Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INSATSTRATEGI för Jämtlands län. Insatsplaner för mindre vattensystem En övergripande plan för insatsarbetet inom respektive vattensystem som bygger på.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INSATSTRATEGI för Jämtlands län. Insatsplaner för mindre vattensystem En övergripande plan för insatsarbetet inom respektive vattensystem som bygger på."— Presentationens avskrift:

1 INSATSTRATEGI för Jämtlands län

2 Insatsplaner för mindre vattensystem En övergripande plan för insatsarbetet inom respektive vattensystem som bygger på den samlade kunskapen inom: Vattendirektivsarbetet Miljömålsarbetet Kalkningsverksamheten Fiskeförvaltning/Fiskevård Natura 2000 och övrigt skydd/bevarande Miljöövervakning Ett mer detaljerat underlagsdokument som utgör stöd för Länsstyrelsen (även kommunerna) i det löpande arbetet samt vid prioritering av egeninitierade insatser.

3 Områdesindelning - Indalsälven

4 Innehåll - Insatsplaner En översiktlig beskrivning av vattensystemet - Naturgivna förutsättningar - Fiske - Naturvård - Dominerande näringar - Kommuner - Fiskevårdsområden Miljöproblem och ekologisk status - Vilka miljöproblem finns inom vattensystemet och i vilken omfattning. Hur prioriteras de gentemot varandra. Möjliga insatser - Verifiering - Tillsyn - Biotopvård - Vandringsvägar för fisk och övriga vattenorganismer (gamla flottningsdammar och vägtrummor) - Omprövning av vattendomar (flöden och fiskvägar vid större dammar/kraftverk) Prioritering av viktiga åtgärds- och verifieringsinsatser - Verifiering av statusklassning - Utredningar - Konkreta åtgärder

5 FVO:n Fiskutsättningar Markägare o avverkning

6 Statusklassning

7 Vattensystem Storsjön

8 Statusklassning av ytvatten inom Storsjöns vattensystem,

9 Vandrings- hinder

10 Merparten har verifierats genom kiselalgsprovtagning  Indikerar högre ekologisk status

11 Vattenförvaltning-Jämtland det fortsatta arbetet 1.Vi genomför kommunbesök där vi går igenom de befintliga underlagen när det gäller statusklassning. Vi för preliminära diskussioner om prioritering av miljöproblem, insatser och vattenförekomster. 2.Vi återkommer sedan med till en diskussion av förslaget till insatsprogram. Denna genomförs i en bred krets av aktörer; skogs- och kraftbolag, mark- och fiskerättsägare, Skogsstyrelsen, organisationer av olika slag, etc. 3.Avsikten är att samtidigt få till ett lokalt ”Vattennätverk” för detta mindre område, som sen kan inordnas under paraplyet Indalsälvens vattenråd. 4.Processen har två delar: A. Diskussion/samråd för att förbättra underlaget för de åtgärder lst arbetar med. B. Uppmuntra lokala initiativ till vattenvårdsinsatser.

12 Vattenförvaltning - Jämtlands län Ytvatten Ingemar Näslund, ingemar.naslund@lansstyrelsen.se, 063-146084ingemar.naslund@lansstyrelsen.se Bart De Wachter, bart.dewachter@lansstyrelsen.se, 063-146263bart.dewachter@lansstyrelsen.se Jens Fuchs, jens.fuchs@lansstyrelsen.se, 063-146170jens.fuchs@lansstyrelsen.se Halvard Didriksson halvard.didriksson@lansstyrelsen.se, 063-146311halvard.didriksson@lansstyrelsen.se Grundvatten Anna Löfholm, anna.lofholm@lansstyrelsen.se, 063-146236anna.lofholm@lansstyrelsen.se Annika Lundmark (föräldraledig) Vattenskyddsområden/tillsyn Gunbritt Nilsson, gunbritt.nilsson@lansstyrelsen.se, 063-146361gunbritt.nilsson@lansstyrelsen.se Planfrågor Massimo Cati, massimo.cati@lansstyrelsn.se, 063-146163massimo.cati@lansstyrelsn.se


Ladda ner ppt "INSATSTRATEGI för Jämtlands län. Insatsplaner för mindre vattensystem En övergripande plan för insatsarbetet inom respektive vattensystem som bygger på."

Liknande presentationer


Google-annonser