Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Serviceundersökning 2007 Företagares uppfattning om Flens kommuns service.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Serviceundersökning 2007 Företagares uppfattning om Flens kommuns service."— Presentationens avskrift:

1 Serviceundersökning 2007 Företagares uppfattning om Flens kommuns service

2 Bakgrund Ett av kommunens näringspolitiska mål är att erbjuda näringslivet en god grundläggande service Serviceundersökningen fångar upp synpunkter och identifierar möjliga förbättringsområden Tanken är att löpande följa upp hur kommunens service till näringslivet utvecklas genom ett Nöjd-Kund-Index (NKI)

3 Verksamhetsområden Bygglov Markupplåtelser (inga ärenden detta år) Miljötillsyn Brandtillsyn Serveringstillstånd

4 Serviceaspekter Tillgänglighet Information Bemötande Kompetens Rättssäkerhet Effektivitet

5 Fakta om undersökningen Faktainsamlingen gjordes av Utrednings- och statistikkontoret (USK) under perioden 2 mars - 7 maj 2007 Analysen genomfördes av SCB Enkätundersökning med 24 frågor kring olika serviceaspekter och 3 helhetsbedömningar Bruttourval 88 företag Svarsfrekvensen var 72 procent

6 Sammanfattning av resultatet Flens kommuns service får godkänt av företagen Totalt Nöjd-Kund-Index (NKI) 2007: 63 Huvuddelen av företagarna har varit i kontakt med kommunen tidigare Betyget hänger i hög utsträckning samman med utfallet av ärendet Bäst betyg får bemötande och kompetens, något sämre omdömen får rättssäkerhet och effektivitet Förbättringsarbetet bör fokusera på effektivitet där betyget är lägst och där en förbättring har störst effekt på den totala kundnöjdheten

7 Resultat av serviceundersökningen NKI per serviceaspekt

8 Resultat av serviceundersökningen Åtgärdsmatris Lägre prioritet Prioritera


Ladda ner ppt "Serviceundersökning 2007 Företagares uppfattning om Flens kommuns service."

Liknande presentationer


Google-annonser