basen/filen? Undanta alla sådana data som ej ska ha höjd, så att de inte får en korrektion de inte ska ha och därmed en felaktig höjd. Finns höjduppgifter i form av attribut, t ex sockelhöjder och arbetsfixar? Dessa måste också räknas om! Finns kartografiska höjduppgifter som t ex höjdkurvsiffror eller väghöjder? Dessa måste också räknas om!

2 Granskning av data Finns två eller flera skift görs en omräkning till RH 2000 för varje skift eftersom de har olika höjdkorrektioner. Data vid skiftesgränserna bör kontrolleras så att de hamnar i rätt skift beroende på vilka höjdfixar som använts vid den ursprungliga mätningen. Härigenom kan det bli aktuellt att finjustera skiftesgränserna innan omräkningen till RH 2000 sker. Finns ”problemområden” i kommunen med t ex ”lokala” höjdsystem att beakta?

3 Terrester mätning Det nya höjdsystemet RH 2000 kan användas som det är för all terrester mätning, där höjdfixar och andra höjdsatta stompunkter fått nya höjder i RH 2000. Nya RH 2000-höjder på höjdfixar bör levereras av kommunen. Observera att skiftkorrektionerna endast används i de fall där detaljers befintliga höjduppgifter i de äldre höjdsystemen behöver hanteras gentemot RH 2000.

4 Satellitmätning När det gäller satellitmätning bör Lantmä- teriets nya geoidmodell SWEN08_RH2000 användas i satellitmottagarna för att så bra som möjligt korrigera de satellitmätta punkternas höjder till ”riktiga” RH 2000- höjder. I övrigt sker mätning som tidigare, efter nödvändiga RH 2000-inställningar i satellitmottagarna.

5 Praktiska frågor! Lägger vi själva in nya geoidmodellen? Är det knöligt att växla mellan olika höjdsystem i GNSS-mottagarna? Vi måste kontrollera höjderna i instrumenten mot höjdfixar efter omställningen till RH 2000. Vi bör ha skiftesgränserna som referensfil (t ex dxf-fil) i programvarorna. Förberedelser i FME för filomräkningar? Kontrollera att även höjdtexter för punkter räk- nas om och inte bara punkternas höjder i filen!!! Ska vi skriva ut nya listor till pärmarna i bilarna? Vad gör vi under inpostningsstoppet före basomräkningen?

6 Utjämnade höjdfixar Noggrannheten i höjd hos höjdfixarna beror på om de ingått i Lantmäteriets utjämningsberäkning eller ej samt hur varaktigt markerade de är. En höjdfix markerad i t ex sten eller mur kan ha rubbats genom åren även om den gamla mätningen som använts i Lant- mäteriets utjämningsberäkning var av god kvalité.

7 Klassning av höjdfixar Märk de varaktigt markerade (i berg) höjdfixarna som ingått i Lantmäteriets utjämningsberäkning på lämpligt sätt, genom t ex tillägg i punktnumret eller en anmärkning i databasen.


Ladda ner ppt "Basgenomgång Vilka objekt i basen/filen ska ha en höjd? Dessa bör listas inför omräkning. Utjämnade höjdfixar som ej ska ha skiftkorrektion skiljs ut."

Liknande presentationer


Google-annonser