Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.kometprogrammet.se Jönköping 2007 11 22 Ulla-Britt Sirkka.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.kometprogrammet.se Jönköping 2007 11 22 Ulla-Britt Sirkka."— Presentationens avskrift:

1 Jönköping Ulla-Britt Sirkka

2 Komet - överblick 2

3

4 - För lärare - För föräldrar FöräldraKomet Förstärkt Komet
- För lärare Skol Komet F-5 & 6-9 (sKomet) FörskoleKomet - För föräldrar (Föräldraverkstan, DVD/TV) FöräldraKomet (fKomet) 3-11 & 12-18 Förstärkt Komet (tidigare iKomet) Komet på institution (sisKomet) 4

5 Syftet med dagens pass…
Orientera om innehåll i gruppledatrutbildning ”Komet för föräldrar till barn 3-11 år” Få svar på frågor och funderingar vad gäller planering av föräldragrupper Få lite praktiska tips vad gäller rekrytering 5

6

7 Fakta 1 Tidiga beteendeproblem är största riskfaktorn för framtida problem T ex Lagerberg & Sundelin (2000) 7

8 Fakta 2 Föräldraträning (PMT) är bästa hjälpen för barn med beteendeproblem T ex Nock (2003)eller Carr (2000) 8

9 Fakta 3 Föräldraträning ger även tydliga effekter på föräldrarnas psykiska hälsa och minskar risken för barnmisshandel T ex Barlow 2006 och Barlow 2003 9

10 Fakta 4 Om föräldraträning kombineras med lärarträning blir effekten ännu bättre T ex Webster-Stratton 2004 10

11 T ex Wilson, Lipsey & Derzon 2003 eller Stirman m fl 2004
Fakta 5 Den viktigaste faktorn för framgång med föräldraträning och lärarträning är programtrohet T ex Wilson, Lipsey & Derzon 2003 eller Stirman m fl 2004 11

12 Kometprojektet i Sverige (31 orter)…
- Göteborg - Hallstahammar - Halmstad - Håbo - Jönköping - Kalmar - Kramfors - Kungälv - Lidingö - Lidköping - Linköping - Lund -Stockholm - Mjölby Sundsvall - Nacka - Södertälje - Nykvarn - Tranås - Nyköping - Uppsala - Sjöbo - Vänersborg - Staffanstorp - Värmdö - Sundbyberg - Älvkarleby - Solna - Örgryte - Sollefteå - Stenungssund 12

13 Komet på gång i 25 orter till ht 07 =56
Arvika Borlänge Enköping Eskilstuna Forshaga Grums Gällivare Hammarö Karlstad Kil Surahammar Kiruna Tierp Luleå Torsby Nyköping Vallentuna Oxelösund Vemdalen Piteå Västerås Sollentuna Östersund Storfors Sunne 13

14 JÖNKÖPING vt 08 tors 6 mars mån 17 mars tors 3 april tors 17 april
JÖNKÖPING vt 08 tors 6 mars mån 17 mars tors 3 april tors 17 april mån 28 april fre 16 maj ? (12/5) - fm föreläsning - em handledning 14

15 Vilka barn är det vi talar om?
Martin Karlberg, ILU & FoU-enheten, 2004 Vilka barn är det vi talar om? Barn som uppvisar normbrytande beteende aggressiva, utagerande beteenden mot andra människor och djur t.ex. slå, sparka, hota icke-aggressiva normbrytande beteenden t.ex. bryta mot skolans regler, snatta, stjäla saker, vandalisera, skolka från skolan, klottra 15

16 Förekomst normbrytande beteende
Martin Karlberg, ILU & FoU-enheten, 2004 Förekomst normbrytande beteende Mellan 1 och 10 % i normalpopulationsstudier (t.ex. Espiritu m.fl., 2001; Moffitt m.fl., 2001) 3 till 4 gånger vanligare hos pojkar (t.ex. Moffitt m.fl., 2001) Verkar inte ha ökat nämnvärt under de senaste 20 åren (se t.ex. Espiritu m.fl., 2001) En av de vanligaste sökorsakerna till BUP (Kopp & Gillberg, 2003; Svensk BUP-förening, 2003) 16

17 Risk- och skyddsfaktorer
Martin Karlberg, ILU & FoU-enheten, 2004 Risk- och skyddsfaktorer 17

18 Skydds- och riskfaktorer…
(Loeber & Farrington 2000, 2001) Riskfaktorer hos barnet: -Tidig start av problembeteenden (early starters) - Låg begåvning - Hyperaktivitet, impulsivitet, häftigt temperament - Missbruk Pojke Aggressivitet Riskfaktorer hos familjen: - Bristande uppfostringsfärdigheter - Dålig föräldra - barn relation - Moder med depression - Låg socioekonomisk status - Familjekonflikter, äktenskapsproblem 18

