Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kartläggning Barn-Bibliotek-IT våren 2010 Visby 2011-05-12.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kartläggning Barn-Bibliotek-IT våren 2010 Visby 2011-05-12."— Presentationens avskrift:

1 Kartläggning Barn-Bibliotek-IT våren 2010 Visby 2011-05-12

2 Bakgrund och syfte Betydande skillnader i landet beträffande barn och IT på barnbiblioteken Arbetsgrupp på initiativ av SLB Kartläggning av läget– ge klarare bild, idéer och underlag till en strategi för länsbiblioteken Barn upp till 15 år

3 Metod Webbenkät – 21 frågor till landets barnkonsulenter

4 Frågor : webb Vad erbjuds på läns - respektive kommunbibliotekens webbplatser som vänder sig till barn ? Länkar biblioteken till andra webbplatser för barn? Nationella resurser? Regionala resurser?

5 Frågor : nätverkskultur, spel Datorspel? Spelhåla - aktiviteter?

6 Frågor : resurser för barn med funktionsnedsättning Träningsspel? Anpassningar av olika slag? Bibliotekets webbplats?

7 Resultat - enkäten Svar från ca 65% av landets folkbibliotek Skillnaderna mycket stora Datoranvändningen på många bibliotek kringgärdad av många restriktioner I allmänhet ganska lite arbete med IT-stöd för barn med läshinder

8 Resultat : exempel på variationer Ca 68 % erbjuder datorspel- ganska stora skillnader/stort spann Vissa har långa länklistor - kanske mest värdefulla för vuxna/personal? Vissa har få länkar och/eller hänvisar till Barnens bibliotek Några datorverkstäder, några LAN

9 Resultat : tänkbara orsaker Brist på fortbildning Länsbibliotekens roll Osäkerhet-vad skall man satsa på? Resursbrist?

10 Bör lyftas fram/utvecklas Den nationella tjänst som redan finns: Barnens bibliotek Anpassade webbplatser och anpassade datorer för barn med funktionsnedsättning Webbkataloger för barn Mobilanpassade tjänster för barn Kopplingen webb och rum

11 Bör lyftas fram/utvecklas,forts Omvärldsbevakning Fortbildning inom området barn - bibliotek – IT Forskning på området Metoder och goda exempel Nätverk för digitala tjänster/barn

12 Beakta och bevaka Kungliga Bibliotekets strategi gällande barnbiblioteksfrågor Barnperspektivet i de regionala biblioteksklustren, i arbetet med en nationell webb och i de nationella mediedatabaserna

13 Vad händer nu? KB ? Barnens bibliotek? Bibliotekslabb för barnbibliotek/webb?

14 SLB-strategi Barn, bibliotek och IT in i styrdokument Koppla till lässtrategier Nätverk kopplat till nationella satsningar Nationella aktörer: SLB - KB - Kulturrådet - Svensk biblioteksförening och Skolverket - samverkan!

15 SLB: nationella behov Nationell katalog - för barn Barnens bibliotek - nationell barnbibliotekswebb Interaktiva aktiviteter på webben och i biblioteksrummet Anpassade webbar Marknadsföring/kommunikation Forskning Metodutveckling Nätverkssamarbete

16 Exempelsamling

17 Lite längre bort ! ICDL

18 Lite längre bort-Tumblebooks http://www.westervillelibrary.org/emedia

19 Nordiskt-Palles gavebod http://www.pallesgavebod.dk/

20 Yngsta boktipsaren

21 Tack för oss! Annika Holmén annika.holmen@ostsam.se Ann Östman ann.ostman@lg.se Christine Wennerholm christine.wennerholm@lg.se Kerstin Olsson kerstin.olsson@ostsam.se

22 Frågor IRL= in real library Ska biblioteken ge barn tillgång till datorer? Ska biblioteken erbjuda datorspel för barn? Ska biblioteken erbjuda någon form av aktiviteter kring datorernas innehåll för barn? Hur vi får med barnen som medskapare/aktörer? Genusaspekter? Tillgänglighetsaspekter? Vad händer om vi inte gör något?

23 Frågor Webben Hur ser barnbibliotekens webbplatser ut, med tanke på olika åldersgrupper? Tilltal? Innehåll? Har vi något att lära av andra webbplatser för barn? (t.ex Bolibompa) Hur vi får med barnen som medskapare/aktörer? Hur kan vi samarbeta om innehåll och metoder för marknadsföring? Kommunicerar vi barn/datorer/internet/spel med förmedlarna

24 Litteraturlista och länklista, urval Barn och unga i den digitala mediekulturen, Ulla Carlsson (red.) Nordicom, Göteborgs univ. 2010 Medierådet 2010 Småungar & Medier (2-9 år), http://www.medieradet.se/Bestall--Ladda- ned/Produkter/Smaungar--Medier-2010/ http://www.medieradet.se/Bestall--Ladda- ned/Produkter/Smaungar--Medier-2010/ Ungar & Medier (9-16 år) http://www.medieradet.se/Bestall--Ladda- ned/Produkter/Ungar--Medier-2010/ http://www.medieradet.se/Bestall--Ladda- ned/Produkter/Ungar--Medier-2010/

25 Litteraturlista forts Kartläggning Barn-Bibliotek-IT: http://www.lansbiblioteken.se/wp- content/uploads/Barn-bibliotek-IT-2010-21juni10.pdf Lotta Bergman:Bibliotekens virtuella kontakter med barn och ungdomar: http://bit.ly/l3EB0v Allison Druin: Mobile Technology for Children, Morgan Kaufman Publishers 2009


Ladda ner ppt "Kartläggning Barn-Bibliotek-IT våren 2010 Visby 2011-05-12."

Liknande presentationer


Google-annonser