19 Övriga riskfaktorer: Skydds- och riskfaktorer…
(Loeber & Farrington 2000, 2001) Övriga riskfaktorer: - Bli bortvald av kompisar - Dålig skolanknytning - Låg motivation i skolan och låga ambitioner akademiskt - Medlem av gäng och vänner med normbrytande beteende - Närmiljö med stora problem 19

20 Tonårs- graviditet Risk- och skyddsfaktorer familjen Dålig skol-
anpassning Risk- och skyddsfaktorer kamratgruppen Risk- och skyddsfaktorer hos individen Drogbruk Risk- och skyddsfaktorer skolan Psykisk ohälsa Risk- och skyddsfaktorer närmiljön Man brukar traditionellt dela in risk- och skyddsfaktorer i fem grupper. De olika risk- och skyddsfaktorerna påverkar varandra i ett samspel som kan vara svårt att överblicka. Det kan t ex vara svårt att veta om en riskfaktor har lett till en annan eller om det är ytterligare en annan – bakomliggande - riskfaktor som lett till de andra. Risk- och skyddsfaktorerna påverkar varandra och skapar en ansamling av risk- och skyddsfaktorer hos en individ. Den individuella ansamlingen påverkar risken att hamna i senare svårigheter. Notera att det inte finns något lagbundet samband mellan risk- och skyddsfaktorer och senare utfall – det finns bara en statistisk ökad risk som man kan beräkna på gruppnivå. Risk- och skyddsfaktorer samhället Kriminalitet 20

21 Risk- och skyddsfaktorer
Martin Karlberg, ILU & FoU-enheten, 2004 Risk- och skyddsfaktorer En riskfaktor är en faktor som ökar risken för svårigheter senare i livet, exempelvis ökar risken för vuxenkriminalitet om man är aggressiv under barndomen. (Loeber, 1990). Här ser ni Loebers definition av ”riskfaktor”. 21

22

23 Risk- och skyddsfaktorer…
De mest effektiva interventionerna är de som aktivt engagerar både lärare, föräldrar och barn samt inriktar sig på riskfaktorer och skyddsfaktorer. John B. Reid (Oregon Social Learning Center) 23

24 För föräldrar till barn 3-11 år
För föräldrar till barn 3-11 år 24

25 Vad innehåller Kometprogrammen?
Vad innehåller Kometprogrammen? Fungerar dom? 25

26 Vad behöver barn? 26

27 27

28 Komet i ett nötskal Uppmärksamhetsprincipen:
Komet i ett nötskal Uppmärksamhetsprincipen: Om ett beteende uppmärksammas ökar sannolikheten för att beteendet ska inträffa igen... ...uppmärksamma därför de beteenden du vill se mer av och minska fokus på barnens problembeteenden. 28

29 29

30 Beröm 30

31 Checklista för beröm Beröm ditt barn så snart barnet gör något bra.
Checklista för beröm Beröm ditt barn så snart barnet gör något bra. Ge beskrivande beröm. Blanda inte beröm och kritik. Variera sättet du uppmuntrar ditt barn på Ge extra mycket uppmärksamhet när barnet tar egna initiativ. Uppmuntra inte bara prestationer. 31

32 Tjat och skäll… Den stora fällan med tjat och skäll:
Det fungerar oftast på kort sikt. 32

33 Det är en utmaning att alltid vara en god modell för sina barn. Samtidigt är det en möjlighet att påverka sitt barns beteende eftersom det uppstår många nya inlärningstillfällen på en dag.   Det är en utmaning att alltid vara en god modell för sina barn. Samtidigt är det en möjlighet att påverka sitt barns beteende eftersom det uppstår många nya inlärningstillfällen på en dag.   Det är en utmaning att alltid vara en god modell för sina barn. Samtidigt är det en möjlighet att påverka sitt barns beteende eftersom det uppstår många nya inlärningstillfällen på en dag.   Det är en utmaning att alltid vara en god modell för sina barn. Samtidigt är det en möjlighet att påverka sitt barns beteende eftersom det uppstår många nya inlärnings-tillfällen på en dag.   33

34 Modellinlärning Imitation och härmning (barn gör inte som vuxna säger utan som vuxna gör) Det effektivaste sättet att lära är genom att se och höra Exempel på färdigheter inlärda genom modellinlärning: språk och sociala beteenden (t ex modetrender) 34

35 Vad gör föräldern efter?
Beteendeanalys Barnets beteende Vad gör barnet? Utlösande händelse Vad gör föräldern innan? Konsekvens Vad gör föräldern efter?

36 Beteendeanalys Innan Efter Tydliga rutiner Uppmuntran Barnets beteende
Tid att avsluta Påminnelser Positiva uppmaningar Efter Uppmuntran Beröm Uppmärksamhet Belöningar

37 Föräldracirklar - Innehåll
Föräldracirklar - Innehåll Träff 1. Lek och umgänge Träff 2. Förbereda och Uppmana Träff 3. Förbereda, Uppmana, och Berömma Träff 4. Poängsystemet Ormen Träff 5. Ormen i skolan/förskolan 37

38 Föräldracirklar - Innehåll
Föräldracirklar - Innehåll Träff 6. Individuell träff Träff 7. Välja strider Träff 8. Regler Träff 9. Nödbroms Träff 10. Problemlösning och insyn Träff 11. Framtidsplaner 38

39 39

40 Pyramidens bas Arbetet med basen ger oftast stora förändringar.
Insättningar på ”förtroendekontot” förutsättning för gränssättning.

41 L12 F4 41

42 42

43 Lek & umgänge Syftar till att stärka relationen förälder - barn.
att öka mängden positiv tid tillsammans.

44

45 Förberedelse-Uppmaning-Beröm (FUB)
Övergångar är en vanlig problemsituation Att gå från något roligt till mindre roligt kan vara en problemsituation. Till exempel att spela spel till lägga sig 45

46 Ormen 46

47 Belöningssystemet Ormen

48 Regler och gränser Målet är att:
Målet är att: 1) Göra regler tydligare och mer förutsägbara. 2) Hjälper föräldrar att hålla sig lugna i konfliktsituationer Rollspel;godistjat 48

49 Gruppledarutbildningen
Deltagarna måste ha en föräldragrupp Åtta heldagar spridda över två terminer (Termin 1: 6 heldagar, Termin 2: 2 heldagar beteendeanalys) Föreläsning på fm Handledning på em Manual med ett avsnitt för varje träff 49

50 Format Grupp Manualbaserat Hemuppgifter Rollspel Filmer
Grupp Manualbaserat Hemuppgifter Rollspel Filmer Arbetshäfte till föräldrar 50 50

51 Format Föräldragrupper 11 träffar 1 träff/vecka 2,5 timmar/träff
Föräldragrupper 11 träffar 1 träff/vecka 2,5 timmar/träff 2 gruppledare/grupp Föräldrar till ca 6 barn/grupp 51

52 Rekrytering av familjer
Rekrytering av familjer Hur annonserar man? Kontaktperson Uttagning av grupp Tid och plats Ramar 52

53 Ny manual hösten 07 Ny manual med revideringar
Nya filmer i samarbete med Folkhälsoinstitutet Utvärderas denna termin, nytryck vår 08 53

54 Att bli certifierad gruppledare
Närvarokrav - 7 av 8 utbildningsdagar (6HT 2007, 2 VT 2008) - 7 av 8 handledningstillfällen Två föräldragrupper Inlämning av instuderingsfrågor på ”KBT i utveckling” av Anna Kåver. Videofilmer i handledningen 54

55 KBT i utveckling Titel: KBT i utveckling Författare: Kåver, Anna Utgivning: Natur och kultur Omfång 367 s. Pris: :-

56 Att förstå och påverka beteendeproblem.
Titel: Att förstå och påverka beteendeproblem. Författare:Wadström, Olle Utgivning: Linköping : Psykologinsats, 2004 Omfång 273 s.

57 Parent Management Training
Treatment for Oppositional, Aggressive, and Antisocial Behavior in Children and Adolescents (Hardcover) by Alan E. Kazdin "Psychotherapy for children and adolescents” Ca 350 dagar

58 Fungerar Komet? Vad säger forskningen?
Svar på frågeställningarna Har förälderns deltagande i Kometgruppen effekt på: 1. Barnets utåtriktade beteendeproblem? Svar: Ja 2. Barnets sociala kompetens? 3. Har förälderns deltagande i Kometgruppen effekt på förälderns uppfostringsfärdigheter?

59 Samhällsvinster Komet för föräldrar till barn 3-11 år
En individ kostar: miljoner kr Komet räddade: barn Samhällsvinst: miljoner 59

60 Kontaktpersoner finns listade på:
Kontaktpersoner finns listade på: 60

61 Tack!


Ladda ner ppt "Www.kometprogrammet.se Jönköping 2007 11 22 Ulla-Britt Sirkka."

Liknande presentationer


Google-annonser